Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.21.20

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. På lite drygt det dubbla siktdjupet, med ca 1 % av ljuset vid ytan, går gränsen för hur djupt fastsittande växter kan finnas. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Det brukar vara minst under våren, när mängden planktonalger är stor. Siktdjup kontrolleras i samband med Stockholm Vattens ordinarie provtagning i augusti.

Siktdjup klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Även klassgränserna bedöms som ekologisk kvot, vilket gör att även dessa är sjöspecifika. De klassgränser som redovisas här är omräknade från ekologisk kvot till faktiskt sikdjup, för att kunna jämföras med mätvärdena.

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (m)

0

Bällstaviken

1982

1,4

1

Bällstaviken

1983

1,3

2

Bällstaviken

1984

1,5

3

Bällstaviken

1985

1,5

4

Bällstaviken

1986

1,3

5

Bällstaviken

1987

1,1

6

Bällstaviken

1988

1,1

7

Bällstaviken

1989

1,0

8

Bällstaviken

1990

1,0

9

Bällstaviken

1991

1,0

10

Bällstaviken

1992

1,0

11

Bällstaviken

1993

1,1

12

Bällstaviken

1994

1,3

13

Bällstaviken

1995

1,3

14

Bällstaviken

1996

1,3

15

Bällstaviken

1997

1,2

16

Bällstaviken

1998

1,5

17

Bällstaviken

1999

1,4

18

Bällstaviken

2000

1,5

19

Bällstaviken

2001

1,6

20

Bällstaviken

2002

1,8

21

Bällstaviken

2003

1,9

22

Bällstaviken

2004

2,0

23

Bällstaviken

2005

2,0

24

Bällstaviken

2006

1,9

25

Bällstaviken

2007

1,6

26

Bällstaviken

2008

1,5

27

Bällstaviken

2009

1,5

28

Bällstaviken

2010

1,5

29

Bällstaviken

2011

1,7

30

Bällstaviken

2012

2,1

31

Bällstaviken

2013

2,2

32

Bällstaviken

2014

1,8

33

Bällstaviken

2015

1,5

34

Bällstaviken

2016

1,4

35

Bällstaviken

2017

1,6

36

Bällstaviken

2018

1,6

37

Bällstaviken

2019

1,6

38

Bällstaviken

2020

1,9

39

Drevviken

1982

0,8

40

Drevviken

1983

0,7

41

Drevviken

1984

0,8

42

Drevviken

1985

0,9

43

Drevviken

1986

1,5

44

Drevviken

1987

1,6

45

Drevviken

1988

1,6

46

Drevviken

1989

1,2

47

Drevviken

1990

1,0

48

Drevviken

1991

1,2

49

Drevviken

1992

1,0

50

Drevviken

1993

1,0

51

Drevviken

1994

1,0

52

Drevviken

1995

1,1

53

Drevviken

1996

1,2

54

Drevviken

1997

0,9

55

Drevviken

1998

0,9

56

Drevviken

1999

0,9

57

Drevviken

2000

1,3

58

Drevviken

2001

1,5

59

Drevviken

2002

1,5

60

Drevviken

2003

1,6

61

Drevviken

2004

1,8

62

Drevviken

2005

2,4

63

Drevviken

2006

2,1

64

Drevviken

2007

2,4

65

Drevviken

2008

2,1

66

Drevviken

2009

2,1

67

Drevviken

2010

1,7

68

Drevviken

2011

1,6

69

Drevviken

2012

1,5

70

Drevviken

2013

1,7

71

Drevviken

2014

1,5

72

Drevviken

2015

1,8

73

Drevviken

2016

1,7

74

Drevviken

2017

2,1

75

Drevviken

2018

1,7

76

Drevviken

2019

1,6

77

Drevviken

2020

1,5

78

Fiskarfjärden

1982

3,5

79

Fiskarfjärden

1983

3,4

80

Fiskarfjärden

1984

3,8

81

Fiskarfjärden

1985

3,8

82

Fiskarfjärden

1986

3,9

83

Fiskarfjärden

1987

4,0

84

Fiskarfjärden

1988

3,9

85

Fiskarfjärden

1989

3,6

86

Fiskarfjärden

1990

3,4

87

Fiskarfjärden

1991

3,2

88

Fiskarfjärden

1992

3,0

89

Fiskarfjärden

