Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sätraån - dricksvattentillsättning

Sätraån. Foto: Magnus Sannebro
Sätraån. Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.3.3.4.3

Sätraån har förlorat mycket av sin naturliga tillrinning på grund av exploatering, vilket medför risk för torrläggning. Dricksvattentillsättning görs vid behov av Skärholmens stadsdelsförvaltning för att säkerställa flöde även under torrperioder. Detta gynnar växt- och djurlivet i ån.

Kontakt
  • Skärholmens stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2017-10-25