Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bällstaviken - Ulvsundasjön

Foto av Ulvsundasjön från Minneberg
Foto: Magnus Sannebro
Vattenområde TEMA.3.1.12.2

Bällstaviken-Ulvsundasjön är en vik av Mälaren med förbindelser dels genom sundet vid Traneberg och dels genom Karlbergskanalen. Det största djupet i Ulvsundasjön är drygt 15 m. Det största tillflödet kommer från Bällstaån, i övrigt huvudsakligen från bebyggda områden i Solna och Sundbyberg. Hela Bromma flygplats ingår i tillrinningsområdet. Bällstaviken och Ulvsundasjön omfattas av EU:s vattendirektiv och ingår i vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder. För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i högerspalten till VISS.

Indikatorer - ekologisk status

Kontakt
Uppdaterad: 2021-06-04
Vattenområden