Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Drift och skötsel av reningsanläggning vid begravningsplats

Åtgärd TEMA.3.3.8.3.18

Det behövs kontinuerlig kontroll och skötsel av våtmarksanläggningarna som ska rena vatten från Järva begravningsplats.

I samband med etableringen Järva begravningsplats anläggs två våtmarker som ska ta om hand dräneringsvatten från begravningsplatsen. Våtmarkerna avbördas via ett befintligt, utvidgat dike till Hästa groddamm och rinner därefter vidare till Igelbäcken.

Kontroll och skötsel för de anläggningar som planeras rena begravningsplatsens vatten innan det når Igelbäcken regleras i upprättat kontrollprogram.

Ansvarig organisation
  • Kyrkogårdsförvaltningen
Aktör
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-13