Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimat

Tema TEMA.1

Utsläpp av växthusgaser
Klimat- och väderstatistik
Klimatanpassning

Det pågår idag en global klimatförändring, som i Sverige medför stigande medeltemperatur, ökad nederbörd och stigande havsnivåer. Det råder stor enighet inom klimatforskningen om att det är människans utsläpp av växthusgaser som är orsaken. Statistik från SMHI visar att Sveriges klimat har blivit varmare och mer nederbördsrikt, för Stockholms del främst i form av en stigande medeltemperatur.

Stockholms stad bedriver idag ett ambitiöst arbete för att minska växthusgasutsläppen. De samlade utsläppen per invånare från uppvärmning, elanvändning och transporter i Stockholm har sedan 1990 minskat med 70 procent. Staden behöver också hantera klimatförändringarnas förväntade effekter. Skyfall och värmeböljor kommer att bli vanligare i framtiden. Stockholm står därför inför utmaningen att anpassa staden till ett förändrat klimat, där utsläppsminskningar och klimatanpassning genomförs parallellt.