Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Groddjur

Större vattensalamander bland grässtrån
Större vattensalamander. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.3.1

Groddjuren minskar kraftigt i hela världen. I Stockholm är situationen också trängd, men förutsättningarna har på senare år förbättrats genom förstärkningsåtgärder på många håll. Stadens egna inventeringar bekräftar att groddjursfaunan svarat på detta.

I Stockholms stad finns alla de fem arter som förekommer i länet: vanlig groda, åkergroda, vanlig padda samt större och mindre vattensalamander. Groddjuren trivs i en sammanhängande mosaik av våtmarker, småvatten, skogsdungar och öppna gräsmarker. Många livsmiljöer har försvunnit eller splittrats upp i samband med stadens utbredning, men med lite hjälp kan groddjuren fortsätta ha livskraftiga populationer i Stockholm, så att nya generationer kan uppleva deras naturpedagogiska värden. Groddjur ingår i stadens miljöövervakning av biologisk mångfald. Läs mer om deras tillstånd och vad staden gör för dem här på sidan.

Karta - Groddjursåtgärder

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Groddammar och småvatten

0

Pågående
Vegetationsskörd i östra diket

Pågående

Groddammar och småvatten

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Groddammar och småvatten

1

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Råcksta Träsks norra inlopp

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Stockholm Vatten och Avfall

Groddammar och småvatten

2

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Lillsjön

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Stockholm Vatten och Avfall

Groddammar och småvatten

3

Pågående
Dämning i Magelungsdikets nedre dalgång

Pågående

Groddammar och småvatten

Stockholm Vatten och Avfall

Groddammar och småvatten

4

Förslag till åtgärd
Utreda möjligheten att flytta bryggor

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Groddammar och småvatten

5

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm i Kräpplaparken

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Stockholm Vatten och Avfall

Groddammar och småvatten

6

Förslag till åtgärd
Förbättrade bottenstrukturer och strandägaråtgärder

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

7

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Sjöstigen-Vadarevägen

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Stockholm Vatten och Avfall

Groddammar och småvatten

8

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Myrvägen

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Stockholm Vatten och Avfall

Groddammar och småvatten

9

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Långsjövägen

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Stockholm Vatten och Avfall

Groddammar och småvatten

10

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Allévägen

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Stockholm Vatten och Avfall

Groddammar och småvatten

11

Förslag till åtgärd
Skönstaholmsfältet utvecklingsområde

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

12

Förslag till åtgärd
Skörda vegetation

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Bromma stadsdelsförvaltning

Groddammar och småvatten

13

Förslag till åtgärd
Riksby - Damm och övervintringsgropar för groddjur

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Trafikkontoret

Groddammar och småvatten

14

Planerad
Grimsta - återställning av våtmark och groddjursdamm

Planerad

Groddammar och småvatten

Trafikkontoret

Groddammar och småvatten

15

Genomförd
Groddammar i Rågsveds naturreservat

Genomförd

Groddammar och småvatten

2020

Exploateringskontoret

Groddammar och småvatten

16

Genomförd
Nya groddjursdammar 2011-2013

Genomförd

Groddammar och småvatten

2013

Idrottsförvaltningen, Rädda Långsjöns grodor, Stockholms herpetologiska förening

Groddammar och småvatten

17

Genomförd
Bromma - groddamm "Söderbergakärret"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2012

Groddammar och småvatten

18

Genomförd
Bromma - groddamm "Kanaandammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2007

Groddammar och småvatten

19

Genomförd
Bromma - groddamm "Råckstadammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2007

Groddammar och småvatten

20

Genomförd
Judarskogen - groddamm "Lilla dammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2007

Bromma stadsdelsförvaltning, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Groddammar och småvatten

21

Genomförd och utvärderad
Salamanderdammen i Judarskogen

Genomförd och utvärderad

Groddammar och småvatten

2007

Bromma stadsdelsförvaltning, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Groddammar och småvatten

22

Genomförd
Judarskogen - "Ryssmurdammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2014

Bromma stadsdelsförvaltning

Groddammar och småvatten

23

Genomförd
Järva - Hästa groddamm

Genomförd

Groddammar och småvatten

2007

Exploateringskontoret, Trafikkontoret

Groddammar och småvatten

24

Genomförd
Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm

Genomförd

Groddammar och småvatten

2007

Trafikkontoret

Groddammar och småvatten

25

Genomförd
Kyrksjölöten - groddamm "Kolonidammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2014

