Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.21.20

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. På lite drygt det dubbla siktdjupet, med ca 1 % av ljuset vid ytan, går gränsen för hur djupt fastsittande växter kan finnas. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Det brukar vara minst under våren, när mängden planktonalger är stor. Siktdjup kontrolleras i samband med Stockholm Vattens ordinarie provtagning i augusti.

Siktdjup klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Även klassgränserna bedöms som ekologisk kvot, vilket gör att även dessa är sjöspecifika. De klassgränser som redovisas här är omräknade från ekologisk kvot till faktiskt sikdjup, för att kunna jämföras med mätvärdena.

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (m) Datum

0

Bällstaviken

 1,9

2020

1

Drevviken

 1,5

2020

2

Fiskarfjärden

 4,2

2020

3

Flaten

 5,2

2020

4

Görväln

 3,8

2018

5

Isbladskärret

 0,2

2020

6

Judarn

 2,6

2020

7

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 1,5

2020

8

Kyrksjön

 1,2

2020

9

Laduviken

 2,4

2020

10

Lappkärret

 0,8

2020

11

Lillsjön

 0,3

2020

12

Långsjön

 1,0

2020

13

Magelungen

 2,5

2020

14

Riddarfjärden

 4,1

2020

15

Råcksta Träsk

 0,9

2020

16

Rödstensfjärden

 4,6

2018

17

Sicklasjön

 1,1

2020

18

Spegeldammen

 0,6

2020

19

Trekanten

 4,6

2020

20

Ulvsundasjön

 3,7

2020

21

Årstaviken

 3,8

2020

22

Ältasjön

 0,9

2020

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Färre än hälften av Stockholms sjöar uppnår idag god eller hög status avseende siktdjup. Ökade halter av löst organiskt material har under de senaste två decennierna noterats för många sjöar och vattendrag i landet. Denna s.k. brunifiering orsakas av ett ökat flöde av nedbrytningsprodukter från framför allt växter på land. Brunifieringen påverkar siktdjupet, vilket sannolikt är en orsak till att siktdjupet har minskat i flera av Stockholms sjöar under senare år.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Hög

>3,0 m

1

 God

2,2–3,0 m

2

 Måttlig

1,5–2,2 m

3

 Otillfredsställande

1,2–1,5 m

4

 Dålig

<1,2 m