Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koloniföreningar med stugor

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.66

Riktad tillsyn bör genomföras för att utreda hur vatten och avlopp hanteras inom kolonistugeområden.

Inom Stockholms del av Bällstaåns avrinningsområde finns tre koloniföreningar med stugor

  • Järva koloniträdgårdsförbund
  • Sundby fritidsby koloniträdgårdsförening
  • Solvalla koloniträdgårdsförening

Stugorna är cirka 25 m2 stora och varje lott cirka 300 m2. Inom koloniområdena finns separata byggnader med toaletter och duschar. Tappvattenställen finns på flera platser inom områdena och det är inte tillåtet att dra in vatten till de enskilda stugorna. Riktad tillsyn bör genomföras för att utreda hur vatten och avlopp hanteras inom områdena samt vilka bekämpningsmedel som eventuellt används. Detta i syfte att utreda koloniområdenas påverkan på Bällstaån och Nälsta dike/bäck.

I samband tillsynen kan föreningarna informeras om hantering av bekämpningsmedel och farligt avfall. Liknande informationshöjande insatser bör även ges till koloniföreningar med enbart odlingslotter.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-11-03