Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.21.19

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medeldjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bällstaviken

1994

25

1

Bällstaviken

1995

30

2

Bällstaviken

1996

27

3

Bällstaviken

1997

24

4

Bällstaviken

1998

24

5

Bällstaviken

1999

29

6

Bällstaviken

2000

34

7

Bällstaviken

2001

31

8

Bällstaviken

2002

28

9

Bällstaviken

2003

20

10

Bällstaviken

2004

20

11

Bällstaviken

2005

14

12

Bällstaviken

2006

15

13

Bällstaviken

2007

15

14

Bällstaviken

2008

17

15

Bällstaviken

2009

16

16

Bällstaviken

2010

16

17

Bällstaviken

2011

15

18

Bällstaviken

2012

15

19

Bällstaviken

2013

12

20

Bällstaviken

2014

12

21

Bällstaviken

2015

8,9

22

Bällstaviken

2016

12

23

Bällstaviken

2017

13

24

Bällstaviken

2018

14

25

Bällstaviken

2019

12

26

Bällstaviken

2020

10

27

Drevviken

1982

83

28

Drevviken

1983

81

29

Drevviken

1984

72

30

Drevviken

1985

69

31

Drevviken

1986

59

32

Drevviken

1987

55

33

Drevviken

1988

40

34

Drevviken

1989

51

35

Drevviken

1990

67

36

Drevviken

1991

60

37

Drevviken

1992

73

38

Drevviken

1993

57

39

Drevviken

1994

56

40

Drevviken

1995

38

41

Drevviken

1996

53

42

Drevviken

1997

70

43

Drevviken

1998

77

44

Drevviken

1999

78

45

Drevviken

2000

60

46

Drevviken

2001

51

47

Drevviken

2002

37

48

Drevviken

2003

34

49

Drevviken

2004

35

50

Drevviken

2005

23

51

Drevviken

2006

28

52

Drevviken

2007

24

53

Drevviken

2008

29

54

Drevviken

2009

27

55

Drevviken

2010

31

56

Drevviken

2011

32

57

Drevviken

2012

29

58

Drevviken

2013

23

59

Drevviken

2014

29

60

Drevviken

2015

25

61

Drevviken

2016

25

62

Drevviken

2017

13

63

Drevviken

2018

31

64

Drevviken

2019

33

65

Drevviken

2020

38

66

Fiskarfjärden

1982

14

67

Fiskarfjärden

1983

15

68

Fiskarfjärden

1984

13

69

Fiskarfjärden

1985

10

70

Fiskarfjärden

1986

8,1

71

Fiskarfjärden

1987

7,9

72

Fiskarfjärden

1988

7,5

73

Fiskarfjärden

1989

7,7

74

Fiskarfjärden

1990

7,4

75

Fiskarfjärden

1991

12

76

Fiskarfjärden

1992

11

77

Fiskarfjärden

1993

11

78

Fiskarfjärden

1994

6,0

79

Fiskarfjärden

1995

6,4

80

Fiskarfjärden

1996

5,8

81

Fiskarfjärden

1997

5,1

82

Fiskarfjärden

1998

4,2

83

Fiskarfjärden

1999

7,3

84

Fiskarfjärden

2000

8,2

85

Fiskarfjärden

2001

14

86

Fiskarfjärden

2002

12

87

Fiskarfjärden

2003

12

88

Fiskarfjärden

2004

7,7

89

Fiskarfjärden

2005

7,3

90

Fiskarfjärden

2006

6,5

91

Fiskarfjärden

2007

5,1

92

Fiskarfjärden

2008

5,2

93

Fiskarfjärden

2009

7,8

94

Fiskarfjärden

2010

9,9

95

Fiskarfjärden

2011

9,4

96

Fiskarfjärden

2012

7,6

97

Fiskarfjärden

2013

5,6

98

Fiskarfjärden

2014

5,8

99

Fiskarfjärden

2015

6,0

100

Fiskarfjärden

2016

6,0

101

Fiskarfjärden

2017

5,9

102

Fiskarfjärden

2018

5,5

103

Fiskarfjärden

2019

5,6

104

Fiskarfjärden

2020

5,3

105

Flaten

1982

5,2

106

Flaten

1983

5,2

107

Flaten

1984

4,7

108

Flaten

1985

4,6

109

Flaten

1986

4,2

110

Flaten

1987

7,5

111

Flaten

1988

7,9

112

Flaten

1989

9,3

113

Flaten

1990

6,8

114

Flaten

1991

9,8

115

Flaten

