Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Handlingsplan för cirkulärt byggande

Byggkranar vid Hagastaden
Hagastaden: Foto: Lennart Johansson
Projekt CB

Detta är Stockholms stads första handlingsplan för ett cirkulärt byggande. Planen gäller 2021-2024 och har fokus på minskat byggavfall.

Handlingsplanen är ett första steg i ett långsiktigt arbete för ökad cirkularitet och minskat byggavfall, med ett inledande fokus på att testa nya arbetssätt och öka kunskapen genom bland annat pilotprojekt. Erfarenheter och lärdomar kan sedan tas vidare och på sikt skalas upp för att utveckla mer kostnadseffektiva lösningar.

Planen utgår främst från stadens Miljöprogram 2020–2023 och det långsiktiga målet om Ett resurssmart Stockholm. Målbilden är att Stockholms stad till 2030 och därefter har utvecklats till en stad där resurser används effektivt och i enlighet med EU:s avfallshierarki. Det innebär att staden har identifierat och kartlagt stora resursflöden och har en utarbetad strategi för att skapa cirkularitet för dessa.

Den cirkulära bygg- och rivningsprocessen

I en cirkulär bygg- och rivningsprocess planeras resurseffektivitet in tidigt i processen vilket ökar möjligheten att återanvända befintliga resurser, öka materialåtervinningen och minimera avfall. Läs mer om den cirkulära bygg- och rivningsprocessen.

Lanseringsseminarium av handlingsplanen

På seminariet presenterades handlingsplanen och och en rad goda exempel där cirkulärt byggande tillämpats i praktiken.

Här kan du ta del av sändningen i efterhand.

Åtgärder för att främja ett cirkulärt byggande

Nedan listas de åtgärder som föreslås i handlingsplanen. Åtgärdslistan kan filtreras utifrån åtgärdsstatus, slutår eller ansvariga aktörer.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Övergripande strategiska åtgärder

0

Genomförd
Inrätta internt centrum för cirkulärt byggande

Genomförd

Övergripande strategiska åtgärder

2022

Exploateringsnämnden, Familjebostäder, Fastighetsnämnden, Micasa, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, SISAB, Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms Hamn, Stockholmshem, Svenska Bostäder

Övergripande strategiska åtgärder

1

Pågående
Delta i storstadsöverenskommelse

Pågående

Övergripande strategiska åtgärder

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Övergripande strategiska åtgärder

2

Planerad
Genomföra utbildningar och branschsamverkan

Planerad

Övergripande strategiska åtgärder

Exploateringsnämnden, Familjebostäder, Fastighetsnämnden, Micasa, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, SISAB, Stockholmshem, Svenska Bostäder

Övergripande strategiska åtgärder

3

Pågående
Metod för uppföljning av byggavfall

Pågående

Övergripande strategiska åtgärder

2022

Exploateringsnämnden, Familjebostäder, Fastighetsnämnden, Micasa, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, SISAB, Stockholmshem, Svenska Bostäder

Övergripande strategiska åtgärder

4

Planerad
Upprätta mål för minskat byggavfall

Planerad

Övergripande strategiska åtgärder

2023

Exploateringsnämnden, Familjebostäder, Fastighetsnämnden, Micasa, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, SISAB, Stockholmshem, Svenska Bostäder

Övergripande strategiska åtgärder

5

Planerad
Beräkna och följa upp byggavfallets klimatpåverkan

Planerad

Övergripande strategiska åtgärder

2024

Exploateringsnämnden, Familjebostäder, Fastighetsnämnden, Micasa, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, SISAB, Stockholmshem, Svenska Bostäder

Skapa förutsättningar för återbruk

6

Pågående
Testa digitala produkt- och marknadsplatser för återbruk

Pågående

Skapa förutsättningar för återbruk

Exploateringsnämnden, Familjebostäder, Fastighetsnämnden, Micasa, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, SISAB, Stockholmshem, Svenska Bostäder

Skapa förutsättningar för återbruk

7

Pågående
Möjligheter för etablering av återbrukscentral i Stockholm

Pågående

Skapa förutsättningar för återbruk

2022

Arbetsmarknadsnämnden, Exploateringsnämnden, Familjebostäder, Fastighetsnämnden, Micasa, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Servicenämnden, SISAB, Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholmshem, Svenska Bostäder

Nyproduktion

8

Pågående
Vägledning för projektering vid nyproduktion

Pågående

Nyproduktion

2022

Familjebostäder, Fastighetsnämnden, Micasa, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, SISAB, Stockholmshem, Svenska Bostäder

Nyproduktion

9

Planerad
Pilotprojekt cirkulär projektering

Planerad

Nyproduktion

Exploateringsnämnden, Familjebostäder, Fastighetsnämnden, Micasa, SISAB, Stockholmshem, Svenska Bostäder

Nyproduktion

10

Planerad
Gemensamma baskrav på avfallshantering vid nyproduktion

Planerad

Nyproduktion

2022

Familjebostäder, Fastighetsnämnden, Kyrkogårdsnämnden, Micasa, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, SISAB, Stockholm Globe Arena fastigheter, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms Hamn, Stockholmshem, Svenska Bostäder

Ombyggnad

11

Planerad
Vägledning för projektering vid ombyggnad

Planerad

Ombyggnad

2022

Familjebostäder, Fastighetsnämnden, Micasa, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, SISAB, Stockholmshem, Svenska Bostäder

Ombyggnad

12

Planerad
Pilotprojekt med återbruksfokus vid ombyggnad

Planerad

Ombyggnad

Familjebostäder, Fastighetsnämnden, Micasa, SISAB, Stockholmshem, Svenska Bostäder

Ombyggnad

13

Planerad
Gemensamma baskrav på avfallshantering vid ombyggnation

Planerad

Ombyggnad

2021

Familjebostäder, Fastighetsnämnden, Kyrkogårdsnämnden, Micasa, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, SISAB, Stockholm Globe Arena fastigheter, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms Hamn, Stockholmshem, Svenska Bostäder

Rivning

14

Planerad
Gemensamma baskrav på avfallshantering vid rivning

Planerad

Rivning

2022

Exploateringsnämnden, Familjebostäder, Fastighetsnämnden, Kyrkogårdsnämnden, Micasa, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, SISAB, Stockholm Globe Arena fastigheter, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms Hamn, Stockholmshem, Svenska Bostäder

Rivning

15

Pågående
Pilotprojekt med återbruksfokus vid rivning

Pågående

Rivning

Exploateringsnämnden, Familjebostäder, Fastighetsnämnden, Micasa, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholmshem, Svenska Bostäder

Anläggningsarbeten

16

Planerad
Återvinning eller återanvändning vid anläggningsentreprenad

Planerad

Anläggningsarbeten

2023

Exploateringsnämnden, Stockholm Vatten och Avfall, Trafiknämnden

Anläggningsarbeten

17

Planerad
Öka efterfrågan på återvunnet och återanvänt material

Planerad

Anläggningsarbeten

2023

Exploateringsnämnden, Stockholm Vatten och Avfall, Trafiknämnden

Uppdaterad: 2022-09-01
Projekt