Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Handlingsplan för god vattenstatus

Djurgårdsbrunnsviken
Djurgårdsbrunnsviken. Foto: Henrik Trygg
Artikel 12.8

Handlingsplanens mål är att stadens samtliga vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status.

Stockholms sjöar, kustvatten och vattendrag ska uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Det innebär i de flesta fall god ekologisk och kemisk status till år 2021 eller 2027. För att nå målet behöver lokala åtgärdsprogram, med syfte att följa miljökvalitetsnormerna, tas fram för alla stadens vattenförekomster.

Handlingsplan för god vattenstatus antogs av kommunfullmäktige 3 mars 2015.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-01-23