1992

8,0

116

Flaten

1993

12

117

Flaten

1994

8,3

118

Flaten

1995

9,9

119

Flaten

1996

4,7

120

Flaten

1997

4,5

121

Flaten

1998

4,9

122

Flaten

1999

4,7

123

Flaten

2000

5,4

124

Flaten

2001

3,1

125

Flaten

2002

3,0

126

Flaten

2003

1,7

127

Flaten

2004

1,9

128

Flaten

2005

2,7

129

Flaten

2006

2,8

130

Flaten

2007

2,6

131

Flaten

2008

3,3

132

Flaten

2009

3,7

133

Flaten

2010

4,0

134

Flaten

2011

3,2

135

Flaten

2012

3,3

136

Flaten

2013

3,0

137

Flaten

2014

2,0

138

Flaten

2015

2,0

139

Flaten

2016

2,4

140

Flaten

2017

2,6

141

Flaten

2018

2,8

142

Flaten

2019

2,6

143

Flaten

2020

2,4

144

Görväln

1981

5,7

145

Görväln

1982

6,3

146

Görväln

1986

7,0

147

Görväln

1987

8,7

148

Görväln

1988

7,8

149

Görväln

1989

8,1

150

Görväln

1990

6,1

151

Görväln

1991

12

152

Görväln

1992

13

153

Görväln

1993

13

154

Görväln

1994

6,0

155

Görväln

1995

5,0

156

Görväln

1996

4,9

157

Görväln

1997

5,3

158

Görväln

1998

5,3

159

Görväln

1999

8,0

160

Görväln

2000

8,9

161

Görväln

2001

11

162

Görväln

2002

10

163

Görväln

2003

9,5

164

Görväln

2004

6,2

165

Görväln

2005

6,3

166

Görväln

2006

6,0

167

Görväln

2007

7,9

168

Görväln

2008

6,9

169

Görväln

2009

9,6

170

Görväln

2010

10

171

Görväln

2011

11

172

Görväln

2012

8,5

173

Görväln

2013

7,3

174

Görväln

2014

6,6

175

Görväln

2015

7,1

176

Görväln

2016

6,4

177

Görväln

2017

5,6

178

Görväln

2018

8,6

179

Isbladskärret

1997

93

180

Isbladskärret

1998

70

181

Isbladskärret

2000

18

182

Isbladskärret

2001

55

183

Isbladskärret

2002

72

184

Isbladskärret

2003

68

185

Isbladskärret

2004

48

186

Isbladskärret

2006

18

187

Isbladskärret

2007

18

188

Isbladskärret

2010

16

189

Isbladskärret

2012

91

190

Isbladskärret

2013

64

191

Isbladskärret

2014

63

192

Isbladskärret

2015

9,3

193

Isbladskärret

2016

18

194

Isbladskärret

2017

39

195

Isbladskärret

2018

87

196

Isbladskärret

2020

160

197

Judarn

1982

18

198

Judarn

1983

19

199

Judarn

1984

19

200

Judarn

1985

9,7

201

Judarn

1986

21

202

Judarn

1987

22

203

Judarn

1988

22

204

Judarn

1989

9,3

205

Judarn

1990

10

206

Judarn

1991

8,3

207

Judarn

1992

9,3

208

Judarn

1993

7,0

209

Judarn

1994

10

210

Judarn

1995

8,1

211

Judarn

1996

7,0

212

Judarn

1997

3,6

213

Judarn

1998

2,7

214

Judarn

1999

9,5

215

Judarn

2000

7,3

216

Judarn

2001

6,3

217

Judarn

2002

5,4

218

Judarn

2003

5,0

219

Judarn

2004

3,1

220

Judarn

2005

3,4

221

Judarn

2006

4,1

222

Judarn

2007

4,5

223

Judarn

2008

6,2

224

Judarn

2009

7,0

225

Judarn

2010

10

226

Judarn

2011

8,8

227

Judarn

2012

8,6

228

Judarn

2013

6,4

229

Judarn

2014

7,4

230

Judarn

2015

6,0

231

Judarn

2016

7,0

232

Judarn

2017

5,5

233

Judarn

2018

6,5

234

Judarn

2019

5,3

235

Judarn

2020

4,6

236

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1994

18

237

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1995

17

238

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1996

19

239

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1997

22

240

