Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Snötäcke

Indikator TEMA.1.2.17

SMHI mäter dagligen snödjupet vid Observatorielunden i Stockholm, mätningar görs kl 07.00 med hjälp av en mätsticka. Mätnoggrannheten uppgår till en centimeter och det rapporterade snödjupet skall helst avse medelvärdet från minst fem mätpunkter med några meters avstånd.

Klimatindikatorn snötäcke definieras som antal dygn med minst 1 cm snödjup. Denna indikator omfattar samtliga månader under vinterhalvåret då det har fallit snö. Årtal för vinterperioden refererar till år för december månad. Här redovisas mätdata från år 1950, från SMHI Öppna data.

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 var 65 dagar med snötäcke.

Antal dagar med minst 1 cm snödjup i Observatorielunden

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
61 dygn (2022).
Utgångsvärde:
120 dygn (1950).
Normalvärde 1991-2020:
65 dygn.

Kommentar

Precis som för indikatorn Snödjup så är variationerna stora mellan de olika åren. Som mest rapporterades 150 dygn med snötäcke vintern år 1969/70, och som minst endast 11 dygn år 1972/73.

Man kan se en tydlig trend att antalet dagar med snötäcke minskar i Stockholm. Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 83 dagar med snötäcke, jämfört med den nya normalperioden 1991-2020 då medelvärdet var 65 dagar. Detta utgör en minskning med 21 procent.

Vintern 2022/23 var det 61 dagar med snötäcke i Stockholm, uppmätt i Observatorielunden. Det maximala snödjupet var 29 cm vilket uppmättes redan i november, då det det var ett kraftigt snöoväder med blötsnö.

Uppdaterad: 2023-05-30