Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturreservatbildning för Sätraskogen

Åtgärd TEMA.3.3.4.6

Sätraskogen är ett stort naturområde som gränsar till Mälaren, området har mycket stor betydelse för rekreation och friluftsliv. I Sätraskogen finns öppna ängsmarker, ekbackar och gammal granskog. Utmed Mälarstranden finns en populär strandpromenad som sträcker sig ända från Liljeholmen till Vårberg.

Resultat

Sätraskogens naturreservat bildades 2006, reservatets yta är 256 hektar, varav 50 ha vatten. Naturreservatet sköts av Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Ansvarig organisation
  • Stadsbyggnadskontoret
Uppdaterad: 2013-04-11