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1998

28

241

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1999

33

242

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2000

32

243

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2001

27

244

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2002

20

245

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2003

26

246

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2004

23

247

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2005

21

248

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2006

13

249

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2007

17

250

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2008

20

251

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2009

22

252

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2010

19

253

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2011

18

254

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2012

15

255

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2013

23

256

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2014

25

257

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2015

26

258

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

18

259

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

21

260

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2018

30

261

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

34

262

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2020

32

263

Kyrksjön

1982

30

264

Kyrksjön

1983

36

265

Kyrksjön

1984

35

266

Kyrksjön

1985

25

267

Kyrksjön

1986

25

268

Kyrksjön

1987

23

269

Kyrksjön

1988

22

270

Kyrksjön

1989

26

271

Kyrksjön

1990

28

272

Kyrksjön

1991

26

273

Kyrksjön

1992

14

274

Kyrksjön

1993

8,0

275

Kyrksjön

1994

7,7

276

Kyrksjön

1995

7,7

277

Kyrksjön

1996

8,1

278

Kyrksjön

1997

8,8

279

Kyrksjön

1998

7,7

280

Kyrksjön

1999

6,3

281

Kyrksjön

2000

4,0

282

Kyrksjön

2001

3,6

283

Kyrksjön

2002

10

284

Kyrksjön

2003

11

285

Kyrksjön

2004

10

286

Kyrksjön

2005

7,6

287

Kyrksjön

2006

10

288

Kyrksjön

2007

11

289

Kyrksjön

2008

15

290

Kyrksjön

2009

17

291

Kyrksjön

2010

29

292

Kyrksjön

2011

36

293

Kyrksjön

2012

32

294

Kyrksjön

2013

23

295

Kyrksjön

2014

19

296

Kyrksjön

2015

17

297

Kyrksjön

2016

20

298

Kyrksjön

2017

16

299

Kyrksjön

2018

37

300

Kyrksjön

2019

30

301

Kyrksjön

2020

28

302

Laduviken

1982

26

303

Laduviken

1983

31

304

Laduviken

1984

30

305

Laduviken

1985

33

306

Laduviken

1986

28

307

Laduviken

1987

33

308

Laduviken

1988

30

309

Laduviken

1989

43

310

Laduviken

1990

40

311

Laduviken

1991

39

312

Laduviken

1992

24

313

Laduviken

1993

19

314

Laduviken

1994

21

315

Laduviken

1995

16

316

Laduviken

1996

11

317

Laduviken

1997

9,6

318

Laduviken

1998

8,8

319

Laduviken

1999

11

320

Laduviken

2000

12

321

Laduviken

2001

11

322

Laduviken

2002

11

323

Laduviken

2003

16

324

Laduviken

2004

15

325

Laduviken

2006

7,3

326

Laduviken

2007

7,8

327

Laduviken

2008

11

328

Laduviken

2009

12

329

Laduviken

2010

15

330

Laduviken

2011

12

331

Laduviken

2012

12

332

