Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Krom i ytvatten - vattendrag

Indikator TEMA.3.3.1.6

Krom är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser filtrerade halter av krom i ytvatten som har jämförts bedömningsgrunder enligt HVMFS 2019:25.

Ytvattnets innehåll av krom, årsmedianvärden (totalhalt).

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 0,6

2016

1

Igelbäcken

 0,5

2016

Datakälla: SLU, Stockholm Vatten

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>3,4 µg/l

1

 God eller bättre

<3,4 µg/l