Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Siktröjning av vass vid Lillsjön

Åtgärd TEMA.3.1.27.4.21

Siktröjning av vass längs norra stranden, för att bibehålla och utveckla sjöns värde ur rekreationssynpunkt. Utförs vid behov av Bromma stadsdelsförvaltning.

Ansvarig organisation
  • Bromma stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2021-03-02