Laduviken

2013

9,0

333

Laduviken

2014

10

334

Laduviken

2015

9,0

335

Laduviken

2016

19

336

Laduviken

2017

18

337

Laduviken

2018

19

338

Laduviken

2019

19

339

Laduviken

2020

18

340

Lappkärret

1997

40

341

Lappkärret

1998

38

342

Lappkärret

1999

64

343

Lappkärret

2000

55

344

Lappkärret

2001

52

345

Lappkärret

2002

16

346

Lappkärret

2003

21

347

Lappkärret

2004

16

348

Lappkärret

2005

23

349

Lappkärret

2006

27

350

Lappkärret

2007

25

351

Lappkärret

2008

19

352

Lappkärret

2009

15

353

Lappkärret

2010

18

354

Lappkärret

2011

18

355

Lappkärret

2012

14

356

Lappkärret

2013

24

357

Lappkärret

2014

41

358

Lappkärret

2015

41

359

Lappkärret

2016

26

360

Lappkärret

2017

9,4

361

Lappkärret

2018

16

362

Lappkärret

2020

160

363

Lillsjön

1982

190

364

Lillsjön

1983

210

365

Lillsjön

1984

260

366

Lillsjön

1985

260

367

Lillsjön

1986

130

368

Lillsjön

1987

140

369

Lillsjön

1988

160

370

Lillsjön

1989

130

371

Lillsjön

1990

140

372

Lillsjön

1991

130

373

Lillsjön

1992

140

374

Lillsjön

1993

140

375

Lillsjön

1994

170

376

Lillsjön

1995

190

377

Lillsjön

1996

180

378

Lillsjön

1997

250

379

Lillsjön

1998

230

380

Lillsjön

1999

210

381

Lillsjön

2000

110

382

Lillsjön

2001

130

383

Lillsjön

2002

160

384

Lillsjön

2003

140

385

Lillsjön

2004

120

386

Lillsjön

2005

100

387

Lillsjön

2006

99

388

Lillsjön

2007

120

389

Lillsjön

2008

140

390

Lillsjön

2009

150

391

Lillsjön

2010

140

392

Lillsjön

2011

150

393

Lillsjön

2012

130

394

Lillsjön

2013

140

395

Lillsjön

2014

100

396

Lillsjön

2015

110

397

Lillsjön

2016

110

398

Lillsjön

2017

110

399

Lillsjön

2018

150

400

Lillsjön

2019

160

401

Lillsjön

2020

160

402

Långsjön

1982

74

403

Långsjön

1983

120

404

Långsjön

1984

110

405

Långsjön

1985

110

406

Långsjön

1986

91

407

Långsjön

1987

75

408

Långsjön

1988

88

409

Långsjön

1989

63

410

Långsjön

1990

92

411

Långsjön

1991

100

412

Långsjön

1992

130

413

Långsjön

1993

120

414

Långsjön

1994

99

415

Långsjön

1995

64

416

Långsjön

1996

63

417

Långsjön

1997

120

418

Långsjön

1998

120

419

Långsjön

1999

150

420

Långsjön

2000

96

421

Långsjön

2001

98

422

Långsjön

2002

64

423

Långsjön

2003

72

424

Långsjön

2005

80

425

Långsjön

2006

36

426

Långsjön

2007

34

427

Långsjön

2008

23

428

Långsjön

2009

24

429

Långsjön

2010

28

430

Långsjön

2011

28

431

Långsjön

2012

22

432

Långsjön

2013

14

433

Långsjön

2014

37

434

Långsjön

2015

42

435

Långsjön

2016

48

436

Långsjön

2017

27

437

Långsjön

2018

32

438

Långsjön

2019

43

439

Långsjön

2020

52

440

Magelungen

1982

88

441

Magelungen

1983

99

442

Magelungen

1984

78

443

Magelungen

1985

67

444

Magelungen

1986

47

445

Magelungen

1987

45

446

Magelungen

1988

41

447

Magelungen

1989

57

448

Magelungen

1990

58

449

Magelungen

1991

62

450

Magelungen

1992

65

451

Magelungen

1993

59

452

Magelungen

1994

56

453

Magelungen

1995

35

454

Magelungen

1996

43

455

Magelungen

1997

38

456

Magelungen

1998

35

457

Magelungen

1999

22

458

Magelungen

2000

