Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Handlingsplan för masshantering

Transport av schaktmassor med pråm.
När schaktmassor transporteras med pråm avlastas vägnätet från transporter av stenmassor.
Artikel 12.9

Stockholms handlingsplan för masshantering konkretiserar hur staden ska arbeta för att nå målen i länets masshanteringsstrategi.

När Stockholm växer genereras stora mängder massor från infrastrukturprojekt och exploatering. Handlingsplanen för masshantering ger stöd i arbetet då den tydliggör och skapar bättre förutsättningar för en mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i staden.

Den stakar också ut en gemensam väg och bidrar till att målen i stadens miljöprogram avseende masshantering kan uppnås. Synsätten i handlingsplanen ska genomsyra all stadsutveckling och kan därigenom bidra till att minska mängden onödiga överskottsmassor genom återanvändning av jord- och stenmassor.

Uppdaterad: 2024-02-19