Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - vattendrag

Indikator TEMA.3.3.1.6

Ytvattnets innehåll av zink, årsmedianvärden (totalhalt).

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bällstaån

1997

43

1

Bällstaån

1998

37

2

Bällstaån

1999

44

3

Bällstaån

2000

36

4

Bällstaån

2001

36

5

Bällstaån

2002

24

6

Bällstaån

2003

32

7

Bällstaån

2004

34

8

Bällstaån

2005

28

9

Bällstaån

2006

29

10

Bällstaån

2007

30

11

Bällstaån

2008

26

12

Bällstaån

2009

29

13

Bällstaån

2010

20

14

Bällstaån

2011

25

15

Bällstaån

2012

33

16

Bällstaån

2013

22

17

Bällstaån

2016

14

18

Igelbäcken

2001

16

19

Igelbäcken

2004

6,5

20

Igelbäcken

2005

7,0

21

Igelbäcken

2006

5,0

22

Igelbäcken

2007

4,2

23

Igelbäcken

2010

3,0

24

Igelbäcken

2011

7,3

25

Igelbäcken

2012

6,8

26

Igelbäcken

2013

4,6

27

Igelbäcken

2014

7,1

28

Igelbäcken

2015

5,9

29

Igelbäcken

2016

4,9

Datakälla: SLU, Stockholm Vatten
Vattenområden