Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vatten

Tema TEMA.3

Badvatten
Sjöar, Kust och Vattendrag
Grundvatten

Stockholms sjöar, vattendrag och kustvatten är hårt belastade av mänsklig aktivitet. Det finns mycket vi kan göra tillsammans för att hålla våra sjöar friska och rena.

Stockholms stad genomför ett omfattande arbete med att förbättra vattenkvaliteten i alla stadens 21 vattenförekomster. Senast 2027 ska Stockholms sjöar, vattendrag och kustvatten uppnå god ekologisk och kemisk status enligt EU:s vattendirektiv. I filmen kan du följa arbetet.

Åtgärder för bättre vattenkvalitet

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt. Öppna karta i miljödataportalen

Stockholms stad arbetar med att ta fram lokala åtgärdsprogram för kommunens vattenförekomster. Ett lokalt åtgärdsprogram ska ange vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppnå god ekologisk och kemisk status.