Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Övriga luftföroreningar

Bilar i snö
Foto: Lennart Johansson
Tema TEMA.2.11

Halterna av bensen, bly arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren är långt under gällande miljökvalitetsnormer och mäts därmed inte varje år.

Utöver de luftföroreningar som mäts kontinuerligt i Stockholm är även bensen, bly arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren reglerade i Luftkvalitetsförordningen. Halterna av dessa ämnen är långt under gällande miljökvalitetsnormer och mäts därmed inte varje år.

Uppdaterad: 2022-08-09
Tema