Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Minskad bräddning från Södermalm

Åtgärd TEMA.3.1.19.3.4

Södermalm har till stor del kombinerat avloppssystem och ett antal bräddavlopp på Söder Mälarstrandsidan som släpper ut bräddvatten (orenat avloppsvatten) vid kraftiga regn. Projektet avser att bygga om ledningsnätet så att två av de punkter som bräddar oftast avlastas. Genom att avlasta inaktiva duplicerade områden (områden där det finns separata dag- respektive spillvattenledningar, men där dessa mynnar i ett kombinerat system) så att de blir aktiva duplicerade system (dagvattnet leds till recipient) uppnås minskad bräddning. Delprojekt 1: Torkel Knutssonsgatan, delprojekt 2: Eolsgatan.

Resultat

Delprojekt 1, Torkel Knutssonsgatan, är färdigställt sedan tidigare. Delprojekt 2, Eolsgatan, blev klart under 2011.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2022-02-02