Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Natur

Tema TEMA.4

Landskap och biotoper
Arter och artgrupper
Ekosystemtjänster

Stockholmarna har en för storstäder unikt nära och tillgänglig grönstruktur genom större sammanhängande naturområden, sjöar, vattendrag, parker och grönstråk. Drygt hälften av kommunens area består av grön- och blåytor. Här finns flera områden med höga naturvärden, såsom de stora ekbestånden på Norra Djurgården.

Behovet av mark är stort för den växande staden. Staden arbetar därför med förstärkningsåtgärder och hänsyn i grönstrukturen för att stärka den biologiska mångfalden och säkra olika ekosystemtjänster, även i den bebyggda miljön.

Vad är biologisk mångfald och varför behövs biologisk mångfald i staden? I den här filmen försöker vi ge svar på det.

Fakta om naturen i Stockholm