Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Handlingsplan för klimatanpassning

Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken
Regnparken, dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken. Foto: Magnus Sannebro
Artikel 12.6

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2021 om en ny handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad. Handlingsplanen gäller för åren 2022-2025, och har fokus på skyfall och värmeböljor.

Handlingsplanen utgör en konkretisering av mål 3 i stadens Miljöprogram, som gäller Ett klimatanpassat Stockholm. I planen formulerar staden en ambitionsnivå för sitt arbete med klimatanpassning. Med utgångspunkt i framtida klimatscenarier och genomförda risk- och sårbarhetsanalyser har Stockholm valt att i första hand fokusera klimatanpassningsarbetet på skyfall och värmeböljor.

Handlingsplanen innehåller konkreta aktiviteter och en tydlig ansvarsfördelning, och har som fokus att minimera riskerna för människors liv och hälsa, att samhällsviktig verksamhet slås ut eller att väsentliga skador på stadens egendom och verksamhet uppkommer. Vid nybebyggelse ska den fysiska planeringen skapa en stad som är mer robust för att klara klimatförändringarnas effekter.

Med den här klimatanpassningsplanen kommer vi kunna planera och sköta staden smartare och på så sätt hantera de negativa konsekvenserna av ett varmare klimat. Det blir både bättre och billigare för Stockholmarna.
Anna König Jerlmyr, finansborgarråd

Handlingsplanens tre delar

Handlingsplanen innehåller en gemensam del som behandlar frågan om klimatanpassning från ett övergripande perspektiv och två tematiska kapitel för skyfall och värmeböljor. Dessa innehåller en beskrivning av aktuellt område och ambitionsnivå. För skyfall anges även särskilda principer som ska beaktas i arbetet. Handlingsplanen innehåller ett antal aktiviteter, där genomförandeansvariga nämnder och styrelser anges. I kapitlet om värmeböljor behandlas även frågan om torka och vattenresurshantering.

Klimatanpassning på Miljöbarometern

På webbplatsen Stockholms miljöbarometer finns mycket information samlad om klimatförändringarna och dess effekter, klimat- och väderstatistik för Stockholm samt tematisk information om olika klimatrelaterade risker som påverkar staden, se länkar nedan. Där kan du läsa mer om stadens arbete med att hantera skyfall och värmeböljor.

Kontakt
Uppdaterad: 2022-03-21