Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nederbördsdagar

Indikator TEMA.1.2.13

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn. Statistik kan laddas hem från SMHI Öppna data från år 1961, vilket denna indikator baseras på.

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 är 165 nederbördsdagar per år.

Antal nederbördsdagar per år vid Observatorielunden

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
146 dygn (2022).
Utgångsvärde:
175 dygn (1961).
Normalvärde 1991-2020:
165 dygn.

Kommentar

Tidsserien för Observatorielunden visar att det finns en betydande variation från år till år. Antalet nederbördsdagar per år har minskat, vilket framgår av trendlinjen i diagrammet. När man jämför medelvärdet för referensperioden 1961-1990 med den nya normalperioden 1991-2020, så har antalet nederbördsdagar per år minskat med 5 procent.

Flest nederbördsdagar registrerades under 1967 med 211 st. Minst antal är från 1975, 1989 och 2018 med 140 st.

År 2022 var antalet nederbördsdagar i Stockholm 146 st.

Uppdaterad: 2023-05-24