Bromma stadsdelsförvaltning

Groddammar och småvatten

26

Genomförd
Kyrksjölöten – groddamm "Kyrksjödammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2007

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stockholms herpetologiska förening

Groddammar och småvatten

27

Genomförd
Lillsjön - groddamm 1 Lillsjöparken

Genomförd

Groddammar och småvatten

2007

Groddammar och småvatten

28

Genomförd
Lillsjön - groddamm 2 Lillsjöparken

Genomförd

Groddammar och småvatten

2011

Groddammar och småvatten

29

Förslag till åtgärd
Lillsjön - nya groddammar vid Lillsjöparken

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

30

Pågående
Lillsjön - groddamm 3 Lillsjöparken

Pågående

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

31

Genomförd
Lövsta våtmark och dammsystem

Genomförd

Groddammar och småvatten

2009

Hässelby Golf, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Kyrkhamns fältskola

Groddammar och småvatten

32

Genomförd
Ålstensskogen - groddamm "Ålstensdammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2011

Groddammar och småvatten

33

Genomförs kontinuerligt
Isbladskärret - restaurering

Genomförs kontinuerligt

Groddammar och småvatten

Kungl. Djurgårdens Förvaltning

Groddammar och småvatten

34

Genomförd
Kaknäs ängar - restaurering av stora och lilla dammen

Genomförd

Groddammar och småvatten

2006

Trafikkontoret

Groddammar och småvatten

35

Genomförd
Laduviken - groddamm "Laduviksdammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2007

Groddammar och småvatten

36

Genomförd
Långholmen - groddamm "Berget"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2011

Groddammar och småvatten

37

Genomförd
Långholmen - groddamm "Sofiebergsdammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2011

Groddammar och småvatten

38

Genomförd
Flaten - groddamm "Altandammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2006

Exploateringskontoret

Groddammar och småvatten

39

Genomförd
Fagersjö - groddamm "Fagersjödammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2007

Groddammar och småvatten

40

Genomförd
Fagersjöskogen - groddamm "Fagersjöskogsdammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2012

Groddammar och småvatten

41

Genomförd
Farsta - groddamm "Forsåndammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2007

Groddammar och småvatten

42

Genomförd
Flaten - groddamm "Kasbydammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2007

Idrottsförvaltningen, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Groddammar och småvatten

43

Genomförd
Högdalen - groddamm "Cyklopendammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2012

Groddammar och småvatten

44

Genomförd
Kräppladiket - två nya dammar

Genomförd

Groddammar och småvatten

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Groddammar och småvatten

45

Genomförd
Majroskogen - groddamm "Majrodammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2012

Groddammar och småvatten

46

Genomförd
Kaknäs - salamanderdamm "Brunnslättsdammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2019

Groddammar och småvatten

48

Genomförd
Sköndal - groddamm "Hökarängsdammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2012

Groddammar och småvatten

49

Genomförd
Sköndal - groddamm "Sköndalsdammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2007

Groddammar och småvatten

50

Genomförd
Skönstaholm - groddammar vid Skönstaholmsfältet

Genomförd

Groddammar och småvatten

2015

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stockholms herpetologiska förening

Groddammar och småvatten

51

Genomförd
Västra Älvsjöskogen - groddamm "Korkskruvdammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2011

Groddammar och småvatten

52

Genomförd
Älvsjö - groddamm "Långsjödammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2007

Groddammar och småvatten

53

Genomförd
Östra Älvsjöskogen - groddamm "Ormkärrsdammen"

Genomförd

Groddammar och småvatten

2012

Groddammar och småvatten

54

Genomförd
Hansta - nya småvatten kring Stordiket

Genomförd

Groddammar och småvatten

2022

Miljöförvaltningen, Trafikverket

Groddammar och småvatten

55

Pågående
Funktionsförbättring av Kräppladammarna

Pågående

Groddammar och småvatten

Stockholm Vatten och Avfall

Groddammar och småvatten

56

Genomförd
Majroskogen - upprustning av groddammarna vid Målkurvan

Genomförd

Groddammar och småvatten

2018

SL

Groddammar och småvatten

57

Förslag till åtgärd
Rosendal - groddammar

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Kungl. Djurgårdens Förvaltning

