Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Norrström

Norrström
Foto: Karin Neuhaus
Aktivitet TEMA.3.3.6.1

Lokala åtgärdsprogam tas fram som kunskapshöjande åtgärder samt planeringsunderlag, och lyfter möjliga åtgärdsförslag för de förbättringsbehov som identifieras i dokumentet.

Det lokala åtgärdsprogrammet berör hela avrinningsområdet och tas fram i samverkan mellan de aktörer som påverkar eller berörs av vattenförekomsten.

Läs mer om stadens framtagande av lokala åtgärdsprogram här.

Vattenområden