Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.21.21

Fosfor är generellt det näringsämne som först tar slut i sötvatten och fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för cyanobakteriers och växters tillväxt. Tillgången på fosfor styr därför hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet för att bedöma om en sjö är övergödd eller inte. Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgängligt för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Totalfosforhalten ska minska i Stockholms sjöar eller bibehållas i de sjöar som idag har låga eller måttliga halter. Rullande 3-års medelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd. Provtagning sker i augusti.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bällstaviken

1975

90

1

Bällstaviken

1976

85

2

Bällstaviken

1977

61

3

Bällstaviken

1978

64

4

Bällstaviken

1979

60

5

Bällstaviken

1980

77

6

Bällstaviken

1981

77

7

Bällstaviken

1982

120

8

Bällstaviken

1983

110

9

Bällstaviken

1984

110

10

Bällstaviken

1985

74

11

Bällstaviken

1986

80

12

Bällstaviken

1987

95

13

Bällstaviken

1988

91

14

Bällstaviken

1989

73

15

Bällstaviken

1990

53

16

Bällstaviken

1991

50

17

Bällstaviken

1992

57

18

Bällstaviken

1993

57

19

Bällstaviken

1994

60

20

Bällstaviken

1995

60

21

Bällstaviken

1996

62

22

Bällstaviken

1997

53

23

Bällstaviken

1998

57

24

Bällstaviken

1999

56

25

Bällstaviken

2000

56

26

Bällstaviken

2001

44

27

Bällstaviken

2002

47

28

Bällstaviken

2003

55

29

Bällstaviken

2004

52

30

Bällstaviken

2005

45

31

Bällstaviken

2006

49

32

Bällstaviken

2007

59

33

Bällstaviken

2008

61

34

Bällstaviken

2009

48

35

Bällstaviken

2010

42

36

Bällstaviken

2011

34

37

Bällstaviken

2012

32

38

Bällstaviken

2013

32

39

Bällstaviken

2014

41

40

Bällstaviken

2015

40

41

Bällstaviken

2016

39

42

Bällstaviken

2017

36

43

Bällstaviken

2018

39

44

Bällstaviken

2019

34

45

Bällstaviken

2020

32

46

Drevviken

1972

340

47

Drevviken

1973

220

48

Drevviken

1974

170

49

Drevviken

1975

140

50

Drevviken

1976

160

51

Drevviken

1977

89

52

Drevviken

1978

190

53

Drevviken

1979

150

54

Drevviken

1980

170

55

Drevviken

1981

160

56

Drevviken

1982

180

57

Drevviken

1983

160

58

Drevviken

1984

140

59

Drevviken

1985

97

60

Drevviken

1986

91

61

Drevviken

1987

94

62

Drevviken

1988

86

63

Drevviken

1989

110

64

Drevviken

1990

130

65

Drevviken

1991

130

66

Drevviken

1992

100

67

Drevviken

1993

86

68

Drevviken

1994

87

69

Drevviken

1995

81

70

Drevviken

1996

82

71

Drevviken

1997

91

72

Drevviken

1998

98

73

Drevviken

1999

95

74

Drevviken

2000

82

75

Drevviken

2001

73

76

Drevviken

2002

60

77

Drevviken

2003

63

78

Drevviken

2004

52

79

Drevviken

2005

46

80

Drevviken

2006

37

81

Drevviken

2007

41

82

Drevviken

2008

45

83

Drevviken

2009

43

84

Drevviken

2010

46

85

Drevviken

2011

45

86

Drevviken

2012

41

87

Drevviken

2013

38

88

Drevviken

2014

36

89

Drevviken

2015

43

90

Drevviken

2016

44

91

Drevviken

2017

46

92

Drevviken

2018

51

93

Drevviken

2019

49

94

Drevviken

2020

44

95

Fiskarfjärden

1972

47

96

Fiskarfjärden

1973

28

97

Fiskarfjärden

1974

27

98

Fiskarfjärden

1975

25

99

Fiskarfjärden

1976

24

100

Fiskarfjärden

1977

22

101

Fiskarfjärden

1978

21

102

Fiskarfjärden

1979

27

103

Fiskarfjärden

1980

30

104

Fiskarfjärden

1981

35

105

Fiskarfjärden

1982

30

106

Fiskarfjärden

1983

30

107

Fiskarfjärden

1984

39

108

Fiskarfjärden

1985

41

109

Fiskarfjärden

1986

47

110

Fiskarfjärden

1987

29

111

Fiskarfjärden

1988

26

112