Groddammar och småvatten

58

Förslag till åtgärd
Långbro - restaurering av Långbrogårds damm

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

59

Förslag till åtgärd
Igelbäcken - fortsatta restaureringar

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

60

Förslag till åtgärd
Flaten - restaurering/anläggning av fler groddammar

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

61

Förslag till åtgärd
Gubbängen - ny groddamm i Gubbängsparken

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

62

Förslag till åtgärd
Gubbängen - Groddamm vid Gubbängens koloniområde

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

63

Förslag till åtgärd
Kärrtorp - Groddamm Kärrtorps IP

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

64

Förslag till åtgärd
Kärrtorp - Groddamm vid Långe Eriks förskola

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

65

Förslag till åtgärd
Bagarmossen - restaurering av kärr och ny groddamm

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

66

Förslag till åtgärd
Högdalen - restaurering av kärr vid Gökdalen

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

67

Förslag till åtgärd
Farsta - Restaurering av småvatten vid Magelungsvägen

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

68

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

69

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

70

Förslag till åtgärd
Tyska botten - ny groddamm "Ängsdammen"

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

71

Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm Hägerstalund

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

72

Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm vid Djupanbäcken

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

73

Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm öster om Akallavägen

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

74

Förslag till åtgärd
Ålstensskogen - restaurering av kärr

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

75

Förslag till åtgärd
Återskapa groddammar på Årsta holmar

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

76

Genomförd
Ärvinge Groddamm

Genomförd

Groddammar och småvatten

2021

Groddammar och småvatten

77

Förslag till åtgärd
Örby - nya groddammar vid Råbyvägen

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Groddammar och småvatten

78

Förslag till åtgärd
Östra Älvsjöskogen - ny groddamm

Förslag till åtgärd

Groddammar och småvatten

Återintroduktion och salamanderräddningar

79

Genomförd och utvärderad
Judarskogen - återintroduktion av större vattensalamander

Genomförd och utvärderad

Återintroduktion och salamanderräddningar

2012

Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöförvaltningen, Olovslundsskolan

Återintroduktion och salamanderräddningar

80

Genomförd
Kyrksjölöten - återintroduktion av större vattensalamander

Genomförd

Återintroduktion och salamanderräddningar

2015

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stockholms herpetologiska förening

Återintroduktion och salamanderräddningar

81

Genomförs kontinuerligt
Salamanderräddning i Olovslund

Genomförs kontinuerligt

Återintroduktion och salamanderräddningar

Grodtunnlar

82

Genomförd
Groddjurstunnlar vid Spångavägen

Genomförd

Grodtunnlar

2013

Trafikkontoret

Grodtunnlar

83

Förslag till åtgärd
Örby - Faunapassage Örbyleden

Förslag till åtgärd

Grodtunnlar

Grodtunnlar

84

Genomförd
Grodtunnlar vid sjön Drevviken

Genomförd

Grodtunnlar

2022

Trafikkontoret

Grodtunnlar

85

Förslag till åtgärd
Drottningsholmsvägen - grodtunnel

Förslag till åtgärd

Grodtunnlar

Grodtunnlar

86

Förslag till åtgärd
Hansta - groddjurspassage Akallavägen

Förslag till åtgärd

Grodtunnlar

Skyltning

87

Förslag till åtgärd
Isbladskärret - varningsskyltar för grodpassage

Förslag till åtgärd

Skyltning

Skyltning

88

Förslag till åtgärd
Gubbkärrsvägen - varningsskyltar för grodpassage

Förslag till åtgärd

Skyltning

Skyltning

89

Förslag till åtgärd
Natur- och rekreationsåtgärder i Rågsveds naturreservat

Förslag till åtgärd

Skyltning

Övervintringsplatser

90

Pågående
Tillförsel av död ved och ris

Pågående

Övervintringsplatser

Övervintringsplatser

91

Förslag till åtgärd
Bevarande av träd och död ved

Förslag till åtgärd

Övervintringsplatser

Bromma stadsdelsförvaltning

Övervintringsplatser

92

Pågående
Bevara död ved

Pågående

Övervintringsplatser

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Övervintringsplatser

93

Genomförd
Benjeshäck/Biodepå på Södermalm

Genomförd

Övervintringsplatser

2021

Miljöövervakning

94

Genomförs kontinuerligt
Miljöövervakning av groddjur

Genomförs kontinuerligt

Miljöövervakning

Bromma stadsdelsförvaltning, Miljöförvaltningen, Olovslundsskolan, Stadsbyggnadskontoret

Miljöövervakning

95

Planerad
Upprätta ett limniskt reservat för Lillsjön

Planerad

Miljöövervakning

Miljöförvaltningen