Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lillsjön, utredning av bräddfrekvens

Aktivitet TEMA.3.1.27.4.25

Bräddfrekvensen till Lillsjön ska utredas, och i förekommande fall ska förslag på åtgärder tas fram. Ledningsnätet ska kontrolleras och eventuella felkopplingar åtgärdas. Målet är att minimera tillförseln av bräddavloppsvatten till Lillsjön, vilket även påverkar vattenkvalitén i Margretelundsviken (Ulvsundasjön).

Resultat

Ett antal flödesmätningar och fältundersökningar har utförts under 2009, men kunskapen om hur avloppssystemet fungerar i området är fortfarande bristande.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-03-02