Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Energi

Solpaneler på tak.
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.8

Energianvändning
Energiproduktion

Energiförsörjningen i Stockholm baseras i allt högre grad på förnybar energi. Uppvärmningsbehovet täcks till 80 procent av fjärrvärme och till 15 procent av el. Mängden el som används inom hushåll och näringsliv är tämligen oförändrad samtidigt som befolkningen ökar.

Effektivare energianvändning och förnybara energikällor krävs för att minska växthuseffekten. Vi behöver förändra och ställa om energisystemen, byta fossilt mot förnybart, men även effektivisera energianvändningen i samhället.

Uppdaterad: 2024-01-29