Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimat- och väderstatistik

Bild på SLB:s mätstation Torkel Knutssonsgatan
Foto: Lars Törnquist
Tema TEMA.1.2

Genom att observera väder under lång tid, oftast flera decennier, kan förändringar i klimatet analyseras. Här redovisas klimatindikatorer för Stockholm stad.

Här redovisas klimat- och väderstatistik för Stockholm, främst baserat på data från SMHI:s mätstation vid Observatorielunden i centrala Stockholm. Klimatet beskrivs av de statistiska mått som vädret har på en viss plats eller område för en period på minst några decennier. Att övervaka klimatförändringar innebär alltså att observera väder under lång tid. När man har tillgång till sammanhängande tidsserier kan trendanalyser göras som visar utvecklingen över tiden. Det ger också kunskap om den naturliga variationen i dagens klimat.

Övervakningen utgör ett stöd för stadens arbete med klimatanpassning. Särskilt förekomsten av extrema väderhändelser och dess effekter är intressant att analysera. Framtagande av klimatindikatorer gör att förändringarna kan följas och presenteras på ett pedagogiskt sätt. Man bör då observera att mätserierna är olika långa. Det beror främst på att tillgången på digitala data varierar för olika indikatorer, liksom tidstäckningen för olika mätstationer.

För temperatur och nederbörd redovisas utöver årsvärden även säsongs- och månadsvärden samt förekomst av extremvärden. Indikatorerna visar även utvecklingen avseende förekomst av snö och is, solstrålning samt hydrologiska data för Mälaren och Saltsjön. I de flesta indikatorer redovisas även medelvärdet för perioden 1961-1990, som utgör referensnormalperiod enligt WMOs riktlinjer. Vi har nu även en fullständig trettioårsperiod för åren 1991-2020, vilket innebär att medelvärdena för dessa två perioder kan jämföras. Detta ger en mycket tillförlitlig bild av hur klimatet har förändrats i Stockholm sedan början av 1960-talet.

Temperatur

Tema