Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bakterier, sjöar

Foto på Trekanten
Foto: Christer Lännergren
Indikator TEMA.3.1.17.2.7

E.coli-bakterier kommer främst med avföring, både från människor och från djur. Stora mängder tyder på förorening av avloppsvatten. Koliforma bakterier kan härstamma från avloppsvatten men en troligare orsak är andra källor som t.ex. jord. Höga halter av koliforma bakterier behöver alltså inte vara en indikation på spillvattenpåverkan.

Färgerna i bakgrunden anger vattnets lämplighet för bad – tjänligt utan anmärkning, tjänligt med anmärkning samt otjänligt.

Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (10-log/100 ml)

0

Bällstaviken

1982

1,5

1

Bällstaviken

1983

1,9

2

Bällstaviken

1984

1,3

3

Bällstaviken

1985

3,1

4

Bällstaviken

1986

3,2

5

Bällstaviken

1987

3,0

6

Bällstaviken

1988

2,6

7

Bällstaviken

1989

2,8

8

Bällstaviken

1990

2,4

9

Bällstaviken

1991

3,4

10

Bällstaviken

1992

3,6

11

Bällstaviken

1993

2,8

12

Bällstaviken

1994

2,8

13

Bällstaviken

1995

4,5

14

Bällstaviken

1996

1,7

15

Bällstaviken

1997

1,8

16

Bällstaviken

1998

2,6

17

Bällstaviken

1999

1,8

18

Bällstaviken

2000

1,6

19

Bällstaviken

2001

1,3

20

Bällstaviken

2002

1,3

21

Bällstaviken

2003

1,4

22

Bällstaviken

2004

1,3

23

Bällstaviken

2005

0,8

24

Bällstaviken

2006

2,6

25

Bällstaviken

2007

1,6

26

Bällstaviken

2008

1,5

27

Bällstaviken

2009

3,0

28

Bällstaviken

2010

2,9

29

Bällstaviken

2011

2,7

30

Bällstaviken

2012

1,3

31

Bällstaviken

2013

0,7

32

Bällstaviken

2014

2,4

33

Bällstaviken

2015

1,6

34

Bällstaviken

2016

2,1

35

Bällstaviken

2017

2,0

36

Bällstaviken

2018

2,0

37

Bällstaviken

2019

2,1

38

Bällstaviken

2020

2,6

39

Bällstaviken

2021

2,6

40

Bällstaviken

2022

2,2

41

Drevviken

1982

0,7

42

Drevviken

1983

0,5

43

Drevviken

1984

0,5

44

Drevviken

1985

0,7

45

Drevviken

1986

1,3

46

Drevviken

1987

0,7

47

Drevviken

1988

0,5

48

Drevviken

1989

0,7

49

Drevviken

1990

0,5

50

Drevviken

1991

0,7

51

Drevviken

1992

0,7

52

Drevviken

1993

1,4

53

Drevviken

1994

1,0

54

Drevviken

1995

0,7

55

Drevviken

1996

1,0

56

Drevviken

1997

0,7

57

Drevviken

1998

0,7

58

Drevviken

1999

0,7

59

Drevviken

2000

0,7

60

Drevviken

2001

0,0

61

Drevviken

2002

0,0

62

Drevviken

2003

0,5

63

Drevviken

2015

0,7

64

Drevviken

2016

0,8

65

Drevviken

2017

0,8

66

Drevviken

2018

0,8

67

Drevviken

2019

0,7

68

Drevviken

2020

0,7

69

Drevviken

2021

0,7

70

Drevviken

2022

0,7

71

Fiskarfjärden

1982

0,7

72

Fiskarfjärden

1983

2,8

73

Fiskarfjärden

1984

1,3

74

Fiskarfjärden

1985

1,7

75

Fiskarfjärden

1986

3,0

76

Fiskarfjärden

1987

2,4

77

Fiskarfjärden

1988

1,5

78

Fiskarfjärden

1989

1,3

79

Fiskarfjärden

1990

0,5

80

Fiskarfjärden

1991

0,5

81

Fiskarfjärden

1992

1,7

82

Fiskarfjärden

1993

0,7

83

Fiskarfjärden

1994

1,3

84

Fiskarfjärden

1995

0,5

85

Fiskarfjärden

1996

0,7

86

Fiskarfjärden

1997

0,0

87

Fiskarfjärden

1998

0,9

88

Fiskarfjärden

1999

0,3

89

Fiskarfjärden

2000

