Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utreda källor till PFAS i Bällstaån

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.37

Källspårning behövs för att identifiera möjliga källorna till höga PFOS-halter i Bällstaån. Även lämpliga reningsmetoder behöver utredas.

En första källspårning av PFAS gjordes år 2016. Undersökningen visade att halterna av PFOS i grundvattnet i anslutning till en deponi i Järfälla var högre än i närliggande provtagningspunkt i Bällstaån. I dagvatten från avfallsanläggningar i både Järfälla och Stockholm har även höga PFOS-halter kunnat påvisas. För att kunna bedöma nuläget och föreslå åtgärder samt effekter av dessa behövs ytterligare provtagning och inventering för att öka mängden underlagsdata samt för att hitta källor till spridning. Åtgärden bör genomföras i samverkan med Järfälla kommun.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Järfälla kommun
Uppdaterad: 2022-11-03