Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Krom i ytvatten - vattendrag

Indikator TEMA.3.3.1.6

Krom är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser filtrerade halter av krom i ytvatten som har jämförts bedömningsgrunder enligt HVMFS 2019:25.

Ytvattnets innehåll av krom, årsmedianvärden (totalhalt).

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bällstaån

1997

3,1

1

Bällstaån

1998

3,1

2

Bällstaån

1999

3,9

3

Bällstaån

2000

3,3

4

Bällstaån

2001

3,3

5

Bällstaån

2002

2,6

6

Bällstaån

2003

2,5

7

Bällstaån

2004

2,8

8

Bällstaån

2005

3,0

9

Bällstaån

2006

4,2

10

Bällstaån

2007

2,0

11

Bällstaån

2008

1,3

12

Bällstaån

2009

1,3

13

Bällstaån

2010

1,0

14

Bällstaån

2011

1,4

15

Bällstaån

2012

1,8

16

Bällstaån

2013

0,6

17

Bällstaån

2016

0,6

18

Igelbäcken

2001

1,5

19

Igelbäcken

2004

0,6

20

Igelbäcken

2005

0,5

21

Igelbäcken

2006

0,5

22

Igelbäcken

2007

0,6

23

Igelbäcken

2010

0,3

24

Igelbäcken

2011

0,4

25

Igelbäcken

2012

0,6

26

Igelbäcken

2013

0,5

27

Igelbäcken

2014

0,8

28

Igelbäcken

2015

0,7

29

Igelbäcken

2016

0,5

Datakälla: SLU, Stockholm Vatten