1993

3,7

90

Fiskarfjärden

1994

4,5

91

Fiskarfjärden

1995

4,5

92

Fiskarfjärden

1996

4,4

93

Fiskarfjärden

1997

4,6

94

Fiskarfjärden

1998

5,6

95

Fiskarfjärden

1999

5,2

96

Fiskarfjärden

2000

4,7

97

Fiskarfjärden

2001

3,7

98

Fiskarfjärden

2002

3,8

99

Fiskarfjärden

2003

4,1

100

Fiskarfjärden

2004

4,8

101

Fiskarfjärden

2005

5,0

102

Fiskarfjärden

2006

5,1

103

Fiskarfjärden

2007

5,2

104

Fiskarfjärden

2008

5,1

105

Fiskarfjärden

2009

4,2

106

Fiskarfjärden

2010

3,3

107

Fiskarfjärden

2011

3,0

108

Fiskarfjärden

2012

3,5

109

Fiskarfjärden

2013

3,6

110

Fiskarfjärden

2014

4,6

111

Fiskarfjärden

2015

3,3

112

Fiskarfjärden

2016

3,5

113

Fiskarfjärden

2017

4,1

114

Fiskarfjärden

2018

4,5

115

Fiskarfjärden

2019

4,4

116

Fiskarfjärden

2020

4,2

117

Flaten

1982

4,1

118

Flaten

1983

3,8

119

Flaten

1984

4,3

120

Flaten

1985

4,4

121

Flaten

1986

5,2

122

Flaten

1987

5,3

123

Flaten

1988

5,2

124

Flaten

1989

4,6

125

Flaten

1990

4,3

126

Flaten

1991

4,1

127

Flaten

1992

4,7

128

Flaten

1993

3,7

129

Flaten

1994

3,8

130

Flaten

1995

3,1

131

Flaten

1996

4,1

132

Flaten

1997

4,2

133

Flaten

1998

3,8

134

Flaten

1999

3,9

135

Flaten

2000

3,8

136

Flaten

2001

5,1

137

Flaten

2002

5,0

138

Flaten

2003

6,3

139

Flaten

2004

6,2

140

Flaten

2005

6,4

141

Flaten

2006

6,0

142

Flaten

2007

6,7

143

Flaten

2008

6,7

144

Flaten

2009

6,5

145

Flaten

2010

6,3

146

Flaten

2011

5,7

147

Flaten

2012

5,8

148

Flaten

2013

5,4

149

Flaten

2014

6,2

150

Flaten

2015

6,4

151

Flaten

2016

6,3

152

Flaten

2017

6,7

153

Flaten

2018

5,9

154

Flaten

2019

5,7

155

Flaten

2020

5,2

156

Görväln

1981

4,0

157

Görväln

1982

4,0

158

Görväln

1983

4,0

159

Görväln

1984

4,2

160

Görväln

1985

4,0

161

Görväln

1986

4,0

162

Görväln

1987

3,5

163

Görväln

1988

3,7

164

Görväln

1989

3,7

165

Görväln

1990

3,9

166

Görväln

1991

3,3

167

Görväln

1992

3,1

168

Görväln

1993

3,6

169

Görväln

1994

5,0

170

Görväln

1995

4,8

171

Görväln

1996

4,7

172

Görväln

1997

4,7

173

Görväln

1998

5,4

174

Görväln

1999

5,2

175

Görväln

2000

4,6

176

Görväln

2001

4,0

177

Görväln

2002

3,9

178

Görväln

2003

4,0

179

Görväln

2004

5,2

180

Görväln

2005

5,4

181

Görväln

2006

5,5

182

Görväln

2007

4,8

183

Görväln

2008

4,8

184

Görväln

2009

4,0

185

Görväln

2010

3,5

186

Görväln

2011

2,9

187

Görväln

2012

3,1

188

Görväln

2013

3,3

189

Görväln

2014

3,3

190

Görväln

2015

3,6

191

Görväln

2016

3,7

192

Görväln

2017

4,2

193

Görväln

2018

3,8

194

Isbladskärret

2000

0,5

195

Isbladskärret

2001

0,4

196

Isbladskärret

2002

0,5

197

Isbladskärret

2003

0,6

198

Isbladskärret

2004

0,9

199

Isbladskärret

2005

0,9

200

Isbladskärret

2006

1,0

201

Isbladskärret

2007

0,9

202

Isbladskärret

2010

0,9

203

Isbladskärret

2011

0,6

204

Isbladskärret

2012

0,4

205

Isbladskärret

2013

0,9

206

Isbladskärret

2014

0,8

207

Isbladskärret

2015

1,0

208

Isbladskärret

2016

0,6

209

Isbladskärret

2017

0,5

210

Isbladskärret

2018

0,4

211

Isbladskärret

