Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Försurning, sjöar

Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.27.2.3.12

Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (pH)

0

Drevviken

1983

9,2

1

Drevviken

1984

9,0

2

Drevviken

1985

9,1

3

Drevviken

1986

8,5

4

Drevviken

1987

8,5

5

Drevviken

1988

8,4

6

Drevviken

1989

8,6

7

Drevviken

1990

8,6

8

Drevviken

1991

8,2

9

Drevviken

1992

8,5

10

Drevviken

1993

8,2

11

Drevviken

1994

8,3

12

Drevviken

1995

8,3

13

Drevviken

1996

8,6

14

Drevviken

1997

9,2

15

Drevviken

1999

9,2

16

Drevviken

2000

8,9

17

Drevviken

2001

8,1

18

Drevviken

2002

8,2

19

Drevviken

2003

8,2

20

Drevviken

2004

8,8

21

Drevviken

2005

8,5

22

Drevviken

2006

8,9

23

Drevviken

2007

8,5

24

Drevviken

2008

8,5

25

Drevviken

2009

8,5

26

Drevviken

2016

8,3

27

Drevviken

2017

8,2

28

Drevviken

2018

8,4

29

Drevviken

2019

8,5

30

Drevviken

2020

8,8

31

Drevviken

2021

8,5

32

Drevviken

2022

8,5

33

Flaten

1982

8,8

34

Flaten

1983

8,7

35

Flaten

1984

8,6

36

Flaten

1985

8,6

37

Flaten

1986

8,5

38

Flaten

1987

8,6

39

Flaten

1988

8,5

40

Flaten

1989

8,6

41

Flaten

1990

8,6

42

Flaten

1991

8,6

43

Flaten

1992

8,6

44

Flaten

1993

8,7

45

Flaten

1994

8,8

46

Flaten

1995

8,8

47

Flaten

1996

8,5

48

Flaten

1997

8,5

49

Flaten

1998

8,6

50

Flaten

1999

8,8

51

Flaten

2000

8,8

52

Flaten

2001

8,6

53

Flaten

2002

8,6

54

Flaten

2003

8,5

55

Flaten

2004

8,5

56

Flaten

2005

8,4

57

Flaten

2006

8,4

58

Flaten

2007

8,4

59

Flaten

2008

8,4

60

Flaten

2009

8,5

61

Flaten

2016

8,2

62

Flaten

2017

8,2

63

Flaten

2018

8,3

64

Flaten

2019

8,4

65

Flaten

2020

8,3

66

Flaten

2021

8,3

67

Flaten

2022

8,2

68

Judarn

1982

8,0

69

Judarn

1983

8,0

70

Judarn

1984

7,8

71

Judarn

1985

7,6

72

Judarn

1986

7,6

73

Judarn

1987

7,9

74

Judarn

1988

7,9

75

Judarn

1989

8,1

76

Judarn

1990

8,0

77

Judarn

1991

7,9

78

Judarn

1992

7,9

79

Judarn

1993

7,8

80

Judarn

1994

7,8

81

Judarn

1995

7,8

82

Judarn

1996

7,9

83

Judarn

1997

8,0

84

Judarn

1998

7,9

85

Judarn

1999

7,9

86

Judarn

2000

7,9

87

Judarn

2001

7,9

88

Judarn

2002

8,0

89

Judarn

2003

8,1

90

Judarn

2004

8,1

91

Judarn

2005

8,0

92

Judarn

2006

8,0

93

Judarn

2007

8,0

94

Judarn

2008

8,0

95

Judarn

2009

8,0

96

Judarn

2010

8,0

97

Judarn

2011

8,0

98

Judarn

2016

8,2

99

Judarn

2017

8,2

100

Judarn

2018

8,1

101

Judarn

2019

8,1

102

Judarn

2020

8,1

103

Judarn

2021

8,1

104

Judarn

2022

8,1

105

Kyrksjön