20

459

Magelungen

2001

26

460

Magelungen

2002

34

461

Magelungen

2003

34

462

Magelungen

2004

31

463

Magelungen

2005

21

464

Magelungen

2006

18

465

Magelungen

2007

18

466

Magelungen

2008

22

467

Magelungen

2009

24

468

Magelungen

2010

21

469

Magelungen

2011

18

470

Magelungen

2012

17

471

Magelungen

2013

18

472

Magelungen

2014

18

473

Magelungen

2015

17

474

Magelungen

2016

14

475

Magelungen

2017

18

476

Magelungen

2018

21

477

Magelungen

2019

20

478

Magelungen

2020

15

479

Riddarfjärden

1982

11

480

Riddarfjärden

1983

15

481

Riddarfjärden

1984

10

482

Riddarfjärden

1985

13

483

Riddarfjärden

1986

9,6

484

Riddarfjärden

1987

10

485

Riddarfjärden

1988

7,7

486

Riddarfjärden

1989

8,7

487

Riddarfjärden

1990

8,6

488

Riddarfjärden

1991

12

489

Riddarfjärden

1992

12

490

Riddarfjärden

1993

12

491

Riddarfjärden

1994

8,3

492

Riddarfjärden

1995

9,1

493

Riddarfjärden

1996

8,5

494

Riddarfjärden

1997

7,4

495

Riddarfjärden

1998

8,2

496

Riddarfjärden

1999

12

497

Riddarfjärden

2000

12

498

Riddarfjärden

2001

12

499

Riddarfjärden

2002

9,5

500

Riddarfjärden

2003

11

501

Riddarfjärden

2004

8,6

502

Riddarfjärden

2005

7,8

503

Riddarfjärden

2006

6,2

504

Riddarfjärden

2007

4,5

505

Riddarfjärden

2008

4,4

506

Riddarfjärden

2009

6,2

507

Riddarfjärden

2010

9,3

508

Riddarfjärden

2011

9,0

509

Riddarfjärden

2012

8,2

510

Riddarfjärden

2013

5,9

511

Riddarfjärden

2014

7,0

512

Riddarfjärden

2015

7,0

513

Riddarfjärden

2016

8,0

514

Riddarfjärden

2017

7,7

515

Riddarfjärden

2018

7,5

516

Riddarfjärden

2019

7,9

517

Riddarfjärden

2020

12

518

Råcksta Träsk

1982

250

519

Råcksta Träsk

1983

130

520

Råcksta Träsk

1984

110

521

Råcksta Träsk

1985

70

522

Råcksta Träsk

1986

65

523

Råcksta Träsk

1987

61

524

Råcksta Träsk

1988

38

525

Råcksta Träsk

1989

68

526

Råcksta Träsk

1990

56

527

Råcksta Träsk

1991

45

528

Råcksta Träsk

1992

29

529

Råcksta Träsk

1993

31

530

Råcksta Träsk

1994

34

531

Råcksta Träsk

1995

31

532

Råcksta Träsk

1996

27

533

Råcksta Träsk

1997

30

534

Råcksta Träsk

1998

30

535

Råcksta Träsk

1999

29

536

Råcksta Träsk

2000

43

537

Råcksta Träsk

2001

93

538

Råcksta Träsk

2002

100

539

Råcksta Träsk

2003

83

540

Råcksta Träsk

2004

38

541

Råcksta Träsk

2005

45

542

Råcksta Träsk

2006

60

543

Råcksta Träsk

2007

54

544

Råcksta Träsk

2008

48

545

Råcksta Träsk

2009

48

546

Råcksta Träsk

2010

59

547

Råcksta Träsk

2011

50

548

Råcksta Träsk

2012

40

549

Råcksta Träsk

2013

41

550

Råcksta Träsk

2014

50

551

Råcksta Träsk

2015

54

552

Råcksta Träsk

2016

52

553

Råcksta Träsk

2017

58

554

Råcksta Träsk

2018

57

555

Råcksta Träsk

2019

63

556

Råcksta Träsk

2020

56

557

Rödstensfjärden

1996

4,0

558

Rödstensfjärden

1997

3,6

559

Rödstensfjärden

1998

3,8

560

Rödstensfjärden

1999

4,7

561

Rödstensfjärden

2000

5,9

562

Rödstensfjärden

2001

8,5

563

Rödstensfjärden

2002

8,2

564

Rödstensfjärden

2003

7,8

565

Rödstensfjärden

2004

5,2

566

Rödstensfjärden

2005

5,1

567

Rödstensfjärden

2006

4,9

568

Rödstensfjärden

2007