2020

0,2

212

Judarn

1982

1,8

213

Judarn

1983

1,6

214

Judarn

1984

1,8

215

Judarn

1985

2,2

216

Judarn

1986

2,2

217

Judarn

1987

2,0

218

Judarn

1988

1,9

219

Judarn

1989

1,9

220

Judarn

1990

1,8

221

Judarn

1991

1,8

222

Judarn

1992

2,0

223

Judarn

1993

2,0

224

Judarn

1994

1,9

225

Judarn

1995

1,8

226

Judarn

1996

2,0

227

Judarn

1997

2,2

228

Judarn

1998

2,1

229

Judarn

1999

2,4

230

Judarn

2000

2,8

231

Judarn

2001

3,2

232

Judarn

2002

3,4

233

Judarn

2003

3,2

234

Judarn

2004

3,3

235

Judarn

2005

3,3

236

Judarn

2006

3,2

237

Judarn

2007

2,9

238

Judarn

2008

3,1

239

Judarn

2009

3,1

240

Judarn

2010

2,9

241

Judarn

2011

2,4

242

Judarn

2012

2,3

243

Judarn

2013

2,5

244

Judarn

2014

2,5

245

Judarn

2015

2,6

246

Judarn

2016

2,5

247

Judarn

2017

2,7

248

Judarn

2018

2,4

249

Judarn

2019

2,5

250

Judarn

2020

2,6

251

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1982

1,9

252

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1983

1,9

253

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1984

1,7

254

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1985

1,8

255

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1986

1,4

256

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1987

1,1

257

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1988

1,0

258

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1989

1,1

259

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1990

1,1

260

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1991

1,2

261

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1992

1,3

262

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1993

1,4

263

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1994

1,4

264

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1995

1,4

265

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1996

1,5

266

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1997

1,6

267

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1998

1,8

268

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1999

1,7

269

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2000

2,0

270

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2001

2,0

271

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2002

2,3

272

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2003

2,1

273

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2004

2,2

274

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2005

2,0

275

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2006

1,8

276

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2007

1,5

277

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2008

1,6

278

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2009

1,8

279

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2010

1,8

280

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2011

1,7

281

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2012

1,8

282

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2013

1,8

283

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2014

1,6

284

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2015