1,3

90

Fiskarfjärden

2001

0,5

91

Fiskarfjärden

2002

0,6

92

Fiskarfjärden

2003

0,8

93

Fiskarfjärden

2004

0,8

94

Fiskarfjärden

2005

0,6

95

Fiskarfjärden

2006

2,4

96

Fiskarfjärden

2007

0,6

97

Fiskarfjärden

2008

0,0

98

Fiskarfjärden

2009

1,0

99

Fiskarfjärden

2010

1,3

100

Fiskarfjärden

2011

1,4

101

Fiskarfjärden

2012

0,7

102

Fiskarfjärden

2013

1,0

103

Fiskarfjärden

2014

0,7

104

Fiskarfjärden

2015

0,8

105

Fiskarfjärden

2016

0,8

106

Fiskarfjärden

2017

0,9

107

Fiskarfjärden

2018

0,9

108

Fiskarfjärden

2019

1,3

109

Fiskarfjärden

2020

1,1

110

Fiskarfjärden

2021

1,3

111

Fiskarfjärden

2022

0,9

112

Flaten

2015

0,7

113

Flaten

2016

0,7

114

Flaten

2017

0,7

115

Flaten

2018

0,7

116

Flaten

2019

0,7

117

Flaten

2020

0,7

118

Flaten

2021

0,7

119

Flaten

2022

0,7

120

Görväln

1998

0,0

121

Görväln

1999

0,0

122

Görväln

2000

0,0

123

Görväln

2001

0,0

124

Görväln

2002

0,0

125

Görväln

2003

2,0

126

Görväln

2004

0,0

127

Görväln

2005

0,5

128

Görväln

2006

1,2

129

Görväln

2007

0,0

130

Görväln

2008

0,0

131

Görväln

2009

0,7

132

Görväln

2010

0,7

133

Görväln

2011

0,7

134

Görväln

2012

0,7

135

Görväln

2013

0,7

136

Görväln

2014

0,7

137

Görväln

2015

0,7

138

Görväln

2016

0,7

139

Görväln

2017

0,7

140

Görväln

2018

0,7

141

Isbladskärret

2017

1,2

142

Judarn

1982

1,6

143

Judarn

1983

1,9

144

Judarn

1984

0,7

145

Judarn

1985

1,3

146

Judarn

1986

1,6

147

Judarn

1987

0,7

148

Judarn

1988

1,0

149

Judarn

1989

1,3

150

Judarn

1990

1,3

151

Judarn

1991

1,3

152

Judarn

1992

0,7

153

Judarn

1993

0,7

154

Judarn

1994

0,7

155

Judarn

1995

0,7

156

Judarn

1997

0,7

157

Judarn

1998

1,3

158

Judarn

1999

1,0

159

Judarn

2000

1,5

160

Judarn

2001

0,7

161

Judarn

2002

0,7

162

Judarn

2003

1,4

163

Judarn

2004

0,6

164

Judarn

2005

1,0

165

Judarn

2006

0,8

166

Judarn

2007

0,6

167

Judarn

2008

0,9

168

Judarn

2009

1,5

169

Judarn

2010

1,3

170

Judarn

2011

1,3

171

Judarn

2012

1,0

172

Judarn

2013

1,0

173

Judarn

2014

1,0

174

Judarn

2015

1,0

175

Judarn

2016

1,2

176

Judarn

2017

1,2

177

Judarn

2018

1,1

178

Judarn

2019

0,9

179

Judarn

2020

0,8

180

Judarn

2021

1,1

181

Judarn

2022

1,3

182

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1982

2,3

183

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1983

2,7

184

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1984

2,4

185

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1985

2,3

186

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1986

4,3

187

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1987

2,9

188

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1988

2,7

189

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1989

2,6

190

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1990

2,6

191

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1991

3,7

192

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1992

3,5

193

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1993