5,9

569

Rödstensfjärden

2008

6,3

570

Rödstensfjärden

2009

8,1

571

Rödstensfjärden

2010

8,8

572

Rödstensfjärden

2011

8,4

573

Rödstensfjärden

2012

7,0

574

Rödstensfjärden

2013

6,2

575

Rödstensfjärden

2014

6,3

576

Rödstensfjärden

2015

5,6

577

Rödstensfjärden

2016

4,9

578

Rödstensfjärden

2017

4,0

579

Rödstensfjärden

2018

4,5

580

Sicklasjön

1982

64

581

Sicklasjön

1983

55

582

Sicklasjön

1984

48

583

Sicklasjön

1985

46

584

Sicklasjön

1986

50

585

Sicklasjön

1987

60

586

Sicklasjön

1988

51

587

Sicklasjön

1989

55

588

Sicklasjön

1990

34

589

Sicklasjön

1991

33

590

Sicklasjön

1992

36

591

Sicklasjön

1993

44

592

Sicklasjön

1994

49

593

Sicklasjön

1995

40

594

Sicklasjön

1996

47

595

Sicklasjön

1997

45

596

Sicklasjön

1998

41

597

Sicklasjön

1999

34

598

Sicklasjön

2000

36

599

Sicklasjön

2001

48

600

Sicklasjön

2002

46

601

Sicklasjön

2003

45

602

Sicklasjön

2004

39

603

Sicklasjön

2005

38

604

Sicklasjön

2006

35

605

Sicklasjön

2007

42

606

Sicklasjön

2008

59

607

Sicklasjön

2009

60

608

Sicklasjön

2010

52

609

Sicklasjön

2011

46

610

Sicklasjön

2012

50

611

Sicklasjön

2013

49

612

Sicklasjön

2014

42

613

Sicklasjön

2015

37

614

Sicklasjön

2016

68

615

Sicklasjön

2017

79

616

Sicklasjön

2018

91

617

Sicklasjön

2019

52

618

Sicklasjön

2020

44

619

Spegeldammen

1998

22

620

Spegeldammen

1999

26

621

Spegeldammen

2000

58

622

Spegeldammen

2001

57

623

Spegeldammen

2002

52

624

Spegeldammen

2003

36

625

Spegeldammen

2004

20

626

Spegeldammen

2005

25

627

Spegeldammen

2006

21

628

Spegeldammen

2007

21

629

Spegeldammen

2008

18

630

Spegeldammen

2009

9,0

631

Spegeldammen

2010

17

632

Spegeldammen

2011

32

633

Spegeldammen

2012

38

634

Spegeldammen

2013

69

635

Spegeldammen

2014

90

636

Spegeldammen

2015

92

637

Spegeldammen

2016

79

638

Spegeldammen

2017

56

639

Spegeldammen

2018

64

640

Spegeldammen

2020

78

641

Trekanten

1982

110

642

Trekanten

1983

72

643

Trekanten

1984

42

644

Trekanten

1985

47

645

Trekanten

1986

57

646

Trekanten

1987

95

647

Trekanten

1988

110

648

Trekanten

1989

100

649

Trekanten

1990

51

650

Trekanten

1991

15

651

Trekanten

1992

7,5

652

Trekanten

1993

24

653

Trekanten

1994

45

654

Trekanten

1995

34

655

Trekanten

1996

23

656

Trekanten

1997

13

657

Trekanten

1998

13

658

Trekanten

1999

16

659

Trekanten

2000

23

660

Trekanten

2001

28

661

Trekanten

2002

23

662

Trekanten

2003

11

663

Trekanten

2004

11

664

Trekanten

2005

16

665

Trekanten

2006

22

666

Trekanten

2007

18

667

Trekanten

2008

17

668

Trekanten

2009

31

669

Trekanten

2010

32

670

Trekanten

2011

30

671

Trekanten

2012

9,0

672

Trekanten

2013

7,7

673

Trekanten

2014

7,0

674

Trekanten

2015

8,0

675

Trekanten

2016

11

676

Trekanten

2017

9,3

677

Trekanten

2018

7,5

678

Trekanten

2019

9,8

679

Trekanten

2020

8,9

680

Ulvsundasjön

1982

14

681

Ulvsundasjön

1983

18

682

Ulvsundasjön

1984

17

683

Ulvsundasjön

1985

19

684

Ulvsundasjön

1986

16

685

Ulvsundasjön

1987

19

686

Ulvsundasjön

1988

16

687

Ulvsundasjön

1989