1,6

285

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

1,6

286

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

1,6

287

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2018

1,6

288

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

1,5

289

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2020

1,5

290

Kyrksjön

1982

1,1

291

Kyrksjön

1983

0,6

292

Kyrksjön

1984

0,8

293

Kyrksjön

1985

1,1

294

Kyrksjön

1986

1,3

295

Kyrksjön

1987

1,3

296

Kyrksjön

1988

1,4

297

Kyrksjön

1989

1,1

298

Kyrksjön

1990

1,0

299

Kyrksjön

1991

0,9

300

Kyrksjön

1992

1,3

301

Kyrksjön

1993

1,7

302

Kyrksjön

1994

1,5

303

Kyrksjön

1995

1,4

304

Kyrksjön

1996

1,2

305

Kyrksjön

1997

1,5

306

Kyrksjön

1998

1,7

307

Kyrksjön

1999

1,9

308

Kyrksjön

2000

2,1

309

Kyrksjön

2001

2,1

310

Kyrksjön

2002

2,0

311

Kyrksjön

2003

2,0

312

Kyrksjön

2004

1,9

313

Kyrksjön

2005

2,0

314

Kyrksjön

2006

1,9

315

Kyrksjön

2007

1,9

316

Kyrksjön

2008

1,7

317

Kyrksjön

2009

1,5

318

Kyrksjön

2010

1,2

319

Kyrksjön

2011

1,0

320

Kyrksjön

2012

1,1

321

Kyrksjön

2013

1,1

322

Kyrksjön

2014

1,1

323

Kyrksjön

2015

1,3

324

Kyrksjön

2016

1,4

325

Kyrksjön

2017

1,7

326

Kyrksjön

2018

1,2

327

Kyrksjön

2019

1,3

328

Kyrksjön

2020

1,2

329

Laduviken

1982

1,0

330

Laduviken

1983

0,9

331

Laduviken

1984

1,3

332

Laduviken

1985

1,5

333

Laduviken

1986

1,7

334

Laduviken

1987

1,4

335

Laduviken

1988

1,5

336

Laduviken

1989

1,3

337

Laduviken

1990

1,2

338

Laduviken

1991

1,3

339

Laduviken

1992

1,5

340

Laduviken

1993

1,8

341

Laduviken

1994

1,6

342

Laduviken

1995

1,7

343

Laduviken

1996

1,9

344

Laduviken

1997

2,5

345

Laduviken

1998

2,5

346

Laduviken

1999

2,4

347

Laduviken

2000

2,2

348

Laduviken

2001

2,5

349

Laduviken

2002

2,8

350

Laduviken

2003

3,0

351

Laduviken

2004

3,1

352

Laduviken

2005

2,9

353

Laduviken

2006

2,7

354

Laduviken

2007

2,5

355

Laduviken

2008

2,5

356

Laduviken

2009

2,6

357

Laduviken

2010

2,4

358

Laduviken

2011

2,8

359

Laduviken

2012

2,6

360

Laduviken

2013

3,5

361

Laduviken

2014

3,6

362

Laduviken

2015

3,7

363

Laduviken

2016

3,4

364

Laduviken

2017

3,7

365

Laduviken

2018

3,4

366

Laduviken

2019

3,0

367

Laduviken

2020

2,4

368

Lappkärret

2000

0,7

369

Lappkärret

2001

0,8

370

Lappkärret

2002

0,9

371

Lappkärret

2003

0,8

372

Lappkärret

2004

0,8

373

Lappkärret

2005

0,9

374

Lappkärret

2006

0,8

375

Lappkärret

2007

0,9

376

Lappkärret

2008

0,8

377

Lappkärret

2009

0,8

378

Lappkärret

2010

0,6

379

Lappkärret

2011

0,7

380

Lappkärret

2012

0,6

381

Lappkärret

2013

1,0

382

Lappkärret

2014

1,4

383

Lappkärret

2015

1,6

384

Lappkärret

2016

1,4

385

Lappkärret

2017

1,1

386

Lappkärret

2018

1,1

387

Lappkärret

2020

0,8

388

Lillsjön

1982

0,3

389

Lillsjön

1983

0,3

390

Lillsjön

1984

0,3

391

Lillsjön

1985

0,3

392

Lillsjön

1986

0,4

393

Lillsjön

1987

0,4

394

Lillsjön

1988

0,3

395

Lillsjön

1989

0,3

396

Lillsjön

1990

0,3

397

Lillsjön

1991

0,2

398

Lillsjön

1992

0,2

399

