Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utbildningsmaterial för naturvårdande skötsel


Slåtterängsskötsel. Illustration: Karl Jilg
Åtgärd TEMA.4.1

För att öka den biologiska mångfalden i staden har miljöförvaltningen tagit fram en digital utbildning i naturvårdande skötsel samt en handbok.

Varför behövs naturvårdande skötsel?

För att gynna en rik mångfald av arter och naturtyper behövs naturinriktade skötselåtgärder. När antalet grönområden minskar är det särskilt viktigt att bevara och utveckla höga naturvärden i områdena som återstår. Biologisk mångfald och fungerande ekosystem är nödvändiga för att stödja nyttorna som naturen ger oss, de så kallade ekosystemtjänsterna.

Handbok för ökad biologisk mångfald

För att skapa bättre förutsättningar för att sköta stadens grönytor så biologisk mångfald gynnas, har miljöförvaltningen tagit fram en handbok för naturvårdande skötsel. Handboken omfattar beskrivning av naturvärden, åtgärdsbeskrivningar för ett urval av naturtyper som finns i Stockholm, samt principer för skötsel avseende biologisk mångfald och ekosystem.

Syftet är att öka kunskapen kring hur olika naturtyper ska prioriteras, förvaltas och skötas för att på bästa sätt bevara och stärka ekosystemtjänster och ekologiska processer som utgör stadens gröna infrastruktur vilka är nödvändiga för en hållbar stadsutveckling.

Digital utbildning i naturvårdande skötsel

I den digitala utbildningen berättar medarbetare i staden om teorin bakom skötseln, synergier och målkonflikter mellan olika intressen i stadens grönområden. Lämpliga skötselmetoder för olika miljöer gås också igenom.

Utbildningsmaterialet riktar sig till alla som praktiskt eller administrativt deltar i arbetet med stadens grönytor, till exempel parkingenjörer, reservatsförvaltare, miljösamordnare och entreprenörer. Målet är att alla ska kunna hitta vägledning för en funktionell naturvårdande skötsel.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Stadsdelsförvaltningarna
Kontakt
Uppdaterad: 2023-06-02
Tema