Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nederbördsdagar

Indikator TEMA.1.2.13

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn. Statistik kan laddas hem från SMHI Öppna data från 1961, vilket denna indikator baseras på.

Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 var 173 nederbördsdagar per år.

Antal nederbördsdagar per år vid Observatorielunden

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
155 dygn (2020).
Utgångsvärde:
175 dygn (1961).
Normalvärde 1961-1990:
173 dygn.

Kommentar

Tidsserien för Observatorielunden visar att det finns en betydande variation från år till år. Antalet nederbördsdagar per år har minskat, vilket framgår av trendlinjen i diagrammet. När man jämför medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 med den efterföljande perioden 1991-2020, så har antalet nederbördsdagar per år minskat med ca 5 %.

Flest nederbördsdagar registrerades under 1967 med 211 st. Minst antal är från 1975, 1989 och 2018 med 140 st. Vädret i Stockholm 2018 innebar extrem sommarvärme, flera värmeböljor och långa perioder med torka.

År 2020 var antalet nederbördsdagar i Stockholm 155 st.

Uppdaterad: 2021-05-05