Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Handlingsplan för biologisk mångfald

Fjäril på tistel.
Foto: Johan Pontén
Projekt BM

Handlingsplanen anger inriktningen för arbetet med biologisk mångfald inom Stockholms stad.

Den 30 november 2020 antog kommunfullmäktige en stadsövergripande handlingsplan för biologisk mångfald. Handlingsplanen är stadens första om biologisk mångfald och kan tillsammans med insatser från boende, fastighetsägare och förvaltningar bidra till att stärka naturen och den biologiska mångfalden i Stockholm.

Fem strategier för att stärka naturen

Uppdaterad: 2023-02-17
Projekt