Fiskarfjärden

1989

23

113

Fiskarfjärden

1990

20

114

Fiskarfjärden

1991

19

115

Fiskarfjärden

1992

19

116

Fiskarfjärden

1993

17

117

Fiskarfjärden

1994

17

118

Fiskarfjärden

1995

19

119

Fiskarfjärden

1996

22

120

Fiskarfjärden

1997

21

121

Fiskarfjärden

1998

19

122

Fiskarfjärden

1999

19

123

Fiskarfjärden

2000

19

124

Fiskarfjärden

2001

30

125

Fiskarfjärden

2002

31

126

Fiskarfjärden

2003

31

127

Fiskarfjärden

2004

21

128

Fiskarfjärden

2005

22

129

Fiskarfjärden

2006

21

130

Fiskarfjärden

2007

20

131

Fiskarfjärden

2008

18

132

Fiskarfjärden

2009

21

133

Fiskarfjärden

2010

22

134

Fiskarfjärden

2011

19

135

Fiskarfjärden

2012

17

136

Fiskarfjärden

2013

15

137

Fiskarfjärden

2014

17

138

Fiskarfjärden

2015

16

139

Fiskarfjärden

2016

16

140

Fiskarfjärden

2017

16

141

Fiskarfjärden

2018

17

142

Fiskarfjärden

2019

19

143

Fiskarfjärden

2020

21

144

Flaten

1975

15

145

Flaten

1976

20

146

Flaten

1977

21

147

Flaten

1978

22

148

Flaten

1979

16

149

Flaten

1980

16

150

Flaten

1981

14

151

Flaten

1982

15

152

Flaten

1983

15

153

Flaten

1984

13

154

Flaten

1985

11

155

Flaten

1986

8,0

156

Flaten

1987

13

157

Flaten

1988

14

158

Flaten

1989

18

159

Flaten

1990

20

160

Flaten

1991

21

161

Flaten

1992

21

162

Flaten

1993

18

163

Flaten

1994

17

164

Flaten

1995

18

165

Flaten

1996

17

166

Flaten

1997

17

167

Flaten

1998

16

168

Flaten

1999

14

169

Flaten

2000

14

170

Flaten

2001

12

171

Flaten

2002

12

172

Flaten

2003

10

173

Flaten

2004

9,0

174

Flaten

2005

8,0

175

Flaten

2006

7,0

176

Flaten

2007

7,7

177

Flaten

2008

7,0

178

Flaten

2009

7,0

179

Flaten

2010

7,0

180

Flaten

2011

7,0

181

Flaten

2012

9,0

182

Flaten

2013

10

183

Flaten

2014

10

184

Flaten

2015

9,0

185

Flaten

2016

8,0

186

Flaten

2017

9,5

187

Flaten

2018

9,7

188

Flaten

2019

8,9

189

Flaten

2020

9,6

190

Görväln

1981

21

191

Görväln

1982

22

192

Görväln

1983

24

193

Görväln

1984

26

194

Görväln

1985

24

195

Görväln

1986

22

196

Görväln

1987

27

197

Görväln

1988

28

198

Görväln

1989

26

199

Görväln

1990

22

200

Görväln

1991

20

201

Görväln

1992

19

202

Görväln

1993

15

203

Görväln

1994

12

204

Görväln

1995

15

205

Görväln

1996

18

206

Görväln

1997

19

207

Görväln

1998

17

208

Görväln

1999

16

209

Görväln

2000

17

210

Görväln

2001

19

211

Görväln

2002

19

212

Görväln

2003

18

213

Görväln

2004

13

214

Görväln

2005

23

215

Görväln

2006

24

216

Görväln

2007

15

217

Görväln

2008

16

218

Görväln

2009

15

219

Görväln

2010

17

220

Görväln

2011

14

221

Görväln

2012

15

222

Görväln

2013

16

223

Görväln

2014

16

224

Görväln

2015

16

225

Görväln

2016

13

226

Görväln

2017

16

227

Görväln

2018

15

228

Isbladskärret

1997

220

229

Isbladskärret

1998

220

230

Isbladskärret

1999

280

231

Isbladskärret

2000

200

232

Isbladskärret

2001

230

233

Isbladskärret

2002

190

234

Isbladskärret

2003

230

235

Isbladskärret

2004

160

236

Isbladskärret

2005

210

237

Isbladskärret

2006

170

238

Isbladskärret

2007

190

239

Isbladskärret

2010

180

240

Isbladskärret

2012

300

241

Isbladskärret

2013

260

242

Isbladskärret

2014

290

243

Isbladskärret

2015

280

244

Isbladskärret

2016

270

245

Isbladskärret

2017

260

246

Isbladskärret

2018

260

247

Isbladskärret

2020

320

248

Judarn

1972

32

249

Judarn

1973

29

250

Judarn

1974

29

251

Judarn

1975

28

252

Judarn

1976

29

253

Judarn

1977

28

254

Judarn

1978

22

255

Judarn

1979

21

256

Judarn

1980

22

257

Judarn