Lillsjön

1993

0,3

400

Lillsjön

1994

0,4

401

Lillsjön

1995

0,5

402

Lillsjön

1996

0,4

403

Lillsjön

1997

0,3

404

Lillsjön

1998

0,3

405

Lillsjön

1999

0,4

406

Lillsjön

2000

0,5

407

Lillsjön

2001

0,5

408

Lillsjön

2002

0,4

409

Lillsjön

2003

0,5

410

Lillsjön

2004

0,5

411

Lillsjön

2005

0,6

412

Lillsjön

2006

0,6

413

Lillsjön

2007

0,6

414

Lillsjön

2008

0,6

415

Lillsjön

2009

0,5

416

Lillsjön

2010

0,5

417

Lillsjön

2011

0,4

418

Lillsjön

2012

0,5

419

Lillsjön

2013

0,4

420

Lillsjön

2014

0,5

421

Lillsjön

2015

0,5

422

Lillsjön

2016

0,5

423

Lillsjön

2017

0,6

424

Lillsjön

2018

0,5

425

Lillsjön

2019

0,5

426

Lillsjön

2020

0,3

427

Långsjön

1982

0,8

428

Långsjön

1983

0,5

429

Långsjön

1984

0,6

430

Långsjön

1985

0,6

431

Långsjön

1986

0,7

432

Långsjön

1987

0,6

433

Långsjön

1988

0,6

434

Långsjön

1989

0,7

435

Långsjön

1990

0,7

436

Långsjön

1991

0,6

437

Långsjön

1992

0,5

438

Långsjön

1993

0,4

439

Långsjön

1994

0,4

440

Långsjön

1995

0,7

441

Långsjön

1996

0,8

442

Långsjön

1997

0,9

443

Långsjön

1998

0,9

444

Långsjön

1999

0,7

445

Långsjön

2000

0,7

446

Långsjön

2001

0,6

447

Långsjön

2002

0,6

448

Långsjön

2003

0,6

449

Långsjön

2004

0,8

450

Långsjön

2005

0,9

451

Långsjön

2006

1,0

452

Långsjön

2007

1,0

453

Långsjön

2008

1,1

454

Långsjön

2009

1,1

455

Långsjön

2010

1,4

456

Långsjön

2011

1,4

457

Långsjön

2012

1,9

458

Långsjön

2013

1,7

459

Långsjön

2014

1,5

460

Långsjön

2015

1,0

461

Långsjön

2016

0,8

462

Långsjön

2017

1,2

463

Långsjön

2018

1,2

464

Långsjön

2019

1,3

465

Långsjön

2020

1,0

466

Magelungen

1982

0,8

467

Magelungen

1983

0,8

468

Magelungen

1984

0,9

469

Magelungen

1985

1,1

470

Magelungen

1986

1,1

471

Magelungen

1987

1,1

472

Magelungen

1988

1,0

473

Magelungen

1989

0,8

474

Magelungen

1990

0,7

475

Magelungen

1991

0,9

476

Magelungen

1992

1,0

477

Magelungen

1993

1,1

478

Magelungen

1994

1,0

479

Magelungen

1995

1,2

480

Magelungen

1996

1,1

481

Magelungen

1997

1,4

482

Magelungen

1998

1,6

483

Magelungen

1999

1,9

484

Magelungen

2000

2,2

485

Magelungen

2001

1,9

486

Magelungen

2002

1,7

487

Magelungen

2003

1,5

488

Magelungen

2004

1,6

489

Magelungen

2005

2,1

490

Magelungen

2006

2,4

491

Magelungen

2007

2,4

492

Magelungen

2008

2,2

493

Magelungen

2009

1,9

494

Magelungen

2010

2,1

495

Magelungen

2011

2,2

496

Magelungen

2012

2,3

497

Magelungen

2013

2,0

498

Magelungen

2014

1,8

499

Magelungen

2015

2,1

500

Magelungen

2016

2,2

501

Magelungen

2017

2,2

502

Magelungen

2018

1,7

503

Magelungen

2019

2,1

504

Magelungen

2020

2,5

505

Riddarfjärden

1982

4,8

506

Riddarfjärden

1983

4,1

507

Riddarfjärden

1984

4,2

508

Riddarfjärden

1985

3,8

509

Riddarfjärden

1986

4,0

510

Riddarfjärden

1987

4,0

511

Riddarfjärden

1988

4,0

512

Riddarfjärden

1989

3,7

513

Riddarfjärden

1990

3,9

514

Riddarfjärden

1991

3,6

515

Riddarfjärden

1992

3,6

516

Riddarfjärden

1993

3,7

517

Riddarfjärden

1994

3,7

518

Riddarfjärden

1995

3,6

519

Riddarfjärden

