Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stockholmarna och miljön

Picknick i en park
Foto: Pär Olsson
Projekt ME

Om stockholmarnas miljövanor, attityder och kunskaper

Miljöförvaltningen genomför regelbundet enkätundersökningar om miljö och miljövanor i Stockholm. Undersökningarna ger svar på hur stockholmarnas åsikter, attityder, kunskaper och vanor ser ut och förändras över tiden.

Den senaste undersökningen behandlar temat bostad och närmiljö. Dessutom innehåller enkäten några övergripande frågor om stadens miljö och miljöarbete. Undersökningen genomfördes våren 2023 och besvarades av drygt 4200 invånare i Stockholms stad. Nedan kan du ta del av resultatet från våra undersökningar.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2024-02-22