Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bakterier, sjöar

Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Indikator TEMA.3.1.21.2

E.coli-bakterier kommer främst med avföring, både från människor och från djur. Stora mängder tyder på förorening av avloppsvatten och innebär att vattnet kan vara hälsofarligt. Det beror inte så mycket på de koliforma bakterierna utan på andra bakterier som kan följa med i avloppsvattnet.

Färgerna i bakgrunden anger vattnets lämplighet för bad – tjänligt utan anmärkning, tjänligt med anmärkning samt otjänligt.

Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
1,4 10-log/100 ml (2020).
Utgångsvärde:
1,5 10-log/100 ml (2000).

Kommentar

Stockholm Vattens provtagning av bakterier sker mitt i sjöarna, inte invid strandkanten. Analysmetoden för bakterier har varierat över tid. Fram till och med 1997 gjordes mätningarna genom odlingar av koliforma och heterotrofa bakterier. Från 1998 mäts e.coli-bakterier.
Miljöförvaltningen genomför badvattenprovtagning vid officiella strandbad.

Vid den senaste mätningen var samtliga sjöar i Stockholm tjänliga för bad, även om tre sjöar fått en anmärkning.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Otjänligt för bad

>3,0 10-log/100 ml

1

 Tjänligt för bad, med anmärkning

2,0–3,0 10-log/100 ml

2

 Tjänligt för bad

<2,0 10-log/100 ml