Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattenanläggningar

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.69

Tillsyn med fokus på uppföljning av verksamhetsutövarnas skötsel och drift av dagvattenanläggningar är viktig för att säkerställa att reningseffekterna som anläggningarna är utformade för uppfylls och bibehållas över tid.

Inom Stockholms stad finns idag en anläggning för rening av dagvatten. Det är en damm som tar emot trafikdagvatten från E18, Hjulstamotet med på- och avfarter. Dammen anlades av Trafikverket år 2009 och togs i drift år 2011. Driften har övergått till Stockholm Vatten och Avfall.

I samband med byggandet av E4/Förbifart Stockholm anlägger Trafikverket tre dammar vid Hjulsta. Dammarna ska ta emot trafikdagvatten från en vägbro över Mälarbanan och Bällstaån samt från ramper som leder ner till Hjulsta trafikplats. Anläggningen tas i drift under år 2029 då Förbifarten öppnas för trafik. I närområdet behöver även Akallalänken, som är en kommunal väg, dras om. Det aktuella området ligger inom Igelbäckens avrinningsområde men dagvattnet från den ombyggda vägsträckan kommer, efter rening, att avledas till Bällstaån. Vilken typ av reningsmetod som väljs här är inte fastställd.

Tillsyn med fokus på uppföljning av verksamhetsutövarnas skötsel och drift av dagvattenanläggningar behövs för att säkerställa att reningseffekten som anläggningarna är utformade för uppfylls och bibehållas över tid.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-11-03