3,0

194

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1994

3,7

195

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1995

2,9

196

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1996

3,7

197

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1997

1,7

198

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1998

1,7

199

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1999

3,3

200

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2000

3,4

201

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2001

3,4

202

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2002

1,7

203

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2003

1,8

204

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2005

2,3

205

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2006

3,4

206

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2007

2,2

207

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2008

1,7

208

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2009

2,1

209

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2010

3,1

210

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2011

3,3

211

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2012

3,5

212

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2013

1,5

213

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2014

4,1

214

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2015

2,6

215

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

2,6

216

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

2,2

217

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2018

2,0

218

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

2,7

219

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2020

2,1

220

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2021

2,4

221

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2022

2,3

222

Kyrksjön

1982

0,7

223

Kyrksjön

1983

1,5

224

Kyrksjön

1984

1,0

225

Kyrksjön

1985

1,0

226

Kyrksjön

1986

1,0

227

Kyrksjön

1987

1,3

228

Kyrksjön

1988

0,5

229

Kyrksjön

1989

1,5

230

Kyrksjön

1990

1,3

231

Kyrksjön

1991

0,7

232

Kyrksjön

1992

1,7

233

Kyrksjön

1993

1,4

234

Kyrksjön

1994

0,7

235

Kyrksjön

1995

0,7

236

Kyrksjön

1997

1,0

237

Kyrksjön

1998

0,7

238

Kyrksjön

1999

1,3

239

Kyrksjön

2000

0,7

240

Kyrksjön

2001

1,8

241

Kyrksjön

2002

0,9

242

Kyrksjön

2003

0,0

243

Kyrksjön

2004

0,8

244

Kyrksjön

2005

0,3

245

Kyrksjön

2006

0,8

246

Kyrksjön

2007

0,6

247

Kyrksjön

2008

1,0

248

Kyrksjön

2009

1,3

249

Kyrksjön

2010

1,0

250

Kyrksjön

2011

1,1

251

Kyrksjön

2012

1,3

252

Kyrksjön

2013

1,3

253

Kyrksjön

2014

1,2

254

Kyrksjön

2015

1,0

255

Kyrksjön

2016

1,0

256

Kyrksjön

2017

1,0

257

Kyrksjön

2018

1,5

258

Kyrksjön

2019

1,3

259

Kyrksjön

2020

1,2

260

Kyrksjön

2021

0,8

261

Kyrksjön

2022

1,2

262

Laduviken

2017

1,2

263

Lappkärret

2017

0,8

264

Lillsjön

1982

1,5

265

Lillsjön

1983

2,0

266

Lillsjön

1984

1,9

267

Lillsjön

1985

1,0

268

Lillsjön

1986

1,8

269

Lillsjön

1987

0,7

270

Lillsjön