1981

25

258

Judarn

1982

30

259

Judarn

1983

32

260

Judarn

1984

29

261

Judarn

1985

24

262

Judarn

1986

22

263

Judarn

1987

30

264

Judarn

1988

25

265

Judarn

1989

24

266

Judarn

1990

24

267

Judarn

1991

25

268

Judarn

1992

24

269

Judarn

1993

20

270

Judarn

1994

20

271

Judarn

1995

18

272

Judarn

1996

18

273

Judarn

1997

17

274

Judarn

1998

16

275

Judarn

1999

21

276

Judarn

2000

20

277

Judarn

2001

19

278

Judarn

2002

14

279

Judarn

2003

14

280

Judarn

2004

13

281

Judarn

2005

12

282

Judarn

2006

16

283

Judarn

2007

18

284

Judarn

2008

18

285

Judarn

2009

15

286

Judarn

2010

18

287

Judarn

2011

15

288

Judarn

2012

17

289

Judarn

2013

15

290

Judarn

2014

17

291

Judarn

2015

16

292

Judarn

2016

15

293

Judarn

2017

17

294

Judarn

2018

19

295

Judarn

2019

20

296

Judarn

2020

19

297

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1975

73

298

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1976

66

299

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1977

55

300

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1978

49

301

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1979

41

302

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1980

62

303

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1981

62

304

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1982

57

305

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1983

60

306

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1984

66

307

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1985

76

308

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1986

88

309

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1987

91

310

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1988

85

311

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1989

62

312

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1990

63

313

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1991

64

314

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1992

68

315

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1993

62

316

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1994

51

317

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1995

43

318

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1996

46

319

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1997

49

320

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1998

55

321

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1999

54

322

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2000

52

323

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2001

59

324

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2002

51

325

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2003

63

326

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2004

58

327

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2005

56

328

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2006

74

329

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2007

75

330

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2008

76

331

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2009

45

332

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2010

37

333

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2011

38

334

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2012

41

335

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2013

54

336

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2014

71

337

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2015

72

338

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

67

339

