Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Maximal dygnsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.29

Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet för särskilda riskgrupper. Det gäller särskilt under de perioder när värmen är hög under hela dygnet. När nätterna är varma hinner kroppen inte återhämta sig.

Den maximala dygnsmedeltemperaturen utgörs av varje års högsta dygnsmedeltemperatur. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm, och utgör grund för beräkning av dygnsmedelvärden. För denna indikator avses det vanliga dygnet, som sträcker sig mellan klockan 00-00.

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 var 24,0°C.

Årets högsta dygnsmedeltemperatur uppmätt vid Observatorielunden

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
23,8 °C (2023).
Utgångsvärde:
26,0 °C (1941).
Normalvärde 1991-2020:
24,0 °C.

Kommentar

Diagrammet visar den maximala dygnsmedeltemperaturen sedan 1941 för mätstationen Observatorielunden. Tidsserien uppvisar en stor variation från år till år, samtidigt som trenden visar en tydlig ökning.

Under referensperioden 1961–1990 var den maximala dygnsmedeltemperaturen i genomsnitt 23,0°C. Detta kan jämföras med 24,0°C under den nya normalperioden 1991–2020, en ökning med en grad. Den 7:e augusti år 1975 uppmättes tidsseriens högsta dygnsmedeltemperatur, 28,3°C.

Miljöförvaltningen genomförde 2019 en fördjupad analys av temperaturdata för Stockholm, läs rapporten här. En jämförelse mellan mätstationerna Observatorielunden (innerstad) och Högdalen (ytterstad) under perioden 1991–2019 visade att den maximala dygnsmedeltemperaturen var 1°C högre för mätstationen i Observatorielunden jämfört med Högdalen. Detta är troligtvis ett resultat av den urbana värmeö-effekten i innerstadens tätbebyggda miljö, jämfört med ytterstaden som har mer grönska vilket sänker temperaturen.

Uppdaterad: 2024-04-03