Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Om Stockholms miljöbarometer

Med miljöbarometern vill vi öka insynen och delaktigheten
Med miljöbarometern vill vi öka insynen och delaktigheten
Projekt OM

Webbplatsen Stockholms miljöbarometer är en resurs för alla som söker fakta om miljösituationen eller vill veta mer om kommunens miljöarbete.

På miljöbarometern kan både beslutsfattare och stockholmarna själva följa miljöutvecklingen i staden och hitta fakta och indikatorer om klimat, luft, vatten, natur, avfall, trafik och mycket annat.

På webbplatsen sammanställs miljödata både från stadens egna miljömätningar och från andra aktörer som analyserar miljön i Stockholms stad. Här redovisas också stadens miljömål med tydliga bedömningar och indikatorer.

Med miljöbarometern vill vi öka insynen och delaktigheten, lyfta fram stadens och stockholmarnas omfattande miljöarbete och bidra till att miljödata används som beslutsunderlag för fortsatta åtgärder för ett hållbart Stockholm. Data om stadens miljö publiceras i enlighet med Århuskonventionen – FN-konventionen om tillgång till miljöinformation och allmänhetens deltagande i beslutsprocesser i miljöfrågor.

Stockholms stad har genom miljöbarometern byggt upp en långsiktig redovisning av de viktigaste miljöfaktorerna utifrån ett lokalt helhetsperspektiv. Exempel på innehåll är data från miljöövervakning så som halter av näringsämnen och miljögifter i våra sjöar och vattendrag, utsläpp av växthusgaser, indikatorer som följer lokala klimateffekter såsom medeltemperatur, nederbörd och vattennivå, data från trafikmätningar, energianvändning, avfallsmängder och uppgifter om invånarnas miljövanor och åsikter. En viktig strävan är att tydliggöra kopplingen mellan miljöproblemen och dess orsaker.

Viktiga målgrupper är beslutsfattare och anställda inom staden, kommuner och andra aktörer som staden samarbetar med, miljökonsulter, lärare och elever, media och inte minst stockholmarna själva.

Flera förvaltningar och kommunala bolag bidrar med information och data till Stockholms miljöbarometer. Webbplatsen administreras av miljöförvaltningen.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-04-28