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

55

340

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2018

63

341

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

71

342

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2020

69

343

Kyrksjön

1972

23

344

Kyrksjön

1973

18

345

Kyrksjön

1974

16

346

Kyrksjön

1975

17

347

Kyrksjön

1976

20

348

Kyrksjön

1977

21

349

Kyrksjön

1978

24

350

Kyrksjön

1979

27

351

Kyrksjön

1980

29

352

Kyrksjön

1981

37

353

Kyrksjön

1982

51

354

Kyrksjön

1983

58

355

Kyrksjön

1984

53

356

Kyrksjön

1985

41

357

Kyrksjön

1986

44

358

Kyrksjön

1987

46

359

Kyrksjön

1988

41

360

Kyrksjön

1989

36

361

Kyrksjön

1990

38

362

Kyrksjön

1991

55

363

Kyrksjön

1992

49

364

Kyrksjön

1993

38

365

Kyrksjön

1994

20

366

Kyrksjön

1995

19

367

Kyrksjön

1996

21

368

Kyrksjön

1997

21

369

Kyrksjön

1998

19

370

Kyrksjön

1999

16

371

Kyrksjön

2000

14

372

Kyrksjön

2001

25

373

Kyrksjön

2002

29

374

Kyrksjön

2003

35

375

Kyrksjön

2004

24

376

Kyrksjön

2005

21

377

Kyrksjön

2006

18

378

Kyrksjön

2007

18

379

Kyrksjön

2008

19

380

Kyrksjön

2009

19

381

Kyrksjön

2010

25

382

Kyrksjön

2011

25

383

Kyrksjön

2012

25

384

Kyrksjön

2013

22

385

Kyrksjön

2014

24

386

Kyrksjön

2015

26

387

Kyrksjön

2016

26

388

Kyrksjön

2017

26

389

Kyrksjön

2018

31

390

Kyrksjön

2019

29

391

Kyrksjön

2020

29

392

Laduviken

1974

170

393

Laduviken

1975

120

394

Laduviken

1976

100

395

Laduviken

1977

88

396

Laduviken

1978

81

397

Laduviken

1979

92

398

Laduviken

1980

94

399

Laduviken

1981

110

400

Laduviken

1982

120

401

Laduviken

1983

130

402

Laduviken

1984

120

403

Laduviken

1985

110

404

Laduviken

1986

98

405

Laduviken

1987

99

406

Laduviken

1988

100

407

Laduviken

1989

99

408

Laduviken

1990

100

409

Laduviken

1991

100

410

Laduviken

1992

100

411

Laduviken

1993

92

412

Laduviken

1994

75

413

Laduviken

1995

77

414

Laduviken

1996

74

415

Laduviken

1997

78

416

Laduviken

1998

72

417

Laduviken

1999

81

418

Laduviken

2000

86

419

Laduviken

2001

100

420

Laduviken

2002

97

421

Laduviken

2003

87

422

Laduviken

2004

59

423

Laduviken

2005

43

424

Laduviken

2006

32

425

Laduviken

2007

39

426

Laduviken

2008

39

427

Laduviken

2009

48

428

Laduviken

2010

40

429

Laduviken

2011

38

430

Laduviken

2012

28

431

Laduviken

2013

28

432

Laduviken

2014

27

433

Laduviken

2015

28

434

Laduviken

2016

37

435

Laduviken

2017

43

436

Laduviken

2018

43

437

Laduviken

2019

35

438

Laduviken

2020

32

439

Lappkärret

1997

77

440

Lappkärret

1998

66

441

Lappkärret

1999

96

442

Lappkärret

2000

87

443

Lappkärret

2001

100

444

Lappkärret

2002

63

445

Lappkärret

2003

76

446

Lappkärret

2004

67

447

Lappkärret

2005

71

448

Lappkärret

2006

67

449

Lappkärret

2007

58

450

Lappkärret

2008

51

451

Lappkärret

2009

37

452

Lappkärret

2010

38

453

Lappkärret

2011

37

454

Lappkärret

2012

38

455

Lappkärret

2013

42

456

Lappkärret

2014

45

457

Lappkärret

2015

47

458

Lappkärret

2016

37

459

Lappkärret

2017

32

460

Lappkärret

2018

31

461

Lappkärret

2020

47

462

Lillsjön

1972

480

463

Lillsjön

1973

400

464

Lillsjön

1974

350

465

Lillsjön

1975

370

466

Lillsjön

1976

410

467

Lillsjön

1977

350

468

Lillsjön

1978

310

469

Lillsjön

1979

260

470

Lillsjön

1980

290

471

Lillsjön

1981

260

472

Lillsjön

1982

240

473

Lillsjön

1983

230

474

Lillsjön

1984

220

475

Lillsjön

1985

220

476

Lillsjön

1986

190

477

Lillsjön

1987

190

478

Lillsjön

1988

190

479

Lillsjön

1989

150

