Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattenstrategi

Artikel 12.2

Stockholms stad har tagit fram en dagvattenstrategi som tar hänsyn till ett förändrat klimat med ökade regnmängder samt till dagvattnets kvalitet.

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor i stadsmiljöer. Det sköljer med sig föroreningar och kan orsaka översvämningar.

Syftet med dagvattenstrategin är att utveckla stadens dagvattenhantering. Den inriktar sig på god vattenkvalitet samtidigt som den lyfter fram principer för att dra nytta av dagvatten i större utsträckning och hantera de utmaningar som uppstår genom klimatförändringar i en allt tätare stad.

Syftet är också att skapa samsyn kring dagvattenhanteringen inom staden. Strategin gäller vid all om- och nybyggnation, liksom för åtgärder i den befintliga miljön. Störst fokus ligger på nybyggnation eftersom det där kan finnas större möjlighet att skapa bra lösningar med hänsyn till vattnets förutsättningar.

Dagvattenstrategin för Stockholms stad antogs av kommunfullmäktige 9 mars 2015.

Uppdaterad: 2022-08-25