Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Medborgarenkät om bostadsmiljö och närmiljö

webbenkät
Undersökningen genomförs med webbenkät
Artikel TEMA.2

Just nu pågår en enkätundersökning om stockholmarnas bostadsmiljö och närmiljö. Undersökningen genomförs av Origo Group på uppdrag av miljöförvaltningen.

För att öka kunskapen om stockholmarnas åsikter och miljövanor genomför miljöförvaltningen regelbundet medborgarundersökningar, denna gång har undersökningen särskilt fokus på bostaden och närmiljön.

Med start vecka 19 skickas enkäten ut till 10 000 slumpvis utvalda stockholmare. Om du är en av dem som fått enkäten ber vi dig att avsätta några minuter för att svara. Genom att besvara enkäten bidrar du med viktig information till stadens miljöarbete.

Dina uppgifter skyddas

Undersökningen genomförs av det oberoende undersökningsföretaget Origo Group. Att delta i undersökningen är frivilligt och du svarar anonymt. Inga svar kommer att härledas till enskilda personer.

Vi delar med oss av resultatet

När undersökningen är klar kommer resultatet att presenteras här på webbplatsen. Du kan redan nu ta del av tidigare undersökningar.

Frågor

Om du har frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen eller Origo Group.

Origo Group
Epost: support@origogroup.com
Telefon: 08-591 23 650

Miljöförvaltningen
Epost: Funktion.MHN.Redaktion@stockholm.se

Uppdaterad: 2023-05-09