1988

1,3

271

Lillsjön

1989

1,5

272

Lillsjön

1990

0,7

273

Lillsjön

1991

0,7

274

Lillsjön

1992

1,5

275

Lillsjön

1993

0,7

276

Lillsjön

1994

1,5

277

Lillsjön

1995

1,5

278

Lillsjön

1996

1,0

279

Lillsjön

1997

2,1

280

Lillsjön

1998

1,5

281

Lillsjön

1999

0,7

282

Lillsjön

2000

2,0

283

Lillsjön

2001

1,7

284

Lillsjön

2002

1,0

285

Lillsjön

2003

1,7

286

Lillsjön

2004

1,3

287

Lillsjön

2005

2,2

288

Lillsjön

2006

1,9

289

Lillsjön

2007

1,5

290

Lillsjön

2008

1,6

291

Lillsjön

2009

2,0

292

Lillsjön

2010

1,5

293

Lillsjön

2011

2,3

294

Lillsjön

2012

1,3

295

Lillsjön

2013

1,7

296

Lillsjön

2014

1,8

297

Lillsjön

2015

2,0

298

Lillsjön

2016

2,1

299

Lillsjön

2017

2,2

300

Lillsjön

2018

2,4

301

Lillsjön

2019

2,2

302

Lillsjön

2020

1,8

303

Lillsjön

2021

1,4

304

Lillsjön

2022

1,7

305

Långsjön

2015

1,0

306

Långsjön

2016

1,4

307

Långsjön

2017

1,2

308

Långsjön

2018

1,4

309

Långsjön

2019

1,5

310

Långsjön

2020

1,4

311

Långsjön

2021

1,7

312

Långsjön

2022

1,5

313

Magelungen

1982

1,7

314

Magelungen

1983

1,9

315

Magelungen

1984

1,5

316

Magelungen

1985

1,0

317

Magelungen

1986

2,0

318

Magelungen

1987

0,5

319

Magelungen

1988

0,5

320

Magelungen

1989

0,5

321

Magelungen

1990

0,5

322

Magelungen

1991

0,7

323

Magelungen

1992

0,7

324

Magelungen

1993

0,7

325

Magelungen

1994

0,7

326

Magelungen

1995

0,7

327

Magelungen

1996

0,7

328

Magelungen

1997

1,0

329

Magelungen

1998

0,7

330

Magelungen

1999

1,0

331

Magelungen

2000

1,5

332

Magelungen

2001

1,4

333

Magelungen

2002

0,0

334

Magelungen

2003

0,8

335

Magelungen

2015

0,7

336

Magelungen

2016

0,8

337

Magelungen

2017

0,8

338

Magelungen

2018

0,9

339

Magelungen

2019

1,3

340

Magelungen

2020

1,4

341

Magelungen

2021

1,3

342

Magelungen

2022

0,8

343

Riddarfjärden

1982

1,0

344

Riddarfjärden

1983

0,7

345

Riddarfjärden

1984

1,6

346

Riddarfjärden

1985

2,4

347

Riddarfjärden

1986

2,2

348

Riddarfjärden

1987

1,8

349

Riddarfjärden

1988

1,3

350

Riddarfjärden

1989

3,4

351

Riddarfjärden

1990

1,3

352

Riddarfjärden

1991

2,9

353

Riddarfjärden

1992

3,4

354

Riddarfjärden

1993

1,6

355

Riddarfjärden

1994

2,9

356

Riddarfjärden

1995

2,4

357

Riddarfjärden

1996

2,0

358

Riddarfjärden

1997

0,9

359

Riddarfjärden

1998

1,3

360

Riddarfjärden

1999

1,2

361

Riddarfjärden

2000

0,8

362

Riddarfjärden

2001

2,0

363

Riddarfjärden

2002

1,5

364

Riddarfjärden

2003

1,0

365

Riddarfjärden

2004

0,3

366

Riddarfjärden

2005

1,4

367

Riddarfjärden

2006

2,0

368

Riddarfjärden

2007

2,3

369

Riddarfjärden

2008

1,0

370

Riddarfjärden

2009

1,0

371

Riddarfjärden

2010

1,5

372

Riddarfjärden

2011

1,4

373

Riddarfjärden

2012

0,7

374

Riddarfjärden

2013

1,0

375

Riddarfjärden

2014

2,1

376

Riddarfjärden

2015

1,5

377

Riddarfjärden

2016

1,7

378

Riddarfjärden

2017

1,5

379

Riddarfjärden

2018

1,5

380

Riddarfjärden

2019

2,2

381

Riddarfjärden

2020

2,1

382

Riddarfjärden

2021

2,1

383

Riddarfjärden