480

Lillsjön

1990

190

481

Lillsjön

1991

190

482

Lillsjön

1992

230

483

Lillsjön

1993

190

484

Lillsjön

1994

160

485

Lillsjön

1995

160

486

Lillsjön

1996

150

487

Lillsjön

1997

210

488

Lillsjön

1998

210

489

Lillsjön

1999

200

490

Lillsjön

2000

150

491

Lillsjön

2001

140

492

Lillsjön

2002

150

493

Lillsjön

2003

160

494

Lillsjön

2004

160

495

Lillsjön

2005

150

496

Lillsjön

2006

120

497

Lillsjön

2007

130

498

Lillsjön

2008

130

499

Lillsjön

2009

130

500

Lillsjön

2010

120

501

Lillsjön

2011

110

502

Lillsjön

2012

120

503

Lillsjön

2013

130

504

Lillsjön

2014

140

505

Lillsjön

2015

130

506

Lillsjön

2016

96

507

Lillsjön

2017

110

508

Lillsjön

2018

140

509

Lillsjön

2019

190

510

Lillsjön

2020

190

511

Långsjön

1972

94

512

Långsjön

1973

92

513

Långsjön

1974

89

514

Långsjön

1975

100

515

Långsjön

1976

100

516

Långsjön

1977

90

517

Långsjön

1978

80

518

Långsjön

1979

120

519

Långsjön

1980

180

520

Långsjön

1981

210

521

Långsjön

1982

190

522

Långsjön

1983

150

523

Långsjön

1984

130

524

Långsjön

1985

130

525

Långsjön

1986

130

526

Långsjön

1987

180

527

Långsjön

1988

160

528

Långsjön

1989

150

529

Långsjön

1990

100

530

Långsjön

1991

120

531

Långsjön

1992

150

532

Långsjön

1993

170

533

Långsjön

1994

160

534

Långsjön

1995

130

535

Långsjön

1996

110

536

Långsjön

1997

120

537

Långsjön

1998

110

538

Långsjön

1999

140

539

Långsjön

2000

140

540

Långsjön

2001

160

541

Långsjön

2002

120

542

Långsjön

2003

120

543

Långsjön

2004

100

544

Långsjön

2005

110

545

Långsjön

2006

78

546

Långsjön

2007

66

547

Långsjön

2008

43

548

Långsjön

2009

35

549

Långsjön

2010

32

550

Långsjön

2011

28

551

Långsjön

2012

31

552

Långsjön

2013

36

553

Långsjön

2014

52

554

Långsjön

2015

51

555

Långsjön

2016

56

556

Långsjön

2017

55

557

Långsjön

2018

60

558

Långsjön

2019

60

559

Långsjön

2020

62

560

Magelungen

1972

500

561

Magelungen

1973

380

562

Magelungen

1974

220

563

Magelungen

1975

130

564

Magelungen

1976

91

565

Magelungen

1977

71

566

Magelungen

1978

62

567

Magelungen

1979

57

568

Magelungen

1980

60

569

Magelungen

1981

69

570

Magelungen

1982

76

571

Magelungen

1983

74

572

Magelungen

1984

69

573

Magelungen

1985

58

574

Magelungen

1986

53

575

Magelungen

1987

54

576

Magelungen

1988

55

577

Magelungen

1989

59

578

Magelungen

1990

62

579

Magelungen

1991

58

580

Magelungen

1992

54

581

Magelungen

1993

50

582

Magelungen

1994

49

583

Magelungen

1995

45

584

Magelungen

1996

43

585

Magelungen

1997

38

586

Magelungen

1998

35

587

Magelungen

1999

29

588

Magelungen

2000

28

589

Magelungen

2001

31

590

Magelungen

2002

33

591

Magelungen

2003

33

592

Magelungen

2004

33

593

Magelungen

2005

30

594

Magelungen

2006

31

595

Magelungen

2007

30

596

Magelungen

2008

29

597

Magelungen

2009

29

598

Magelungen

2010

27

599

Magelungen

2011

24

600

Magelungen

2012

26

601

Magelungen

2013

30

602

Magelungen

2014

32

603

Magelungen

2015

31

604

Magelungen

2016

29

605

Magelungen

2017

32

606

Magelungen

2018

30

607

Magelungen

2019

28

608

Magelungen

2020

23

609

Riddarfjärden

1972

44

610

Riddarfjärden

1973

32

611

Riddarfjärden

1974

30

612

Riddarfjärden

1975

28

613

Riddarfjärden

1976

27

614

Riddarfjärden

1977

22

615

Riddarfjärden

1978

22

616

Riddarfjärden

1979

26

617

Riddarfjärden

1980

30

618

Riddarfjärden

1981

34

619

Riddarfjärden

1982

34

620

Riddarfjärden

1983

35

621

Riddarfjärden

1984

30

622