1996

3,6

520

Riddarfjärden

1997

4,5

521

Riddarfjärden

1998

5,0

522

Riddarfjärden

1999

4,9

523

Riddarfjärden

2000

4,3

524

Riddarfjärden

2001

3,8

525

Riddarfjärden

2002

3,7

526

Riddarfjärden

2003

4,1

527

Riddarfjärden

2004

4,8

528

Riddarfjärden

2005

5,4

529

Riddarfjärden

2006

5,4

530

Riddarfjärden

2007

5,3

531

Riddarfjärden

2008

5,2

532

Riddarfjärden

2009

4,6

533

Riddarfjärden

2010

3,8

534

Riddarfjärden

2011

3,4

535

Riddarfjärden

2012

3,6

536

Riddarfjärden

2013

3,7

537

Riddarfjärden

2014

3,3

538

Riddarfjärden

2015

3,3

539

Riddarfjärden

2016

3,2

540

Riddarfjärden

2017

4,1

541

Riddarfjärden

2018

4,0

542

Riddarfjärden

2019

4,1

543

Riddarfjärden

2020

4,1

544

Råcksta Träsk

1982

0,9

545

Råcksta Träsk

1983

1,0

546

Råcksta Träsk

1984

1,1

547

Råcksta Träsk

1985

1,1

548

Råcksta Träsk

1986

1,2

549

Råcksta Träsk

1987

1,4

550

Råcksta Träsk

1988

1,5

551

Råcksta Träsk

1989

1,3

552

Råcksta Träsk

1990

1,3

553

Råcksta Träsk

1991

1,5

554

Råcksta Träsk

1992

1,8

555

Råcksta Träsk

1993

1,7

556

Råcksta Träsk

1994

1,6

557

Råcksta Träsk

1995

1,5

558

Råcksta Träsk

1996

1,7

559

Råcksta Träsk

1997

1,8

560

Råcksta Träsk

1998

1,8

561

Råcksta Träsk

1999

1,6

562

Råcksta Träsk

2000

1,5

563

Råcksta Träsk

2001

1,5

564

Råcksta Träsk

2002

1,7

565

Råcksta Träsk

2003

2,0

566

Råcksta Träsk

2004

2,2

567

Råcksta Träsk

2005

2,0

568

Råcksta Träsk

2006

1,6

569

Råcksta Träsk

2007

1,6

570

Råcksta Träsk

2008

1,4

571

Råcksta Träsk

2009

1,5

572

Råcksta Träsk

2010

1,2

573

Råcksta Träsk

2011

1,4

574

Råcksta Träsk

2012

1,2

575

Råcksta Träsk

2013

1,1

576

Råcksta Träsk

2014

0,9

577

Råcksta Träsk

2015

0,9

578

Råcksta Träsk

2016

1,0

579

Råcksta Träsk

2017

1,0

580

Råcksta Träsk

2018

1,1

581

Råcksta Träsk

2019

1,1

582

Råcksta Träsk

2020

0,9

583

Rödstensfjärden

1981

3,5

584

Rödstensfjärden

1982

4,1

585

Rödstensfjärden

1983

4,2

586

Rödstensfjärden

1984

4,2

587

Rödstensfjärden

1985

4,1

588

Rödstensfjärden

1986

3,9

589

Rödstensfjärden

1987

4,0

590

Rödstensfjärden

1988

3,9

591

Rödstensfjärden

1989

3,8

592

Rödstensfjärden

1990

4,0

593

Rödstensfjärden

1991

3,8

594

Rödstensfjärden

1992

3,7

595

Rödstensfjärden

1993

3,4

596

Rödstensfjärden

1994

3,8

597

Rödstensfjärden

1995

3,8

598

Rödstensfjärden

1996

4,5

599

Rödstensfjärden

1997

5,0

600

Rödstensfjärden

1998

5,5

601

Rödstensfjärden

1999

4,9

602

Rödstensfjärden

2000

3,9

603

Rödstensfjärden

2001

3,5

604

Rödstensfjärden

2002

3,6

605

Rödstensfjärden

2003

4,0

606

Rödstensfjärden

2004

4,6

607

Rödstensfjärden

2005

4,6

608

Rödstensfjärden

2006

4,8

609

Rödstensfjärden

2007

4,3

610

Rödstensfjärden

2008

4,1

611

Rödstensfjärden

2009

3,3

612

Rödstensfjärden

2010

2,9

613

Rödstensfjärden

2011

2,7

614

Rödstensfjärden

2012

3,0

615

Rödstensfjärden

2013

3,2

616

Rödstensfjärden

2014

3,1

617

Rödstensfjärden

2015

3,0

618

Rödstensfjärden

2016

3,1

619

Rödstensfjärden

2017

4,1

620

Rödstensfjärden

2018

4,6

621

Sicklasjön

1982

0,8

622

Sicklasjön

1983

