Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - vattendrag

Indikator TEMA.3.3.1.6

Ytvattnets innehåll av zink, årsmedianvärden (totalhalt).

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 14

2016

1

Igelbäcken

 4,9

2016

Datakälla: SLU, Stockholm Vatten
Vattenområden