Riddarfjärden

1985

32

623

Riddarfjärden

1986

32

624

Riddarfjärden

1987

35

625

Riddarfjärden

1988

28

626

Riddarfjärden

1989

27

627

Riddarfjärden

1990

24

628

Riddarfjärden

1991

24

629

Riddarfjärden

1992

23

630

Riddarfjärden

1993

24

631

Riddarfjärden

1994

24

632

Riddarfjärden

1995

22

633

Riddarfjärden

1996

25

634

Riddarfjärden

1997

28

635

Riddarfjärden

1998

35

636

Riddarfjärden

1999

30

637

Riddarfjärden

2000

27

638

Riddarfjärden

2001

23

639

Riddarfjärden

2002

24

640

Riddarfjärden

2003

23

641

Riddarfjärden

2004

21

642

Riddarfjärden

2005

20

643

Riddarfjärden

2006

21

644

Riddarfjärden

2007

20

645

Riddarfjärden

2008

22

646

Riddarfjärden

2009

20

647

Riddarfjärden

2010

19

648

Riddarfjärden

2011

16

649

Riddarfjärden

2012

16

650

Riddarfjärden

2013

17

651

Riddarfjärden

2014

19

652

Riddarfjärden

2015

23

653

Riddarfjärden

2016

23

654

Riddarfjärden

2017

25

655

Riddarfjärden

2018

23

656

Riddarfjärden

2019

24

657

Riddarfjärden

2020

23

658

Råcksta Träsk

1972

180

659

Råcksta Träsk

1973

160

660

Råcksta Träsk

1974

130

661

Råcksta Träsk

1978

70

662

Råcksta Träsk

1979

92

663

Råcksta Träsk

1980

160

664

Råcksta Träsk

1981

190

665

Råcksta Träsk

1982

220

666

Råcksta Träsk

1983

180

667

Råcksta Träsk

1984

160

668

Råcksta Träsk

1985

140

669

Råcksta Träsk

1986

110

670

Råcksta Träsk

1987

120

671

Råcksta Träsk

1988

100

672

Råcksta Träsk

1989

100

673

Råcksta Träsk

1990

91

674

Råcksta Träsk

1991

100

675

Råcksta Träsk

1992

120

676

Råcksta Träsk

1993

120

677

Råcksta Träsk

1994

120

678

Råcksta Träsk

1995

140

679

Råcksta Träsk

1996

140

680

Råcksta Träsk

1997

140

681

Råcksta Träsk

1998

120

682

Råcksta Träsk

1999

110

683

Råcksta Träsk

2000

93

684

Råcksta Träsk

2001

90

685

Råcksta Träsk

2002

110

686

Råcksta Träsk

2003

170

687

Råcksta Träsk

2004

180

688

Råcksta Träsk

2005

170

689

Råcksta Träsk

2006

140

690

Råcksta Träsk

2007

180

691

Råcksta Träsk

2008

250

692

Råcksta Träsk

2009

270

693

Råcksta Träsk

2010

210

694

Råcksta Träsk

2011

120

695

Råcksta Träsk

2012

80

696

Råcksta Träsk

2013

100

697

Råcksta Träsk

2014

120

698

Råcksta Träsk

2015

140

699

Råcksta Träsk

2016

170

700

Råcksta Träsk

2017

160

701

Råcksta Träsk

2018

150

702

Råcksta Träsk

2019

100

703

Råcksta Träsk

2020

100

704

Rödstensfjärden

1981

35

705

Rödstensfjärden

1982

25

706

Rödstensfjärden

1983

26

707

Rödstensfjärden

1984

28

708

Rödstensfjärden

1985

32

709

Rödstensfjärden

1986

28

710

Rödstensfjärden

1987

19

711

Rödstensfjärden

1988

21

712

Rödstensfjärden

1989

22

713

Rödstensfjärden

1990

23

714

Rödstensfjärden

1991

19

715

Rödstensfjärden

1992

19

716

Rödstensfjärden

1993

20

717

Rödstensfjärden

1994

16

718

Rödstensfjärden

1995

13

719

Rödstensfjärden

1996

11

720

Rödstensfjärden

1997

14

721

Rödstensfjärden

1998

16

722

Rödstensfjärden

1999

15

723

Rödstensfjärden

2000

16

724

Rödstensfjärden

2001

18

725

Rödstensfjärden

2002

19

726

Rödstensfjärden

2003

19

727

Rödstensfjärden

2004

17

728

Rödstensfjärden

2005

15

729

Rödstensfjärden

2006

14

730

Rödstensfjärden

2007

15

731

Rödstensfjärden

2008

15

732

Rödstensfjärden

2009

17

733

Rödstensfjärden

2010

17

734

Rödstensfjärden

2011

16

735

Rödstensfjärden

2012

15

736

Rödstensfjärden

2013

14

737

Rödstensfjärden

2014

16

738

Rödstensfjärden

2015

15

739

Rödstensfjärden

2016

16

740

Rödstensfjärden

2017

14

741

Rödstensfjärden

2018

14

742

Sicklasjön

1978

110

743

Sicklasjön

1979

100

744

Sicklasjön

1980