0,9

623

Sicklasjön

1984

0,9

624

Sicklasjön

1985

1,3

625

Sicklasjön

1986

1,5

626

Sicklasjön

1987

1,6

627

Sicklasjön

1988

1,5

628

Sicklasjön

1989

1,3

629

Sicklasjön

1990

1,5

630

Sicklasjön

1991

1,6

631

Sicklasjön

1992

1,6

632

Sicklasjön

1993

1,6

633

Sicklasjön

1994

1,5

634

Sicklasjön

1995

1,5

635

Sicklasjön

1996

1,2

636

Sicklasjön

1997

1,2

637

Sicklasjön

1998

1,5

638

Sicklasjön

1999

1,7

639

Sicklasjön

2000

1,6

640

Sicklasjön

2001

1,4

641

Sicklasjön

2002

1,3

642

Sicklasjön

2003

1,5

643

Sicklasjön

2004

1,6

644

Sicklasjön

2005

1,7

645

Sicklasjön

2006

1,6

646

Sicklasjön

2007

1,4

647

Sicklasjön

2008

1,1

648

Sicklasjön

2009

1,0

649

Sicklasjön

2010

1,0

650

Sicklasjön

2011

1,1

651

Sicklasjön

2012

1,2

652

Sicklasjön

2013

1,2

653

Sicklasjön

2014

1,4

654

Sicklasjön

2015

1,3

655

Sicklasjön

2016

1,1

656

Sicklasjön

2017

1,2

657

Sicklasjön

2018

1,1

658

Sicklasjön

2019

1,3

659

Sicklasjön

2020

1,1

660

Spegeldammen

1998

1,7

661

Spegeldammen

1999

1,7

662

Spegeldammen

2000

1,4

663

Spegeldammen

2001

1,3

664

Spegeldammen

2002

1,3

665

Spegeldammen

2003

1,6

666

Spegeldammen

2004

1,6

667

Spegeldammen

2005

1,8

668

Spegeldammen

2006

1,7

669

Spegeldammen

2007

1,9

670

Spegeldammen

2008

1,6

671

Spegeldammen

2009

1,5

672

Spegeldammen

2010

1,5

673

Spegeldammen

2011

1,8

674

Spegeldammen

2012

1,9

675

Spegeldammen

2013

2,6

676

Spegeldammen

2014

2,1

677

Spegeldammen

2015

1,3

678

Spegeldammen

2016

0,6

679

Spegeldammen

2017

0,9

680

Spegeldammen

2018

0,9

681

Spegeldammen

2020

0,6

682

Trekanten

1982

0,8

683

Trekanten

1983

1,0

684

Trekanten

1984

1,1

685

Trekanten

1985

1,0

686

Trekanten

1986

1,0

687

Trekanten

1987

1,7

688

Trekanten

1988

1,6

689

Trekanten

1989

2,0

690

Trekanten

1990

1,8

691

Trekanten

1991

2,5

692

Trekanten

1992

2,7

693

Trekanten

1993

1,9

694

Trekanten

1994

1,5

695

Trekanten

1995

1,6

696

Trekanten

1996

2,2

697

Trekanten

1997

2,4

698

Trekanten

1998

2,8

699

Trekanten

1999

2,3

700

Trekanten

2000

2,4

701

Trekanten

2001

2,3

702

Trekanten

2002

2,4

703

Trekanten

2003

2,3

704

Trekanten

2004

2,4

705

Trekanten

2005

2,5

706

Trekanten

2006

2,4

707

Trekanten

2007

2,6

708

Trekanten

2008

2,4

709

Trekanten

2009

2,0

710

Trekanten

2010

1,9

711

Trekanten

2011

2,2

712

Trekanten

2012

2,6

713

Trekanten

2013

2,5

714

Trekanten

2014

2,7

715

Trekanten

2015

3,0

716

Trekanten

2016

3,0

717

Trekanten

2017

3,4

718

Trekanten

2018

3,9

719

Trekanten

2019

4,1

720

Trekanten

2020

4,6

721

Ulvsundasjön

1982

3,4

722

Ulvsundasjön

1983

2,9

723

Ulvsundasjön

1984

2,9

724

Ulvsundasjön

1985

3,2

725

Ulvsundasjön

1986

3,3

726

Ulvsundasjön

1987

3,1

727

Ulvsundasjön

1988

3,0

728

Ulvsundasjön

1989

2,6

729

Ulvsundasjön

1990

2,5

730

Ulvsundasjön

1991

2,5

731

Ulvsundasjön

1992

2,6

732

Ulvsundasjön

1993

3,0

733

Ulvsundasjön

1994

2,8

734

Ulvsundasjön

1995

3,1

735

Ulvsundasjön

1996

3,5

736

Ulvsundasjön

1997

4,1

737

Ulvsundasjön

1998

3,9

738