1982

8,2

106

Kyrksjön

1983

8,4

107

Kyrksjön

1984

8,2

108

Kyrksjön

1985

8,0

109

Kyrksjön

1986

8,0

110

Kyrksjön

1987

8,1

111

Kyrksjön

1988

8,2

112

Kyrksjön

1989

8,3

113

Kyrksjön

1990

8,5

114

Kyrksjön

1991

8,4

115

Kyrksjön

1992

8,2

116

Kyrksjön

1993

8,0

117

Kyrksjön

1994

8,1

118

Kyrksjön

1995

8,0

119

Kyrksjön

1996

8,1

120

Kyrksjön

1997

8,1

121

Kyrksjön

1998

8,0

122

Kyrksjön

1999

8,0

123

Kyrksjön

2000

7,9

124

Kyrksjön

2001

8,1

125

Kyrksjön

2002

8,1

126

Kyrksjön

2003

8,1

127

Kyrksjön

2004

7,9

128

Kyrksjön

2005

7,9

129

Kyrksjön

2006

7,9

130

Kyrksjön

2007

8,1

131

Kyrksjön

2008

8,2

132

Kyrksjön

2009

8,2

133

Kyrksjön

2010

8,3

134

Kyrksjön

2011

8,4

135

Kyrksjön

2016

8,6

136

Kyrksjön

2017

8,4

137

Kyrksjön

2018

8,3

138

Kyrksjön

2019

8,1

139

Kyrksjön

2020

8,1

140

Kyrksjön

2021

8,0

141

Kyrksjön

2022

8,0

142

Laduviken

1982

8,2

143

Laduviken

1983

7,8

144

Laduviken

1984

7,5

145

Laduviken

1985

7,4

146

Laduviken

1986

7,7

147

Laduviken

1987

7,9

148

Laduviken

1988

8,0

149

Laduviken

1989

8,4

150

Laduviken

1990

8,4

151

Laduviken

1991

8,4

152

Laduviken

1992

8,0

153

Laduviken

1993

7,9

154

Laduviken

1994

7,9

155

Laduviken

1995

7,9

156

Laduviken

1996

8,0

157

Laduviken

1997

7,9

158

Laduviken

1998

7,9

159

Laduviken

1999

8,0

160

Laduviken

2000

8,1

161

Laduviken

2001

8,1

162

Laduviken

2002

8,0

163

Laduviken

2003

8,1

164

Laduviken

2004

8,2

165

Laduviken

2005

8,2

166

Laduviken

2006

8,2

167

Laduviken

2007

8,2

168

Laduviken

2008

8,1

169

Laduviken

2009

8,1

170

Laduviken

2016

8,4

171

Laduviken

2017

8,2

172

Laduviken

2018

8,2

173

Laduviken

2019

8,2

174

Laduviken

2020

8,5

175

Laduviken

2021

8,5

176

Lillsjön

1992

9,0

177

Lillsjön

1994

9,1

178

Lillsjön

1995

9,1

179

Lillsjön

1996

9,4

180

Lillsjön

1997

9,6

181

Lillsjön

1998

9,0

182

Lillsjön

1999

8,6

183

Lillsjön

2000

8,5

184

Lillsjön

2001

9,0

185

Lillsjön

2002

9,5

186

Lillsjön

2003

9,1

187

Lillsjön

2004

9,1

188

Lillsjön

2005

8,8

189

Lillsjön

2006

9,1

190

Lillsjön

2007

9,2

191

Lillsjön

2008

9,2

192

Lillsjön

2009

9,3

193

Lillsjön

2010

9,0

194

Lillsjön

2011

9,0

195

Lillsjön

2012

8,3

196

Lillsjön

2013

8,2

197

Lillsjön

2014

7,8

198

Lillsjön

2015

8,3

199

Lillsjön

2016

8,7

200

Lillsjön

2017

9,0

201

Lillsjön

2018

9,1

202

Lillsjön

2019

8,8

203

Lillsjön

2020

9,1

204

Lillsjön

2021

8,9

205

Lillsjön

2022

8,8

206

Långsjön

1984

8,6

207

Långsjön

1985

8,9

208

Långsjön

1986

8,8