110

745

Sicklasjön

1981

110

746

Sicklasjön

1982

110

747

Sicklasjön

1983

120

748

Sicklasjön

1984

110

749

Sicklasjön

1985

93

750

Sicklasjön

1986

77

751

Sicklasjön

1987

78

752

Sicklasjön

1988

80

753

Sicklasjön

1989

93

754

Sicklasjön

1990

110

755

Sicklasjön

1991

120

756

Sicklasjön

1992

110

757

Sicklasjön

1993

98

758

Sicklasjön

1994

81

759

Sicklasjön

1995

74

760

Sicklasjön

1996

76

761

Sicklasjön

1997

75

762

Sicklasjön

1998

77

763

Sicklasjön

1999

77

764

Sicklasjön

2000

81

765

Sicklasjön

2001

91

766

Sicklasjön

2002

85

767

Sicklasjön

2003

80

768

Sicklasjön

2004

58

769

Sicklasjön

2005

53

770

Sicklasjön

2006

44

771

Sicklasjön

2007

54

772

Sicklasjön

2008

58

773

Sicklasjön

2009

62

774

Sicklasjön

2010

58

775

Sicklasjön

2011

47

776

Sicklasjön

2012

41

777

Sicklasjön

2013

48

778

Sicklasjön

2014

45

779

Sicklasjön

2015

52

780

Sicklasjön

2016

56

781

Sicklasjön

2017

66

782

Sicklasjön

2018

70

783

Sicklasjön

2019

63

784

Sicklasjön

2020

54

785

Spegeldammen

1998

46

786

Spegeldammen

1999

52

787

Spegeldammen

2000

79

788

Spegeldammen

2001

98

789

Spegeldammen

2002

88

790

Spegeldammen

2003

84

791

Spegeldammen

2004

62

792

Spegeldammen

2005

73

793

Spegeldammen

2006

51

794

Spegeldammen

2007

49

795

Spegeldammen

2008

42

796

Spegeldammen

2009

49

797

Spegeldammen

2010

84

798

Spegeldammen

2011

89

799

Spegeldammen

2012

78

800

Spegeldammen

2013

58

801

Spegeldammen

2014

110

802

Spegeldammen

2015

140

803

Spegeldammen

2016

140

804

Spegeldammen

2017

110

805

Spegeldammen

2018

97

806

Spegeldammen

2020

140

807

Trekanten

1972

160

808

Trekanten

1973

130

809

Trekanten

1974

120

810

Trekanten

1975

120

811

Trekanten

1976

120

812

Trekanten

1977

130

813

Trekanten

1978

180

814

Trekanten

1979

190

815

Trekanten

1980

170

816

Trekanten

1981

150

817

Trekanten

1982

130

818

Trekanten

1983

130

819

Trekanten

1984

90

820

Trekanten

1985

75

821

Trekanten

1986

61

822

Trekanten

1987

63

823

Trekanten

1988

68

824

Trekanten

1989

66

825

Trekanten

1990

63

826

Trekanten

1991

52

827

Trekanten

1992

61

828

Trekanten

1993

67

829

Trekanten

1994

85

830

Trekanten

1995

88

831

Trekanten

1996

80

832

Trekanten

1997

78

833

Trekanten

1998

68

834

Trekanten

1999

79

835

Trekanten

2000

84

836

Trekanten

2001

84

837

Trekanten

2002

81

838

Trekanten

2003

70

839

Trekanten

2004

73

840

Trekanten

2005

73

841

Trekanten

2006

84

842

Trekanten

2007

76

843

Trekanten

2008

77

844

Trekanten

2009

81

845

Trekanten

2010

93

846

Trekanten

2011

72

847

Trekanten

2012

41

848

Trekanten

2013

20

849

Trekanten

2014

27

850

Trekanten

2015

31

851

Trekanten

2016

34

852

Trekanten

2017

32

853

Trekanten

2018

26

854

Trekanten

2019

19

855

Trekanten

2020

15

856

Ulvsundasjön

1973

52

857

Ulvsundasjön

1974

42

858

Ulvsundasjön

1975

39

859

Ulvsundasjön

1976

36

860

Ulvsundasjön

1977

30

861

Ulvsundasjön

1978

32

862

Ulvsundasjön

1979

35

863

Ulvsundasjön

1980

40

864

Ulvsundasjön

1981

37

865

Ulvsundasjön

1982

37

866

Ulvsundasjön

1983

35

867

Ulvsundasjön

1984

44

868

Ulvsundasjön

1985

46

869

Ulvsundasjön

1986

48

870

Ulvsundasjön

1987

41

871

Ulvsundasjön

1988

38

872

Ulvsundasjön

1989

33

873

Ulvsundasjön

1990

30

874

Ulvsundasjön

1991

26

875

Ulvsundasjön

1992

27

876

Ulvsundasjön

1993

26

877

Ulvsundasjön

1994

26

878

Ulvsundasjön

1995

21

879

Ulvsundasjön

1996

21

880

Ulvsundasjön

1997

23

881

Ulvsundasjön

1998

27

882