18

688

Ulvsundasjön

1990

15

689

Ulvsundasjön

1991

16

690

Ulvsundasjön

1992

13

691

Ulvsundasjön

1993

12

692

Ulvsundasjön

1994

10

693

Ulvsundasjön

1995

10

694

Ulvsundasjön

1996

8,9

695

Ulvsundasjön

1997

7,9

696

Ulvsundasjön

1998

11

697

Ulvsundasjön

1999

14

698

Ulvsundasjön

2000

16

699

Ulvsundasjön

2001

18

700

Ulvsundasjön

2002

18

701

Ulvsundasjön

2003

15

702

Ulvsundasjön

2004

11

703

Ulvsundasjön

2005

7,9

704

Ulvsundasjön

2006

7,0

705

Ulvsundasjön

2007

5,8

706

Ulvsundasjön

2008

7,4

707

Ulvsundasjön

2009

10

708

Ulvsundasjön

2010

13

709

Ulvsundasjön

2011

11

710

Ulvsundasjön

2012

10

711

Ulvsundasjön

2013

8,7

712

Ulvsundasjön

2014

9,0

713

Ulvsundasjön

2015

9,0

714

Ulvsundasjön

2016

9,0

715

Ulvsundasjön

2017

6,8

716

Ulvsundasjön

2018

6,7

717

Ulvsundasjön

2019

8,0

718

Ulvsundasjön

2020

7,3

719

Årstaviken

1982

7,3

720

Årstaviken

1983

10

721

Årstaviken

1984

11

722

Årstaviken

1985

12

723

Årstaviken

1986

11

724

Årstaviken

1987

13

725

Årstaviken

1988

14

726

Årstaviken

1989

15

727

Årstaviken

1990

12

728

Årstaviken

1991

15

729

Årstaviken

1992

16

730

Årstaviken

1993

16

731

Årstaviken

1994

9,0

732

Årstaviken

1995

9,3

733

Årstaviken

1996

8,9

734

Årstaviken

1997

8,2

735

Årstaviken

1998

11

736

Årstaviken

1999

12

737

Årstaviken

2000

12

738

Årstaviken

2001

16

739

Årstaviken

2002

16

740

Årstaviken

2003

17

741

Årstaviken

2004

11

742

Årstaviken

2005

9,4

743

Årstaviken

2006

7,1

744

Årstaviken

2007

6,5

745

Årstaviken

2008

6,2

746

Årstaviken

2009

8,0

747

Årstaviken

2010

9,5

748

Årstaviken

2011

9,1

749

Årstaviken

2012

9,1

750

Årstaviken

2013

7,5

751

Årstaviken

2014

8,1

752

Årstaviken

2015

7,0

753

Årstaviken

2016

7,0

754

Årstaviken

2017

7,0

755

Årstaviken

2018

7,2

756

Årstaviken

2019

8,8

757

Årstaviken

2020

7,9

758

Ältasjön

1982

59

759

Ältasjön

1983

66

760

Ältasjön

1984

44

761

Ältasjön

1985

48

762

Ältasjön

1986

24

763

Ältasjön

1987

20

764

Ältasjön

1988

13

765

Ältasjön

1989

13

766

Ältasjön

1990

16

767

Ältasjön

1991

8,5

768

Ältasjön

1992

26

769

Ältasjön

1993

32

770

Ältasjön

1994

46

771

Ältasjön

1995

55

772

Ältasjön

1996

83

773

Ältasjön

1997

86

774

Ältasjön

1998

90

775

Ältasjön

1999

62

776

Ältasjön

2000

81

777

Ältasjön

2001

87

778

Ältasjön

2002

100

779

Ältasjön

2003

100

780

Ältasjön

2004

76

781

Ältasjön

2005

86

782

Ältasjön

2006

53

783

Ältasjön

2007

60

784

Ältasjön

2008

34

785

Ältasjön

2009

38

786

Ältasjön

2010

45

787

Ältasjön

2011

62

788

Ältasjön

2012

54

789

Ältasjön

2013

57

790

Ältasjön

2014

45

791

Ältasjön

2015

44

792

Ältasjön

2016

39

793

Ältasjön

2017

48

794

Ältasjön

2018

62

795

Ältasjön

2019

62

796

Ältasjön

2020

53

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Vid den senaste mätningen, gjord år 2020, uppmättes otillfredsställande till höga halter av klorofyll a i 12 av 23 vattenförekomster. En markant ökning påträffades i Lappkärret. I majoriteten av sjöarna går det dock att urskilja en svagt positiv trend, där klorofyll a-halten minskar.