Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgänglighetsredogörelse

Artikel OM.1

Miljöförvaltningen i Stockholm står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet för Stockholms Miljöbarometer

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt, nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Vänligen meddela oss om du behöver innehåll från Miljöbarometern som inte är tillgängligt för dig eller om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till miljobarometern@stockholm.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Dock förekommer länkade dokument som ännu inte är tillgänglighetsanpassade.

Diagram

Vissa av de mer komplicerade diagrammen på webbplatsen kan innehålla färger som inte har fullgod kontrast enligt riktlinjerna för tillgänglighet. Det går att öka kontrasten genom att markera en mätserie i diagramytan eller i diagramförklaringen. Den valda mätserien visas då med svart färg. Bakgrundsfärger i diagrammen, så kallade tillståndsklassningar, visas även i text när man markerar en mätpunkt eller en stapel.

Mätserier och mätpunkter i diagrammen kan markeras med pekdon eller med tangentbordets tab- och piltangenter. Data i diagrammen kan även visas i tabellform via fliken Tabell, eller i exelformat via länken Exportera data till Excel under diagrammen.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument

Vissa dokument på webbplatsen fungerar inte bra med uppläsande hjälpmedel.

  • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i vissa PDF-dokument.
  • Rubrikstrukturen kan vara felaktig i vissa PDF-dokument.

Vi arbetar kontinuerligt med att tillgänglighetsanpassa dokumenten.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Miljöförvaltningen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Externa konsultrapporter

Undantag begärs på följande grunder:

För ökad insyn publicerar miljöförvaltningen i enlighet med Århuskonventionen miljödata och faktaunderlag om tillståndet i miljön. Informationen omfattar även externa konsultrapporter med mätdata, diagram, kartunderlag och bilder. Det skulle vara mycket arbetskrävande att i efterhand tillgänglighetsanpassa dessa rapporter. Givet de kostnader som anpassning av konsultrapporterna skulle medföra jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära har vi sammantaget bedömt att anpassning i dessa delar är oskäligt betungande för miljöförvaltningen.

I nya upphandlingar ställer miljöförvaltningen krav på att rapporter från externa konsulter tillgänglighetsanpassas.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Stockholms miljöbarometer.

Senaste bedömningen gjordes den 31 mars 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 14 april 2021.