2022

1,5

384

Råcksta Träsk

1982

1,7

385

Råcksta Träsk

1983

1,5

386

Råcksta Träsk

1984

1,6

387

Råcksta Träsk

1985

1,0

388

Råcksta Träsk

1986

1,0

389

Råcksta Träsk

1987

0,7

390

Råcksta Träsk

1988

1,3

391

Råcksta Träsk

1990

1,3

392

Råcksta Träsk

1991

1,4

393

Råcksta Träsk

1992

1,5

394

Råcksta Träsk

1993

1,0

395

Råcksta Träsk

1994

0,7

396

Råcksta Träsk

1995

1,6

397

Råcksta Träsk

1996

0,7

398

Råcksta Träsk

1997

1,3

399

Råcksta Träsk

1998

1,5

400

Råcksta Träsk

1999

1,9

401

Råcksta Träsk

2000

1,0

402

Råcksta Träsk

2001

1,5

403

Råcksta Träsk

2002

1,3

404

Råcksta Träsk

2003

1,0

405

Råcksta Träsk

2004

1,4

406

Råcksta Träsk

2005

1,0

407

Råcksta Träsk

2006

1,2

408

Råcksta Träsk

2007

0,6

409

Råcksta Träsk

2008

1,5

410

Råcksta Träsk

2009

1,3

411

Råcksta Träsk

2010

1,6

412

Råcksta Träsk

2011

1,3

413

Råcksta Träsk

2012

1,0

414

Råcksta Träsk

2013

2,6

415

Råcksta Träsk

2014

1,6

416

Råcksta Träsk

2015

1,6

417

Råcksta Träsk

2016

1,1

418

Råcksta Träsk

2017

1,2

419

Råcksta Träsk

2018

1,6

420

Råcksta Träsk

2019

1,7

421

Råcksta Träsk

2020

1,5

422

Råcksta Träsk

2021

1,4

423

Råcksta Träsk

2022

1,9

424

Rödstensfjärden

1998

0,0

425

Rödstensfjärden

1999

0,0

426

Rödstensfjärden

2000

0,0

427

Rödstensfjärden

2001

0,0

428

Rödstensfjärden

2002

0,0

429

Rödstensfjärden

2003

0,0

430

Rödstensfjärden

2004

0,0

431

Rödstensfjärden

2005

0,0

432

Rödstensfjärden

2006

0,3

433

Rödstensfjärden

2007

0,3

434

Rödstensfjärden

2008

0,0

435

Rödstensfjärden

2009

0,7

436

Rödstensfjärden

2010

0,7

437

Rödstensfjärden

2011

0,7

438

Rödstensfjärden

2012

0,7

439

Rödstensfjärden

2013

0,7

440

Rödstensfjärden

2014

0,7

441

Rödstensfjärden

2015

0,7

442

Rödstensfjärden

2016

0,7

443

Rödstensfjärden

2017

0,7

444

Rödstensfjärden

2018

0,7

445

Sicklasjön

1982

1,3

446

Sicklasjön

1983

2,0

447

Sicklasjön

1984

2,2

448

Sicklasjön

1985

0,7

449

Sicklasjön

1986

1,0

450

Sicklasjön

1987

0,7

451

Sicklasjön

1988

1,0

452

Sicklasjön

1989

0,7

453

Sicklasjön

1990

0,5

454

Sicklasjön

1991

0,5

455

Sicklasjön

1992

0,7

456

Sicklasjön

1993

1,2

457

Sicklasjön

1994

0,7

458

Sicklasjön

1995

0,7

459

Sicklasjön

1996

1,0

460

Sicklasjön

1997

1,3

461

Sicklasjön

1998

1,2

462

Sicklasjön

1999

0,7

463

Sicklasjön

2000

1,2

464

Sicklasjön

2001

0,8

465

Sicklasjön

2002

0,0

466

Sicklasjön

2003

0,5

467

Sicklasjön

2004

0,8

468

Sicklasjön

2006

0,5

469

Sicklasjön

2007

1,2

470

Sicklasjön

2008

0,0

471

Sicklasjön

2009

1,0

472

Sicklasjön

2010

1,0

473

Sicklasjön

2011

0,7

474

Sicklasjön

2012

1,3

475

Sicklasjön

2013

0,7

476

Sicklasjön

2014

1,1

477

Sicklasjön

2015

0,8

478

Sicklasjön

2016

0,8

479

Sicklasjön

2017

0,7

480

Sicklasjön

2018

0,8

481

Sicklasjön

2019

1,2

482

Sicklasjön

2020

1,4

483

Sicklasjön

2021

1,3

484

Sicklasjön

2022

0,9

485

Spegeldammen

2017

0,8

486

Trekanten

2015

0,7

487

Trekanten

2016

0,8

488

Trekanten

2017

0,8

489

Trekanten

2018

0,8

