Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening av dagvatten från spårområdet

Aktivitet TEMA.3.1.27.4.14

Utred behovet av rening av dagvatten från spårområdet i syfte att minska föroreningsbelastningen, av främst tungmetaller och organiska föroreningar, till Karlbergskanalen-Klara sjö.

Ansvarig organisation
  • Trafikverket
Aktör
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-03-02