Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Större vägar och parkeringar

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.67

Trafik är en av de största bidragande källorna till föroreningar i dagvatten. Ett ämne som särskilt kan kopplas till trafiken är koppar som sprids genom slitage av bromsbelägg samt antracen vid ofullständig förbränning.

Påverkan från vägar med en årsmedeltrafik på mer än 10 000 fordon/dygn och parkeringar som är större än 2000 kvadratmeter behöver klargöras. Målsättningen är att minska föroreningsbelastningen genom att dagvattnet fördröjs och renas före avledning till Bällstaån.

Följande vägsträckor och större parkering, där det idag saknas rening, bör prioriteras vad gäller krav på åtgärder.

  • Ulvsundavägen
  • Bergslagsvägen
  • Bromstensvägen
  • Spångavägen
  • Arbetsplats- och pendlarparkering utmed Bergslagsvägen
  • Parkering vid Spånga idrottsplats
  • Handels- och verksamhetsparkering, Spånga torg
  • Parkering söder om Solvalla travbana
  • Boendeparkeringar Söderberga Gård/Söderberga Park och Annedal
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-11-03