209

Långsjön

1987

8,9

210

Långsjön

1988

9,5

211

Långsjön

1989

9,5

212

Långsjön

1990

9,4

213

Långsjön

1991

9,4

214

Långsjön

1992

9,4

215

Långsjön

1993

9,4

216

Långsjön

1994

9,2

217

Långsjön

1995

8,9

218

Långsjön

1996

8,6

219

Långsjön

1997

8,7

220

Långsjön

1998

8,6

221

Långsjön

1999

9,1

222

Långsjön

2000

9,1

223

Långsjön

2001

9,4

224

Långsjön

2002

9,3

225

Långsjön

2003

9,3

226

Långsjön

2004

9,6

227

Långsjön

2005

9,3

228

Långsjön

2006

8,8

229

Långsjön

2007

8,5

230

Långsjön

2008

8,1

231

Långsjön

2009

8,0

232

Långsjön

2016

8,1

233

Långsjön

2017

7,9

234

Långsjön

2018

8,1

235

Långsjön

2019

8,2

236

Långsjön

2020

8,8

237

Långsjön

2021

8,6

238

Långsjön

2022

8,8

239

Magelungen

1982

9,1

240

Magelungen

1983

9,2

241

Magelungen

1984

9,0

242

Magelungen

1985

8,9

243

Magelungen

1986

8,5

244

Magelungen

1987

8,6

245

Magelungen

1988

8,6

246

Magelungen

1989

9,1

247

Magelungen

1990

9,1

248

Magelungen

1991

9,0

249

Magelungen

1992

8,8

250

Magelungen

1993

8,1

251

Magelungen

1994

8,1

252

Magelungen

1995

8,0

253

Magelungen

1996

8,5

254

Magelungen

1997

8,6

255

Magelungen

1998

8,4

256

Magelungen

1999

8,1

257

Magelungen

2000

8,0

258

Magelungen

2001

8,0

259

Magelungen

2002

8,4

260

Magelungen

2003

8,5

261

Magelungen

2004

8,8

262

Magelungen

2005

8,5

263

Magelungen

2006

8,6

264

Magelungen

2007

8,5

265

Magelungen

2008

8,5

266

Magelungen

2009

8,6

267

Magelungen

2010

8,3

268

Magelungen

2011

8,4

269

Magelungen

2016

8,0

270

Magelungen

2017

8,2

271

Magelungen

2018

8,3

272

Magelungen

2019

8,3

273

Magelungen

2020

8,3

274

Magelungen

2021

8,3

275

Magelungen

2022

8,3

276

Råcksta Träsk

1986

7,6

277

Råcksta Träsk

1987

7,6

278

Råcksta Träsk

1988

7,7

279

Råcksta Träsk

1989

7,9

280

Råcksta Träsk

1990

7,7

281

Råcksta Träsk

1991

7,6

282

Råcksta Träsk

1992

7,3

283

Råcksta Träsk

1993

7,4

284

Råcksta Träsk

1994

7,4

285

Råcksta Träsk

1995

7,5

286

Råcksta Träsk

1996

7,6

287

Råcksta Träsk

1997

7,6

288

Råcksta Träsk

1998

7,5

289

Råcksta Träsk

1999

7,5

290

Råcksta Träsk

2000

7,7

291

Råcksta Träsk

2001

7,7

292

Råcksta Träsk

2002

7,7

293

Råcksta Träsk

2003

7,6

294

Råcksta Träsk

2004

7,6

295

Råcksta Träsk

2005

7,6

296

Råcksta Träsk

2006

7,8

297

Råcksta Träsk

2007

7,8

298

Råcksta Träsk

2008

7,9

299

Råcksta Träsk

2009

7,6

300

Råcksta Träsk

2010

7,5

301

Råcksta Träsk

2011

7,4

302

Råcksta Träsk

2012

7,6

303

Råcksta Träsk

2013

7,7

304

Råcksta Träsk

2014

7,6

305