490

Trekanten

2019

1,8

491

Trekanten

2020

1,8

492

Trekanten

2021

2,4

493

Trekanten

2022

1,3

494

Ulvsundasjön

1982

1,6

495

Ulvsundasjön

1983

1,5

496

Ulvsundasjön

1984

1,5

497

Ulvsundasjön

1985

1,3

498

Ulvsundasjön

1986

1,6

499

Ulvsundasjön

1987

1,8

500

Ulvsundasjön

1988

1,5

501

Ulvsundasjön

1989

2,4

502

Ulvsundasjön

1990

1,7

503

Ulvsundasjön

1991

1,8

504

Ulvsundasjön

1992

1,6

505

Ulvsundasjön

1993

1,4

506

Ulvsundasjön

1994

2,4

507

Ulvsundasjön

1995

2,2

508

Ulvsundasjön

1996

1,0

509

Ulvsundasjön

1997

0,5

510

Ulvsundasjön

1998

1,4

511

Ulvsundasjön

1999

2,5

512

Ulvsundasjön

2000

1,6

513

Ulvsundasjön

2001

1,4

514

Ulvsundasjön

2002

0,7

515

Ulvsundasjön

2003

1,0

516

Ulvsundasjön

2004

1,0

517

Ulvsundasjön

2005

0,6

518

Ulvsundasjön

2006

1,9

519

Ulvsundasjön

2007

1,6

520

Ulvsundasjön

2008

0,7

521

Ulvsundasjön

2009

1,0

522

Ulvsundasjön

2010

2,3

523

Ulvsundasjön

2011

2,7

524

Ulvsundasjön

2012

0,7

525

Ulvsundasjön

2013

0,7

526

Ulvsundasjön

2014

1,7

527

Ulvsundasjön

2015

1,5

528

Ulvsundasjön

2016

2,4

529

Ulvsundasjön

2017

2,3

530

Ulvsundasjön

2018

2,2

531

Ulvsundasjön

2019

1,9

532

Ulvsundasjön

2020

1,8

533

Ulvsundasjön

2021

1,9

534

Ulvsundasjön

2022

2,0

535

Årstaviken

1982

1,8

536

Årstaviken

1983

1,9

537

Årstaviken

1984

0,7

538

Årstaviken

1985

2,7

539

Årstaviken

1986

1,7

540

Årstaviken

1987

1,9

541

Årstaviken

1988

1,3

542

Årstaviken

1989

2,3

543

Årstaviken

1990

2,0

544

Årstaviken

1991

2,4

545

Årstaviken

1992

2,2

546

Årstaviken

1993

1,9

547

Årstaviken

1994

1,5

548

Årstaviken

1995

0,0

549

Årstaviken

1996

1,3

550

Årstaviken

1997

1,8

551

Årstaviken

1998

1,9

552

Årstaviken

1999

2,6

553

Årstaviken

2000

2,0

554

Årstaviken

2001

2,5

555

Årstaviken

2002

2,0

556

Årstaviken

2003

1,4

557

Årstaviken

2004

1,7

558

Årstaviken

2005

0,9

559

Årstaviken

2006

2,0

560

Årstaviken

2007

0,9

561

Årstaviken

2008

0,7

562

Årstaviken

2009

1,0

563

Årstaviken

2010

1,3

564

Årstaviken

2011

2,7

565

Årstaviken

2012

0,7

566

Årstaviken

2013

1,0

567

Årstaviken

2014

1,6

568

Årstaviken

2015

1,2

569

Årstaviken

2016

1,7

570

Årstaviken

2017

1,6

571

Årstaviken

2018

1,8

572

Årstaviken

2019

1,8

573

Årstaviken

2020

1,8

574

Årstaviken

2021

2,2

575

Årstaviken

2022

2,1

576

Ältasjön

2015

0,7

577

Ältasjön

2016

0,8

578

Ältasjön

2017

0,8

579

Ältasjön

2018

0,8

580

Ältasjön

2019

1,1

581

Ältasjön

2020

1,7

582

Ältasjön

2021

2,0

583

Ältasjön

2022

1,5

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Stockholm Vattens provtagning av bakterier sker mitt i sjöarna, inte invid strandkanten. Analysmetoden för bakterier har varierat över tid. Fram till och med 1997 gjordes mätningarna genom odlingar av koliforma och heterotrofa bakterier. Från 1998 mäts E.coli-bakterier. Vid den senaste mätningen var samtliga sjöar i Stockholm tjänliga för bad, även om fem fått en anmärkning.

Miljöförvaltningen genomför badvattenprovtagning vid officiella strandbad.