Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bällstaviken - Ulvsundasjön

Foto av Ulvsundasjön från Minneberg
Foto: Magnus Sannebro
Vattenområde TEMA.3.1.12.2

Bällstaviken-Ulvsundasjön är en vik av Mälaren med förbindelser dels genom sundet vid Traneberg och dels genom Karlbergskanalen. Det största djupet i Ulvsundasjön är drygt 15 m. Det största tillflödet kommer från Bällstaån, i övrigt huvudsakligen från bebyggda områden i Solna och Sundbyberg. Hela Bromma flygplats ingår i tillrinningsområdet. Bällstaviken och Ulvsundasjön omfattas av EU:s vattendirektiv och ingår i vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder. För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i högerspalten till VISS.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Rening av trafikdagvatten från Essingeleden/Norra länken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2016

Trafikverket

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Reningsanläggning för trafikdagvatten i Kristineberg

Genomförd

Fysiska åtgärder

2010

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

2

Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar

Pågående

Fysiska åtgärder

Båtklubbar i Stockholm, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

3

Genomförs kontinuerligt
Risvasar av julgranar

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stromma

Miljöövervakning

5

Genomförd
Makrofytinventering i sjöar 2014

Genomförd

Miljöövervakning

2014

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

6

Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013

Genomförd

Miljöövervakning

2013

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

7

Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk

Genomförd

Miljöövervakning

2007

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

8

Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar

Genomförs kontinuerligt

Miljöövervakning

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stockholm Vatten och Avfall, Ältens fiskeklubb

Kontakt
Uppdaterad: 2021-06-04
Vattenområden