Råcksta Träsk

2015

7,5

306

Råcksta Träsk

2016

7,6

307

Råcksta Träsk

2017

7,7

308

Råcksta Träsk

2018

7,7

309

Råcksta Träsk

2019

7,6

310

Råcksta Träsk

2020

7,6

311

Råcksta Träsk

2021

7,6

312

Råcksta Träsk

2022

7,5

313

Sicklasjön

1993

7,8

314

Sicklasjön

1994

7,8

315

Sicklasjön

1995

7,8

316

Sicklasjön

1996

7,9

317

Sicklasjön

1997

8,2

318

Sicklasjön

1998

8,0

319

Sicklasjön

1999

8,0

320

Sicklasjön

2000

8,1

321

Sicklasjön

2001

8,4

322

Sicklasjön

2002

8,5

323

Sicklasjön

2003

8,4

324

Sicklasjön

2004

8,4

325

Sicklasjön

2005

8,2

326

Sicklasjön

2006

8,1

327

Sicklasjön

2007

8,3

328

Sicklasjön

2008

8,4

329

Sicklasjön

2009

8,3

330

Sicklasjön

2010

7,9

331

Sicklasjön

2011

7,7

332

Sicklasjön

2016

8,2

333

Sicklasjön

2017

8,0

334

Sicklasjön

2018

7,9

335

Sicklasjön

2019

7,9

336

Sicklasjön

2020

8,1

337

Sicklasjön

2021

8,1

338

Sicklasjön

2022

8,1

339

Trekanten

1989

8,6

340

Trekanten

1990

8,9

341

Trekanten

1991

8,5

342

Trekanten

1992

8,6

343

Trekanten

1993

8,4

344

Trekanten

1994

8,5

345

Trekanten

1995

8,4

346

Trekanten

1996

8,3

347

Trekanten

1997

8,5

348

Trekanten

1998

8,5

349

Trekanten

1999

8,5

350

Trekanten

2000

8,4

351

Trekanten

2001

8,1

352

Trekanten

2002

8,4

353

Trekanten

2003

8,6

354

Trekanten

2004

8,8

355

Trekanten

2005

8,4

356

Trekanten

2006

8,1

357

Trekanten

2007

8,2

358

Trekanten

2008

8,2

359

Trekanten

2009

8,5

360

Trekanten

2010

8,4

361

Trekanten

2011

8,6

362

Trekanten

2016

8,0

363

Trekanten

2017

8,2

364

Trekanten

2018

8,3

365

Trekanten

2019

8,5

366

Trekanten

2020

8,6

367

Trekanten

2021

8,5

368

Trekanten

2022

8,4

369

Ältasjön

1982

8,5

370

Ältasjön

1983

8,7

371

Ältasjön

1984

8,4

372

Ältasjön

1985

8,6

373

Ältasjön

1986

8,0

374

Ältasjön

1987

8,0

375

Ältasjön

1988

7,8

376

Ältasjön

1989

7,8

377

Ältasjön

1991

7,5

378

Ältasjön

1992

7,8

379

Ältasjön

1993

8,3

380

Ältasjön

1994

8,8

381

Ältasjön

1995

8,7

382

Ältasjön

1996

8,6

383

Ältasjön

1997

8,7

384

Ältasjön

1998

8,8

385

Ältasjön

1999

8,9

386

Ältasjön

2000

8,9

387

Ältasjön

2001

9,1

388

Ältasjön

2002

9,2

389

Ältasjön

2003

9,1

390

Ältasjön

2004

8,8

391

Ältasjön

2005

8,7

392

Ältasjön

2006

8,6

393

Ältasjön

2007

8,6

394

Ältasjön

2008

8,4

395

Ältasjön

2009

8,3

396

Ältasjön

2016

8,3

397

Ältasjön

2017

8,4

398

Ältasjön

2018

8,5

399

Ältasjön

2019

8,6

400

Ältasjön

2020

8,8

401

Ältasjön

2021

8,7

402

Ältasjön

2022

8,7

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.