Ulvsundasjön

1999

3,7

739

Ulvsundasjön

2000

3,6

740

Ulvsundasjön

2001

3,2

741

Ulvsundasjön

2002

3,1

742

Ulvsundasjön

2003

3,4

743

Ulvsundasjön

2004

4,1

744

Ulvsundasjön

2005

4,3

745

Ulvsundasjön

2006

4,1

746

Ulvsundasjön

2007

3,8

747

Ulvsundasjön

2008

3,8

748

Ulvsundasjön

2009

3,3

749

Ulvsundasjön

2010

2,9

750

Ulvsundasjön

2011

2,6

751

Ulvsundasjön

2012

2,7

752

Ulvsundasjön

2013

3,0

753

Ulvsundasjön

2014

2,8

754

Ulvsundasjön

2015

2,9

755

Ulvsundasjön

2016

2,7

756

Ulvsundasjön

2017

3,3

757

Ulvsundasjön

2018

3,1

758

Ulvsundasjön

2019

3,4

759

Ulvsundasjön

2020

3,7

760

Årstaviken

1982

3,7

761

Årstaviken

1983

3,5

762

Årstaviken

1984

3,5

763

Årstaviken

1985

3,3

764

Årstaviken

1986

3,3

765

Årstaviken

1987

3,0

766

Årstaviken

1988

3,0

767

Årstaviken

1989

2,8

768

Årstaviken

1990

3,1

769

Årstaviken

1991

2,8

770

Årstaviken

1992

3,8

771

Årstaviken

1993

3,9

772

Årstaviken

1994

4,0

773

Årstaviken

1995

2,9

774

Årstaviken

1996

2,9

775

Årstaviken

1997

3,3

776

Årstaviken

1998

3,5

777

Årstaviken

1999

3,5

778

Årstaviken

2000

3,3

779

Årstaviken

2001

3,0

780

Årstaviken

2002

3,0

781

Årstaviken

2003

3,1

782

Årstaviken

2004

3,9

783

Årstaviken

2005

4,3

784

Årstaviken

2006

4,6

785

Årstaviken

2007

4,4

786

Årstaviken

2008

4,5

787

Årstaviken

2009

4,0

788

Årstaviken

2010

3,4

789

Årstaviken

2011

2,9

790

Årstaviken

2012

2,8

791

Årstaviken

2013

3,0

792

Årstaviken

2014

2,9

793

Årstaviken

2015

3,2

794

Årstaviken

2016

3,1

795

Årstaviken

2017

3,6

796

Årstaviken

2018

3,4

797

Årstaviken

2019

3,3

798

Årstaviken

2020

3,8

799

Ältasjön

1982

1,2

800

Ältasjön

1983

1,1

801

Ältasjön

1984

1,2

802

Ältasjön

1985

1,2

803

Ältasjön

1986

2,4

804

Ältasjön

1987

2,8

805

Ältasjön

1988

2,8

806

Ältasjön

1989

3,0

807

Ältasjön

1990

2,8

808

Ältasjön

1991

3,5

809

Ältasjön

1992

2,1

810

Ältasjön

1993

1,8

811

Ältasjön

1994

1,1

812

Ältasjön

1995

1,1

813

Ältasjön

1996

1,0

814

Ältasjön

1997

0,9

815

Ältasjön

1998

0,8

816

Ältasjön

1999

1,0

817

Ältasjön

2000

0,9

818

Ältasjön

2001

1,0

819

Ältasjön

2002

0,8

820

Ältasjön

2003

0,8

821

Ältasjön

2004

1,0

822

Ältasjön

2005

1,0

823

Ältasjön

2006

1,2

824

Ältasjön

2007

1,0

825

Ältasjön

2008

1,5

826

Ältasjön

2009

1,3

827

Ältasjön

2010

1,1

828

Ältasjön

2011

0,7

829

Ältasjön

2012

1,0

830

Ältasjön

2013

1,0

831

Ältasjön

2014

1,0

832

Ältasjön

2015

0,8

833

Ältasjön

2016

1,0

834

Ältasjön

2017

0,9

835

Ältasjön

2018

0,8

836

Ältasjön

2019

0,8

837

Ältasjön

2020

0,9

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Färre än hälften av Stockholms sjöar uppnår idag god eller hög status avseende siktdjup. Ökade halter av löst organiskt material har under de senaste två decennierna noterats för många sjöar och vattendrag i landet. Denna s.k. brunifiering orsakas av ett ökat flöde av nedbrytningsprodukter från framför allt växter på land. Brunifieringen påverkar siktdjupet, vilket sannolikt är en orsak till att siktdjupet har minskat i flera av Stockholms sjöar under senare år.