Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimat- och väderstatistik

Bild på SLB:s mätstation Torkel Knutssonsgatan
Foto: Lars Törnquist
Tema TEMA.1.2

Genom att observera väder under lång tid, minst flera decennier, kan förändringar i klimatet analyseras. Här redovisas klimatindikatorer för Stockholm stad.

Den klimat- och väderstatistik för Stockholm som presenteras här baseras främst på data från SMHIs mätstation vid Observatorielunden i centrala Stockholm. För att kunna beskriva klimatet på en viss plats krävs tidsserier med väderdata för en period på flera decennier. Att övervaka klimatförändringar innebär alltså att observera väder under lång tid. Långa tidsserier gör det möjligt att analysera hur klimatet har förändrats i Stockholm. Det ger även kunskap om den naturliga variationen, hur vädret varierat från ett år till ett annat.

Inom meteorologin används begreppet normalperioder som utgörs av 30-åriga tidsserier, enligt internationell standard beslutad av världsmeteorologiorganisationen WMO. Den nya normalperioden för klimatet omfattar åren 1991-2020. Den föregående perioden 1961-1990 används dock fortfarande som referens när klimatförändringar ska studeras, enligt WMOs riktlinjer. Den benämns därför referensnormalperiod. Du kan läsa mer om normalperioder på SMHIs hemsida.

Om man har tillräckligt långa mätserier kan medelvärdena för dessa två 30-årsperioder jämföras. Det ger en mycket tillförlitlig bild av hur klimatet har förändrats i Stockholm sedan början av 1960-talet. För några indikatorer redovisas data ända från 1900-talets början.

Temperatur

Tema