Gå direkt till sidans innehåll

Om Stockholms miljöbarometer

Med miljöbarometern vill vi öka insynen och delaktigheten
Med miljöbarometern vill vi öka insynen och delaktigheten
Projekt OM

Webbplatsen Stockholms miljöbarometer är en resurs för alla som söker fakta om miljösituationen eller vill veta mer om kommunens miljöarbete.

På miljöbarometern kan alla som är intresserad av miljön i Stockholm hitta fakta och indikatorer om klimat, luft, vatten, natur, avfall, trafik och mycket annat.

På webbplatsen sammanställs miljödata både från stadens egna miljömätningar och från andra aktörer som analyserar miljön i Stockholms stad. Detta gör att det är enkelt att följa miljlöutvecklingen i Stockholm. Även stadens miljömål redovisas med tydliga bedömningar och indikatorer.

Med miljöbarometern vill vi öka insynen och delaktigheten, lyfta fram stadens och stockholmarnas omfattande miljöarbete och bidra till att miljödata används som beslutsunderlag för fortsatta åtgärder för ett hållbart Stockholm. Data om stadens miljö publiceras i enlighet med Århuskonventionen – FN-konventionen om tillgång till miljöinformation och allmänhetens deltagande i beslutsprocesser i miljöfrågor.

Stockholms stad har genom miljöbarometern byggt upp en långsiktig redovisning av de viktigaste miljöfaktorerna utifrån ett lokalt helhetsperspektiv. Exempel på innehåll är data från miljöövervakning så som halter av näringsämnen och miljögifter i våra sjöar och vattendrag, utsläpp av växthusgaser, indikatorer som följer lokala klimateffekter såsom medeltemperatur, nederbörd och vattennivå, data från trafikmätningar, energianvändning, avfallsmängder och uppgifter om invånarnas miljövanor och åsikter. En viktig strävan är att tydliggöra kopplingen mellan miljöproblemen och dess orsaker.

Prioriterade målgrupper är beslutsfattare, verksamheter inom stadens organisation, andra myndigheter och kommuner och stadens konsulter.

Flera förvaltningar och kommunala bolag bidrar med information och data till Stockholms miljöbarometer. Webbplatsen administreras av miljöförvaltningen.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2024-05-27