Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fler naturvårdsåtgärder

Alkärret i Älvsjöskogen
Alkärret i Älvsjöskogen. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.9

Läs om stadens arbete med naturvårdsåtgärder uppdelat geografiskt på de 11 stadsdelarna samt olika teman.

Stockholms stad är uppdelad i 11 stadsdelar. Inom dessa finns natur- och parkmark liksom ett flertal bäckar, vattendrag och sjöar. Dessa är i olika grad föremål för naturvårdsåtgärder och skötsel i syfte att öka deras ekologiska kvaliteter och funktioner. En rik biologisk mångfald skapar i sin tur välmående ekosystem som genererar nyttor för oss människor.

Nya naturvårdsåtgärder föds kontinuerligt, både som idéer och i form av beslut. Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som alla syftar till att gynna stadens biologiska mångfald.

Välj från karta

Naturvårdsåtgärder i Stockholm

I kartan visas naturvårdsåtgärder i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt. Öppna karta i Miljödataportalen

Tema