Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimat

Paraplyer vid Riddarfjärden
Foto: Yanan Li
Tema TEMA.1

Utsläpp av växthusgaser
Klimat- och väderstatistik
Klimatanpassning

Klimatet förändras och det påverkar oss både i Stockholm och globalt. I Stockholm medför det längre värmeböljor och torka, fler översvämningar till följd av skyfall samt på längre sikt en stigande havsnivå. För att minska klimatförändringarnas effekter behöver Stockholms stad arbeta för att kraftigt minska växthusgasutsläppen, samtidigt som staden klimatanpassas.

Stockholm ska bli fossilfritt och klimatpositivt genom kraftigt minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring. Det krävs även en minskning av utsläpp som uppstår i andra delar av världen till följd av vår konsumtion i Stockholm. För att klara klimatomställningen krävs en nära samverkan med näringsliv, andra offentliga aktörer, akademi, civilsamhälle och invånare.

Klimatförändringarna medför också att Stockholm måste anpassas till mer extrema väderhändelser än idag. Skyfall och värmeböljor kommer att bli vanligare i framtiden. Det är därför viktigt att skapa en stad som är mer robust för att klara klimatförändringarnas effekter.