Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Luft

Luftmätstation på tak
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.2

Kvävedioxid
Partiklar
Marknära ozon

Den långsiktiga trenden är att luftkvaliteten i Stockholm blivit mycket bättre i och med att utsläppen av många luftföroreningar minskat kraftigt.

Strängare utsläppskrav på fordon och industrier i Europa, utbyggnad av fjärrvärme, infasning av renare bränslen och elbilar, införande av miljözoner, trängselskatt, dubbdäcksförbud och dammbindningsåtgärder har alla bidragit till förbättrad luftkvalitet i staden.

Miljökvalitetsnormen för partiklar och kvävedioxid klaras

Partiklar (PM10) och kvävedioxid är luftföroreningar med de högsta nivåerna i Stockholm, men de lagstadgade miljökvalitetsnormerna klaras. Förutom miljökvalitetsnormer finns även nationella mål för att skydda människors hälsa.

Miljökvalitetsmålen avseende partiklar PM10, klaras inte vid mätstationerna Hornsgatan, Sveavägen, Folkungagatan, S:t Eriksgatan och E4/E20 Lilla Essingen.

Miljökvalitetsmålen avseende kvävedioxid klaras inte vid mätstationerna Hornsgatan, Valhallavägen och E4/E20 Lilla Essingen.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Staden är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund som övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i medlemskommunerna.

Driften av förbundets miljöövervakningssystem sköts av SLB-analys som är en enhet inom miljöförvaltningen i Stockholms stad.