Ulvsundasjön

1999

29

883

Ulvsundasjön

2000

25

884

Ulvsundasjön

2001

28

885

Ulvsundasjön

2002

26

886

Ulvsundasjön

2003

30

887

Ulvsundasjön

2004

24

888

Ulvsundasjön

2005

22

889

Ulvsundasjön

2006

21

890

Ulvsundasjön

2007

25

891

Ulvsundasjön

2008

27

892

Ulvsundasjön

2009

25

893

Ulvsundasjön

2010

24

894

Ulvsundasjön

2011

21

895

Ulvsundasjön

2012

22

896

Ulvsundasjön

2013

20

897

Ulvsundasjön

2014

21

898

Ulvsundasjön

2015

20

899

Ulvsundasjön

2016

23

900

Ulvsundasjön

2017

23

901

Ulvsundasjön

2018

25

902

Ulvsundasjön

2019

23

903

Ulvsundasjön

2020

21

904

Årstaviken

1972

68

905

Årstaviken

1973

53

906

Årstaviken

1974

42

907

Årstaviken

1975

37

908

Årstaviken

1976

35

909

Årstaviken

1977

31

910

Årstaviken

1978

30

911

Årstaviken

1979

28

912

Årstaviken

1980

34

913

Årstaviken

1981

34

914

Årstaviken

1982

34

915

Årstaviken

1983

32

916

Årstaviken

1984

34

917

Årstaviken

1985

39

918

Årstaviken

1986

34

919

Årstaviken

1987

31

920

Årstaviken

1988

29

921

Årstaviken

1989

32

922

Årstaviken

1990

29

923

Årstaviken

1991

25

924

Årstaviken

1992

25

925

Årstaviken

1993

24

926

Årstaviken

1994

27

927

Årstaviken

1995

27

928

Årstaviken

1996

29

929

Årstaviken

1997

32

930

Årstaviken

1998

33

931

Årstaviken

1999

34

932

Årstaviken

2000

34

933

Årstaviken

2001

36

934

Årstaviken

2002

36

935

Årstaviken

2003

36

936

Årstaviken

2004

37

937

Årstaviken

2005

36

938

Årstaviken

2006

31

939

Årstaviken

2007

25

940

Årstaviken

2008

28

941

Årstaviken

2009

25

942

Årstaviken

2010

26

943

Årstaviken

2011

21

944

Årstaviken

2012

25

945

Årstaviken

2013

25

946

Årstaviken

2014

24

947

Årstaviken

2015

24

948

Årstaviken

2016

24

949

Årstaviken

2017

24

950

Årstaviken

2018

25

951

Årstaviken

2019

27

952

Årstaviken

2020

30

953

Ältasjön

1975

110

954

Ältasjön

1976

140

955

Ältasjön

1977

160

956

Ältasjön

1978

180

957

Ältasjön

1979

130

958

Ältasjön

1980

130

959

Ältasjön

1981

120

960

Ältasjön

1982

100

961

Ältasjön

1983

86

962

Ältasjön

1984

56

963

Ältasjön

1985

78

964

Ältasjön

1986

72

965

Ältasjön

1987

68

966

Ältasjön

1988

52

967

Ältasjön

1989

60

968

Ältasjön

1990

75

969

Ältasjön

1991

73

970

Ältasjön

1992

70

971

Ältasjön

1993

73

972

Ältasjön

1994

69

973

Ältasjön

1995

82

974

Ältasjön

1996

93

975

Ältasjön

1997

96

976

Ältasjön

1998

88

977

Ältasjön

1999

74

978

Ältasjön

2000

75

979

Ältasjön

2001

63

980

Ältasjön

2002

63

981

Ältasjön

2003

61

982

Ältasjön

2004

56

983

Ältasjön

2005

57

984

Ältasjön

2006

45

985

Ältasjön

2007

50

986

Ältasjön

2008

40

987

Ältasjön

2009

42

988

Ältasjön

2010

43

989

Ältasjön

2011

39

990

Ältasjön

2012

35

991

Ältasjön

2013

39

992

Ältasjön

2014

35

993

Ältasjön

2015

34

994

Ältasjön

2016

34

995

Ältasjön

2017

45

996

Ältasjön

2018

50

997

Ältasjön

2019

47

998

Ältasjön

2020

40

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. Fosforhalterna i dessa är höga och har även har ökat under senare år, förutom i Laduviken där en tydlig minskning kan noteras. I mer än hälften av de återstående sjöarna har fosforhalterna minskat mellan åren 2010-2020. Minskningen är tydligast i Trekanten som aluminiumbehandlades år 2011 för att binda fosfor i bottensedimenten. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar och ökar siktdjupet. För att en fällning ska få bestående verkan är det viktigt att minska tillförseln av fosfor från land. År 2020 behandlades även Sicklasjöns sediment och det planeras för liknande åtgärder i flera av stadens sjöar.