Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Uppföljning av åtgärder som ökat flödet

Åtgärd TEMA.3.3.4.7

Önskemål om uppföljning av genomförda åtgärder 2002-2003 i Sätraån och Skärholmsbäcken. Undersökning av bottenfauna och ev. vattenkemi. Ansvarig utförare är i nuläget oklart.

Uppdaterad: 2009-03-04